Badanie 3-fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego - q, Laboratorium Maszyn Elektrycznych


Laboratorium Maszyn Elektrycznych

EiNE

Grupa:

Tomasz Tritt

Tomasz Urbański

Daniel Utrajczak

Michał Żak

Temat:

Badanie 3-fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego

Data wykonania:

24.03.2000

Data oddania:

31.03.2000

Ocena:

1. Parametry silnika

P=3,3kW

sn=940obr/min

stojan: 380V/ trójkąt / 9,5A

wirnik: 95V / gwiazda / 25A

2. Pomiar przekładni

Pomiaru przekładni dokonano przy prędkości wirnika równej 0 i woltomierzu podłączonym do wirnika. Stojan był połączony w trójkąt a wirnik w gwiazdę. Rezystancja jednej fazy w temp. 200C wynosiła dla stojana 2,9Ω i dla wirnika 0,1Ω.

U1

U20

V

V

176

39

Na podstawie wzoru

0x01 graphic

obliczono wartość przekładni, która wyniosła

0x01 graphic

Wartość współczynnika k wynosiła 0x01 graphic
ze względu na sposób połączenia uzwojeń stojana i wirnika.

3. Wyznaczanie parametrów schematu zastępczego

3.1 Stan zwarcia

Na podstawie pomiaru podczas stanu zwarcia wyznaczono parametry schematu zastępczego korzystając ze wzorów umieszczonych pod tabelą pomiarową.

Uzas

Ir=Is=It

M

V

A

W

W

Nm

168

9,5

-240

1120

5,10

I1z = 0x01 graphic
P1z = P + P cosz = 0x01 graphic

Z1z = 0x01 graphic
R1z = Z1z. cosz X1z = Z1z. sinz

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Wyniki obliczeń:

P1

I1

cosϕ

Z

Xz

Rz

Xr1=Xr2

R1

R2

W

A

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

880

9,5

0,318

30,63

29,04

9,75

14,52

3,17

1,97

Kolejne parametry schematu zastępczego wyznaczono na podstawie przeprowadzonej próby stanu jałowego.

3.2 Stan jałowy

Na podstawie pomiaru podczas biegu jałowego (przy prędkości synchronicznej 1000obr/min) wyznaczono parametry schematu zastępczego korzystając ze wzorów umieszczonych pod tabelą pomiarową.

Uzas

Ir

Is

It

M

n

cosϕ

Q10

ΔPCu

ΔPFe

V

A

A

A

W

W

Nm

obr/min

Var

W

W

380

5,7

5,6

5,8

-960

1240

0,69

1000

0,075

3741,16

94,22

185,78

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Wyniki obliczeń:

ΔU1

E1

IFe

RFe

V

V

Ω

A

Ω

A

84,37

354,7

108,69

0,43

832,76

3,26

4. Pomiar impedancji dla składowych symetrycznych

Dla składowych zgodnych wykorzystano pomiary dla obciążenia przy prądzie znamionowym (9,5A), natomiast dla składowych przeciwnych dokonano dodatkowego pomiaru.

składowa

Uzas

Ir

Is

It

Pα

Pα

Pβ

Pβ

M

n

I

Z

V

A

A

A

dz

W

dz

W

kGM

Nm

obr/min

A

ohm

zgodna

380

9,40

9,60

9,80

17

680

78

3120

3,35

32,86

887

9,60

39,58

przeciwna

164

9,80

9,80

10,00

-9

-360

28

1120

0,55

5,40

451

9,87

16,62

5. Wpływ rezystancji wirnika na charakterystykę mechaniczną

Podczas przeprowadzania ćwiczenia zmieniano wartość rezystancji Rwd:

  1. Rwd=0Ω

  2. Rwd=0,16Ω

  3. Rwd=0,3Ω

Wyniki pomiarów umieszczono w tabeli poniżej. Wpływ zmian wartości tych rezystancji na charakterystyki mechaniczne zamieszczono we wnioskach.

