gr. 5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie


Stomatologia test I

Grupa V

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Podłoża do hodowli bakterii powinny mieć:

a. odpowiednią zawartość substancji odżywczych

b. odpowiednie pH

c. odpowiednie ciśnienie tlenu w czasie inkubacji

d. wszystkie wyżej wymienione parametry

2. Który z wymienionych środków dezynfekcyjnych należy do antyseptyków:

a. 3% nadtlenek wodoru

b. 2-5% lizol

c. 5% chloramina

d. 1-2% sublimat

3. Aseptyka polega na:

a. dezynfekcji rąk operującego

b. nie zakażaniu drobnoustrojami przedmiotów wyjałowionych (narzędzi, opatrunków, ran itd.)

c. dezynfekcji skóry i błon śluzowych chorego

d. płukaniu środkami dezynfekcyjnymi zakażonych ran i błon śluzowych (gardło, oko,

zatoki nosa, pęcherz moczowy itd.)

4. Sterylizacja mechaniczna za pomocą sączenia przez filtry bakteriologiczne (porcelanowe, azbestowe, szklane, membranowe), jest stosowana:

a. do wyjaławiania leków, pożywek

b. do wyjaławiania wody wodociągowej

c. do wyjaławiania wody ściekowej

d. żadne z wyżej wymienionych

5. Wysoka temperatura inaktywuje drobnoustroje przez:

a. utlenianie wewnątrzkomórkowe bakterii

b. denaturację białka

c. przerwanie łańcucha kwasów nukleinowych

d. wszystkie wyżej wymienione

Stomatologia test I

Grupa V

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Aseptyka polega na:

a. płukaniu środkami dezynfekcyjnymi zakażonych ran i błon śluzowych (gardło, oko,

zatoki nosa, pęcherz moczowy itd.)

b. dezynfekcji rąk operującego

c. nie zakażaniu drobnoustrojami przedmiotów wyjałowionych (narzędzi, opatrunków, ran itd.)

d. dezynfekcji skóry i błon śluzowych chorego

2. Sterylizacja mechaniczna za pomocą sączenia przez filtry bakteriologiczne (porcelanowe, azbestowe, szklane, membranowe), jest stosowana:

a. do wyjaławiania wody wodociągowej

b. do wyjaławiania wody ściekowej

c. do wyjaławiania leków, pożywek

d. żadne z wyżej wymienionych

3. Podłoża do hodowli bakterii powinny mieć:

a. odpowiednie ciśnienie tlenu w czasie inkubacji

b. odpowiednią zawartość substancji odżywczych

c. odpowiednie pH

d. wszystkie wyżej wymienione parametry

4. Który z wymienionych środków dezynfekcyjnych należy do antyseptyków:

a. 2-5% lizol

b. 5% chloramina

c. 1-2% sublimat

d. 3% nadtlenek wodoru

5. Wysoka temperatura inaktywuje drobnoustroje przez:

a. denaturację białka

b. utlenianie wewnątrzkomórkowe bakterii

c. przerwanie łańcucha kwasów nukleinowych

d. wszystkie wyżej wymienione

Stomatologia test I

Grupa V

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Sterylizacja mechaniczna za pomocą sączenia przez filtry bakteriologiczne (porcelanowe, azbestowe, szklane, membranowe), jest stosowana:

a. do wyjaławiania wody ściekowej

b. do wyjaławiania leków, pożywek

c. do wyjaławiania wody wodociągowej

d. żadne z wyżej wymienionych

2. Aseptyka polega na:

a. nie zakażaniu drobnoustrojami przedmiotów wyjałowionych (narzędzi, opatrunków, ran itd.)

b. dezynfekcji skóry i błon śluzowych chorego

c. dezynfekcji rąk operującego

d. płukaniu środkami dezynfekcyjnymi zakażonych ran i błon śluzowych (gardło, oko,

zatoki nosa, pęcherz moczowy itd.)

3. Wysoka temperatura inaktywuje drobnoustroje przez:

a. utlenianie wewnątrzkomórkowe bakterii

b. przerwanie łańcucha kwasów nukleinowych

c. denaturację białka

d. wszystkie wyżej wymienione

4. Podłoża do hodowli bakterii powinny mieć:

a. odpowiednią zawartość substancji odżywczych

b. odpowiednie ciśnienie tlenu w czasie inkubacji

c. odpowiednie pH

d. wszystkie wyżej wymienione parametry

5. Który z wymienionych środków dezynfekcyjnych należy do antyseptyków:

a. 1-2% sublimat

b. 2-5% lizol

c. 5% chloramina

d. 3% nadtlenek wodoru

Stomatologia test I

Grupa V

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Który z wymienionych środków dezynfekcyjnych należy do antyseptyków:

a. 1-2% sublimat

b. 3% nadtlenek wodoru

c. 2-5% lizol

d. 5% chloramina

2. Wysoka temperatura inaktywuje drobnoustroje przez:

a. utlenianie wewnątrzkomórkowe bakterii

b. denaturację białka

c. przerwanie łańcucha kwasów nukleinowych

d. wszystkie wyżej wymienione

3. Sterylizacja mechaniczna za pomocą sączenia przez filtry bakteriologiczne (porcelanowe, azbestowe, szklane, membranowe), jest stosowana:

a. do wyjaławiania wody wodociągowej

b. do wyjaławiania wody ściekowej

c. do wyjaławiania leków, pożywek

d. żadne z wyżej wymienionych

4. Aseptyka polega na:

a. nie zakażaniu drobnoustrojami przedmiotów wyjałowionych (narzędzi, opatrunków, ran itd.)

b. płukaniu środkami dezynfekcyjnymi zakażonych ran i błon śluzowych (gardło, oko,

zatoki nosa, pęcherz moczowy itd.)

c. dezynfekcji rąk operującego

d. dezynfekcji skóry i błon śluzowych chorego

5. Podłoża do hodowli bakterii powinny mieć:

a. odpowiednie pH

b. odpowiednie ciśnienie tlenu w czasie inkubacji

c. odpowiednią zawartość substancji odżywczych

d. wszystkie wyżej wymienione parametryWyszukiwarka

Podobne podstrony:
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
spr. 7 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Poprawka stom, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystki

więcej podobnych podstron