System stabilizacji miednicy, Ortopedia


SYSTEM STABILIZACJI MIEDNICY

System stabilizacji miednicy ludzkiej jest w dużej mierze oparty na dokonaniach Holendrów. Badali oni miednicę, ale swoje eksperymenty wykonywali w warunkach in-vitro.

System stabilizacji miednicy może być testowany w warunkach klinicznych.

Zamknięcie stawów krzyżowo-biodrowych (dysfunkcja):

Mechanizmy samoryglowania

JAK MIĘŚNIE POWIERZCHOWNE STABILIZUJĄ MIEDNICĘ?

Przy stabilizacji miednicy bierzemy pod uwagę raczej całe taśmy powięziowo-mięśniowe, a nie poszczególne mięśnie.

Wyróżniamy taśmy:

 1. Taśma podłużna tylna → rozpoczyna się mięśniem dwugłowym uda (szczególnie głowa długa) przyczepia się do guza kulszowego lub poprzez powięź więzadła krzyżowego (więzadło krzyżowo-guzowe łączy się z innymi więzadłami w górnej części miednicy: więzadło krzyżowo-biodrowe grzbietowe/brzuszne, więzadło międzykręgowe, więzadło krzyżowo-biodrowe długie/krótkie, więzadło biodrowo-lędźwiowe) przechodzą w mięsień prostownik grzbietu.

 2. Taśma ukośna tylna → przekracza linię środkową ciała. Mięsień pośladkowy wielki po jednej stronie - więzadłowa łącznotkankowa struktura na grzbiecie = powięź piersiowo-lędźwiowa, a po przeciwnej stronie ciała włókienka przerzucone łączą się z mięśniem najszerszym grzbietu.

 3. Taśma ukośna przednia → przywodziciel długi - powięź przednia brzucha (przechodzi ponad spojeniem łonowym) - mięśnie skośne brzucha zewnętrzne.

 4. Taśma podłużna przednia → mięsień prosty uda i mięsień prosty brzucha połączone kością.

Najważniejsze są taśmy ukośne (przednie szczególnie), a jednak nie są tak mocno akcentowane przez Holendrów.

Wraz z przyjęciem wyprostnej postawy ciała i dwunożnego chodu, w inny sposób działają siły ciała, szczególnie w płaszczyźnie horyzontalnej.

Aby przeciwstawiać się tym siłom działającym poprzecznie u człowieka wykształciły się struktury ukośne, będące wypadkową wektora podłużnego i poprzecznego.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

Dlaczego podkreśla się stabilizację tylną, a dlaczego nie stabilizację przednią???

Stabilizacja tylna jest dla nas ważniejsza, ponieważ częściej funkcjonujemy w pozycjach zgięciowych, ale przód także jest bardzo istotny.

TAŚMY UKOŚNE PRZEDNIE I TYLNE (nazywamy je „od dołu”):

 1. Ukośna tylna lewa (TL) → od lewej stopy do prawego barku

Stabilizacja przy skłonie w przód i rotacji w lewo

 1. Ukośna przednia prawa (PP) → od prawej stopy do lewego barku

Obie razem dają stabilizację pełną (napięcie w taśmach powinno być zrównoważone, a jeśli nie jest, to występuje kompresja kręgosłupa).

Taśmy mają strukturę heliakalną, są trójwymiarowe (jest to charakterystyczne dla DNA), a miednica pełnie w tej strukturze rolę „mostka zasadowego” pomiędzy „spiralami” (włóknami mięśni).

Na naszej planecie struktura DNA występuje tylko, jako lewostronnie skręcona.

 1. Ukośna tylna prawa (TP) + ukośna przednia lewa powodują razem, że zużycie materiału następuje wolniej.

Tylko siły działające w płaszczyźnie strzałkowej lub tylko w płaszczyźnie czołowej są specjalne, tzn. ruch wykonywany jest tylko w jednej płaszczyźnie. W życiu jest to raczej niemożliwe, dlatego natura wymyśliła układy ukośne.

