7819


Do genów regulowanych przez kalcytriol należą geny białek zaangażowanych w

 1. metabolizm energetyczny

 2. metabolizm żelaza

 3. reakcje odpornościowe

Tokoferole opuszczają enterocyty w…………………… a docierają do wątroby w …………. .

Rola białka alfa-TTP polega na pośredniczeniu we wbudowywaniu

 1. alfa tokoferolu do LDL

 2. róznych tokoferoli do LDL

 3. alfa tokoferolu do VLDL

 4. gamma tokoferolu do VLDL

Do genów regulowanych przez alfa tokoferol należą

 1. geny cytokin

 2. PPARgamma

 3. lipazy trzustkowej

 4. hormonu tyreotropowego

Stres oksydacyjny powstaje wtedy, gdy…………………

Funkcja witaminy C to udział w syntezie

 1. kolagenu

 2. kwasów żółciowych

 3. cholesterolu

 4. glukokortykosteroidów

Transport witaminy C do wnętrza enterocytów jest regulowany przez

 1. cAMP

 2. kinezę białkową C

 3. stężenie w jelicie

 4. pH w jelicie

Funkcja witaminy B3 w ustroju polega na tym, że wchodzi w skład………….. współpracujących z:

 1. dehydrogenazami

 2. kinezami

 3. reduktazami

 4. glikozydami

Funkcja witaminy B6 w ustroju polega na udziale w:

 1. reakcjach trasaminacji

 2. reakcjach dekarboksylacji aminokwasów

 3. syntezie neurotransmiterów

Do czynników regulujących homeostaze retinolu należą

 1. hydroksylaza kwasu retinowego

 2. hydrolaza estrów retinylu

 3. acylotransferaza lecytyna-retinol

Witamina D3 powstaje w skórze z …………………………….. pod wpływem…………………………. a następne etapy jej przemian zachodzą w ………………….. i w……………………..

Barierę antyoksydacyjna tworzą enzymy

 1. dehydrogenaza bursztynianowa

 2. kataliza

 3. peroksydaza tarczycowa

 4. peroksydaza glutationowa

Transport witaminy B6 do wnętrza entereocytów

 1. jest zależny od jonów sodowych

 2. jest niezależny od jonów sodowych

 3. zależy od kwaśnego środowiska

 4. zależy od środowiska alkalicznego

Wchłanianie tiaminy pokarmowej zachodzi w …………………… i polega na……………

Przed wchłonięciem ryboflawiny do wnętrza enterocytów musza zajść następujące reakcje………………….

Transport folianów do wnętrza komórek odbywa się za pośrednictwem……………………..

Wchłanianie biotyny w przewodzie pokarmowym zachodzi przy udziale przenośników które transportują także……………………..

Receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomalne typu gamma powodują

 1. wzrost wrażliwości na insulinę

 2. obniżenie utlenienia kwasów tłuszczowych

 3. hamowanie syntezy triglicerydów

 4. hamowanie syntezy glikogenu

Białko SREBP indukuje ekspreezje genów enzymów

 1. glikolizy

 2. syntezy cholesterolu

 3. syntezy glikogenu

 4. syntezy kwasów tłuszczowych

Retinol powstaje z beta-karotenu w…………………… pod wpływem……………….Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
7819
7819
7819
7819
7819
7819
7819

więcej podobnych podstron