GKF - Bacon i Hobbes - Nowa koncepcja prawdy (Aforyzmy i Lewiatan), Główne kierunki filozofii, Prace na cwiczenia


Klaudyna Kopała,
Główne Kierunki Filozofii,
Religioznawstwo, I rok

Nowa koncepcja prawdy (wybrane „Aforyzmy” Francisa Bacona oraz fragmenty „Lewiatana” Thomasa Hobbesa)

Zarówno Bacon, jak i Hobbes, uważają prawdę jako coś subiektywnego, doświadczanego przez zmysły człowieka. W przypadku Hobbesa jest to związane z wyrażaniem swoich własnych przekonań w sposób niefałszywy. Sposób niefałszywy oznacza nieużywanie zbędnych metafor, które według Hobbesa są niepoprawnym użyciem mowy, nieadekwatnym doborem czasownika czy rzeczownika. Podobne zdanie ma on o animizacji, a także o skomplikowanych terminach używanych we wcześniejszej filozofii średniowiecznej scholastyków, takich jak „transsubstancjacja”, które nic nie znaczą.

Zarazem jednak, zgodnie z Hobbesem, prawda (przekonanie) może być błędna. Słowo to oznacza dla niego przypadek, w którym sformułowany sąd zostaje wysnuty bez odpowiedniej wiedzy na dany temat lub na podstawie nieprawidłowych domysłów.

Zgodnie z tym poglądem, prawda łączy się z poprawnym używaniem języka, nie zaś z obiektywnością.

Podobne poglądy ma Bacon, który twierdził, iż do prawdy dojść człowiek może jedynie na drodze doświadczenia. Doświadczenie może być dwojakie - zewnętrzne lub wewnętrzne. Zewnętrzne doświadczenie to doświadczenie osiągalne zmysłowo, wewnętrzne zaś to doświadczenie mistyczne, iluminacyjne, nadprzyrodzone.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
GKF - Porównanie empiryzmu F. Bacona i empiryzmu D. Hume'a, Główne kierunki filozofii, Prace na cwic
GKF - Arystoteles - Czym jest byt jak się go bada i czym się charakteryzuje (Metafizyka), Główne kie
GKF - Platon - Co bardziej istnieje i jak to możemy poznać (Państwo Platona), Główne kierunki filozo
gkf zaoczni, religioznawstwo, Główne kierunki filozofii
GKF maly, religioznawstwo, Główne kierunki filozofii
GKF duzy, religioznawstwo, Główne kierunki filozofii
Nowa koncepcja funkcjonowania Strazy Granicznej
Nowa Koncepcja Strategiczna NATO, regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
Sceptyczna i relatywistyczna koncepcja prawdy
Nowa koncepcja strategiczna NAT Nieznany
Koncepcje prawdy, NAUKA =), FILOZOFIA
7 Welsch Transkulturowość Nowa koncepcja kultury
NOWA KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO A POLSKA
klasyczna i nieklasyczne koncepcje prawdy, Polonistyka, Filozofowie i filozofie, Pojęcia
rozne koncepcje prawdy
NOWA KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO

więcej podobnych podstron