  1. Ukośna przednia lewa (PL)→

SYSTEM STABILIZUJĄCY MIEDNICĘ = HELIAKALNY UKŁAD STABILIZUJĄCY

DIAGNOSTYKA:

To, co badamy, będzie nakierowane na ocenę rozkładu napięcia w taśmach. Jeżeli są one symetrycznie napięte, to układ zużywa się równomiernie, a jeżeli napięcie taśm jest niesymetryczne, to jedna z części (bardziej napięta) zużywa się szybciej i wcześniej zaczyna boleć.

 1. Ocena ustawienia miednicy:

- kolce biodrowe przednie górne

- talerze kości biodrowych

- kolce biodrowe tylne górne

 1. Proste testy służące diagnostyce:

  1. Objaw wyprzedzania

   • Terapeuta trzyma za kolce biodrowe tylne górne

   • Pacjent wykonuje powoli skłon w przód

  1. Objaw wyprzedzania na siedząco

   • Pacjent siedząc na kozetce wykonuje skłon w przód (gdy objaw zanika, to źródło objawy było w nogach, zaś gdy występuje, to źródło może być zlokalizowane albo w nogach, albo w miednicy)

  1. Odwrócony objaw wyprzedzania (z przodu)

   • Pacjent stoi przodem do terapeuty, trzyma się za biodra i wykonuje wypychanie miednicy w przód

   • Terapeuta trzyma za KBPG

 1. Testy napięciowe dla wybranych mięśni

Potrzebny jest goniometr

a) Mięśnie kulszowo-goleniowe:

  1. M. iliopsoas (m. biodrowo-lędźwiowy):

   • leżenie tyłem, podudzia poza kozetką

   • maksymalne zgięcie stawu biodrowego (próba dotknięcia udem łuku żebrowego)

  1. Mięsień prosty uda:

   • leżenie przodem

   • jedna noga poza kozetką zgięta w stawie biodrowym, ufiksowana

   • druga noga na kozetce

   • zgięcie w stawie kolanowym

   • pomiar przy pierwszych objawach

   • to samo z drugiej strony

  1. Mięsień najszerszy grzbietu:

   • leżenie przodem

   • ręka odwiedziona w stawie ramiennym do kata prostego, a łokieć zgięty przy samej krawędzi kozetki

   • rotacja zewnętrzna przedramienia

   • porównanie wyników po obu stronach.

 • Symetria miednicy (miednica skręcona w odróżnieniu od miednicy skośnej, która występuje, gdy jedna kończyna jest skrócona).

 • TP

  TL

  PP

  PL

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +


  Więcej „+” wskazuje na większe napięcie danej taśmy (w tym przypadku taśmy ukośne tylnej prawej).

  LECZENIE:

  Mięsień gruszkowaty:

  Dla m. gruszkowatego:

  - leżenie przodem, kolano w zgięciu

  - rotacja zewnętrzna z uciskiem

  - leżenie bokiem, kolano zgięte

  - rotacja zewnętrzna i ucisk na krętarz

  W przypadku ćwiczeń wzmacniających mięśnie ważne jest, aby nie tylko rozwijać siłę, ale także koordynację z układem nerwowym (ćwiczenia, podczas których układ nerwowy obsługuje więcej niż jeden mięsień).

  więcej informacji  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  Złamania miednicy, Ortopedia
  Furtak Geotechniczne systemy stabilizacji
  14 Systemy stabilizacji
  DANE TECHNICZNE SYSTEM ESP (ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME)
  Komórkowy System Ograniczający nowoczesna technologia wzmacniania i stabilizacji gruntów
  ort. Pierwszy w Polsce przeszczep kości miednicy, ortop, Ortopedia
  Perspektywy stabilności systemu finasowego w Polsce
  Przeglad stabilnosci systemu finansowego 2008 1
  Urazy miednicy i uda, Ortopedia
  Żołnierka, teoria systemów, Zera bieguny i stabilność
  DANE TECHNICZNE SYSTEM ESP (ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME)
  Arypiprazol (Abilify) nowy lek przeciwpsychotyczny, pierwszy lek stabilizujący równowagę systemu dop
  rownowaga i stabilnosc ciala ludzkiego jako systemu stawowego

  więcej podobnych podstron