Zagadnienia na egzamin z samorządu terytorialnego, pliki zamawiane, edukacja


1.Pojęcie samorządu terytorialnego (S.T.) - definicja.
2.Teorie S.T. (naturalistyczne, państwowe).
3.Modele S.T.
4.S.T. jako instytucja państwa prawa.
5.S.T. IIRP.
6.Ustrój administracji terenowej w okresie PRL.
7.Model polskiego S.T. od 1990r.
8.Reforma S.T. z roku 1998 i obecny model S.T.
9.Pojęcie wspólnot samorządowych oraz gminy, powiatu i województwa.
10.Zasady tworzenia i przekształcania jednostek S.T.
11.Klasyfikacja zadań jednostek S.T.
12.Formy wykonywania zadań publicznych przez jednostki S.T.
13.Tryb tworzenia oraz struktura organizacyjna związków komunalnych.
14.Porozumienie międzygminne.
15.Przedmiot i tryby przeprowadzania referendum lokalnego.
16.Tryb przeprowadzania referendum na wniosek mieszkańców gminy.
17.Tryb przeprowadzania referendum z inicjatywy Rady Gminy.
18.Referendum w sprawie odwołania organu gminy.
19.Skład i zadania organu uchwałodawczego jednostek S.T.
20.Zasady wyboru i pozycja burmistrza.
21.Skład i zadania kolegialnych organów wykonawczych jednostek S.T.
22.Przypadki skrócenia kadencji organów wykonawczych jednostej S.T.
23.Zasady tworzenia prawa miejscowego przez jednostki S.T.
24.Rodzaje aktów prawa miejscowego jednostek S.T.
25.Organy nadzoru nad jednostkami S.T.
26.Środki nadzoru merytorycznego nad jednostkami S.T.
27.Środki nadzoru personalnego nad jednostkami S.T.
28.Zaskarżanie aktów nadzoru do Sądu Administracyjnego.
29.Zaskarżanie uchwał jednostek S.T. do Sądu Administracyjnego.
30.Współpraca zagraniczna jednostek S.T.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Material obowiazujacy na egzaminie -dzialania tworcze, pliki zamawiane, edukacja
finanse samorzadu terytorialnego 4[1], pliki zamawiane, edukacja
Socjologia mikrostruktury społeczne opracowane zagadnienia egzaminacyjne II semestr, pliki zamawiane
Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny, pliki zamawiane, edukacja
Instytucje i pojecia prawa administracyjnego egzamin 2007-2008, pliki zamawiane, edukacja
Zadania na kolokwium 2008 analiza, pliki zamawiane, edukacja
Wpływ środków masowego przekazu na rozwój zainteresowań młodzieży, pliki zamawiane, edukacja
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2000, pliki zamawiane, edukacja
Mam pomysł na swoją torbę ekologiczną, pliki zamawiane, edukacja
prawo wykroczeń pytania z egzaminu 2007 - 2008, pliki zamawiane, edukacja
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2001, pliki zamawiane, edukacja
Scenariusz na Światowy Dzień Ziemi, pliki zamawiane, edukacja
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2002, pliki zamawiane, edukacja
do zaliczenia na cwiczenia z prawa karnego, pliki zamawiane, edukacja
na zajęcia rozwój osobow., pliki zamawiane, edukacja
58 - 40 POMYSŁÓW NA ZARABIANIE(bitnova.info), pliki zamawiane, edukacja
podział terytorialny, pliki zamawiane, edukacja
Najłatwiejszy sposob na zarabianie w Internecie cz.2, pliki zamawiane, edukacja

więcej podobnych podstron