zbiorcze zestawienie praktyki, nauka, ścisłe, uprawnienia budowlane


ZBIORCZE ZESTAWIENIE ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WG OBIEKTÓW

przy sporządzaniu projektów / na budowie (zestawić na oddzielnych stronach)

Lp. obiektu

Nazwa obiektu

Adres i powiat

Numer pozwolenia na budowę

Nazwisko projektanta lub kierownika budowy

Inwestor

Biuro projektowe

Firma wykonawcza

Czas praktyki

data: od - do

Dla umów zlecenia lub o dzieło dodatkowo pracochłonność pracochłonność godz. wg umowy

Ilość miesięcy odbytej praktyki zawodowej

1 m-c = 176 h

Forma zatrudnienia

(etat, część etatu)

Umowa: zlecenia, o dzieło

Funkcja techniczna odbywającego praktykę

Imię i nazwisko osoby kierującej praktyką (pieczęć z numerem uprawnień budowlanych)

Numer rejestru w izbie inżynierów

Funkcja pełniona na obiekcie

Podpis

1

2

3

4

5

6

1

Nazwa obiektu:

budynek mieszkalny jednorodzinny

Niepołomice dz. nr 115/2

powiat wielicki

Pozwolenie na budowę:

7351/128/03

Kier. budowy:

inż. Jan Kowalski

Inwestor:

Bogusław Zając

Biuro projektowe:

Archeton - Kraków

Firma wykonawcza:

Zakład Ogólnobudowlany

Józef Liszka ul. Bodurki 1

31-830 Kraków

od 02.04.2004

do 30.11.2004

8 m-cy

pełny etat

inżynier budowy

mgr inż. Adam Zając

pieczęć z numerem uprawnień:

Numer rejestru w izbie inżynierów:

MAP/BO/9558/01

podpis:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego Technologia4
Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego Moje notatki (leksyka)2
Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego Sport1
Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego Moje notatki (gramatyka)4
Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego Moje notatki (leksyka)35
wzorykk1d, uprawnienia budowlane
Trzeba pamiętać o bhp przy trudnych warunkach atmosferycznych, budownictwo, Uprawnienia budowlane, p
rozporzadzenie z dnia 28.04.2006, Materiały szkoleniowe na uprawnienia budowlane - archiwalne
Księgarnia Techniczno książki uprawnienia budowlane
Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego Sport5
Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego Moje notatki (gramatyka)8
Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego Zdrowie9
Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego Moda,wygląd,charakter2
Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego Zwierzęta6

więcej podobnych podstron