a

b

c

M

M

n

M

M

pn

M

M

wt

kgm

Nm

obr/min

kgm

Nm

obr/min

kgm

Nm

obr/min

0,00

0,00

996

0,00

0,00

960

0,02

0,20

997

0,26

2,55

923

0,04

0,39

891

0,06

0,59

911

0,37

3,63

906

0,09

0,88

867

0,14

1,37

867

0,45

4,41

889

0,21

2,06

816

0,25

2,45

813

0,51

5,00

870

0,30

2,94

774

0,37

3,63

749

0,57

5,59

851

0,41

4,02

727

0,44

4,32

696

0,63

6,18

820

0,48

4,71

681

0,50

4,91

639

0,66

6,47

795

0,53

5,20

640

0,56

5,49

573

0,68

6,67

770

0,59

5,79

570

0,61

5,98

495

0,68

6,67

740

0,63

6,18

527

0,65

6,38

415

0,68

6,67

702

0,66

6,47

457

0,67

6,57

346

0,65

6,38

647

0,68

6,67

395

0,68

6,67

274

0,62

6,08

584

0,68

6,67

335

0,69

6,77

193

0,58

5,69

522

0,68

6,67

270

0,70

6,87

125

0,54

5,30

461

0,67

6,57

205

0,70

6,87

85

0,51

5,00

407

0,66

6,47

144

0,69

6,77

52

0,45

4,41

300

0,66

6,47

83

0,41

4,02

226

0,66

6,47

53

0,40

3,92

157

0,39

3,83

101

0,47

4,61

37

6. Próba obciążenia bezpośredniego

Wyniki pomiarów przeprowadzonych podczas próby obciążenia bezpośredniego zamieszczono w tabeli poniżej.

Uzas

Ir

Is

It

Palfa

Pbeta

M

n

V

A

A

A

DZ

W

DZ

W

KgM

Nm

obr/min

380

5,5

5,6

5,8

-22

-880

34

1360

0

0,00

993

380

6

6

6,2

-9

-360

45

1800

1

9,81

960

380

6,5

6,6

6,8

-2

-80

53

2120

1,55

15,21

949

380

7

7

7,2

1

40

58

2320

1,8

17,66

938

380

7,5

7,6

7,8

6

240

63

2520

2,25

22,07

924

380

8

8

8,2

8

320

66

2640

2,55

25,02

914

380

8,4

8,5

8,7

11

440

70

2800

2,8

27,47

906

380

8,7

8,9

9

13

520

73

2920

2,95

28,94

900

380

9,4

9,6

9,8

17

680

78

3120

3,35

32,86

887

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Wyniki obliczeń:

cos fi

s

omega

Q1

delta PCu1

delta PCu2

suma P

sprawn

P2

Mu

Mu

-

%

1/s

var

W

W

W

%

W

Nm

kGm

0,13

0,70

103,93

3676,54

99,54

7,44

431,57

10,09

48,43

0,47

0,05

0,36

4,00

100,48

3724,26

115,44

11,12

273,06

81,04

1166,94

11,61

1,18

0,47

5,10

99,33

3860,01

138,01

17,05

171,56

91,59

1868,44

18,81

1,92

0,51

6,20

98,18

4007,92

156,63

22,44

179,07

92,41

2180,93

22,21

2,26

0,55

7,60

96,71

4198,09

182,76

30,60

213,36

92,27

2546,64

26,33

2,68

0,56

8,60

95,67

4407,63

204,10

37,70

241,80

91,83

2718,20

28,41

2,90

0,58

9,40

94,83

4587,71

228,40

46,16

274,56

91,53

2965,44

31,27

3,19

0,59

10,00

94,20

4714,19

246,59

52,73

299,32

91,30

3140,68

33,34

3,40

0,60

11,30

92,84

5048,14

289,07

68,73

357,80

90,58

3442,20

37,08

3,78

7. Charakterystyki

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

8. Wnioski

Celem ćwiczenia było badanie silnika pierścieniowego jak również wyznaczenie parametrów schematu zastępczego. Z próby biegu jałowego wyznaczyliśmy elementy gałęzi poprzecznej schematu zastępczego. Przy biegu jałowym straty w żelazie są większe od strat w uzwojeniach. Z próby zwarcia wyznaczyliśmy parametry gałęzi podłużnej schematu zastępczego. W stanie zwarcia maszyny poślizg s=100%. Prąd wirnika ma wartość znacznie większą od prądu znamionowego ze względu na małą wartość R2 w stosunku do R2/s. Z tego względu wykonywaliśmy próbę przy obniżonym napięciu, tak aby nie przekroczyć wartości prądu znamionowego. Przekładnię wyznaczaliśmy przy rozwartym wirniku zasilając stojan. W obliczeniach należało uwzględnić współczynnik 3 ze względu na sposób połączenia wirnika i stojana. W próbie obciążenia zmienialiśmy moment obciążenia obserwując prędkość obrotową. Na czas rozruchu w obwód wirnika włączony jest rozrusznik, w celu ograniczenia prądu rozruchowego. W czasie normalnej pracy wirnik musi być zwarty. W przypadku gdy moment obciążenia jest mniejszy od znamionowego prędkość obrotowa jest większa od znamionowej. Ze wzrostem obciążenia prędkość obrotowa silnika maleje. Zależność momentu od poślizgu wyznaczaliśmy przy obniżonym napięciu (U=172V). Na charakterystyce M(380) = f (s) i I(380) = f(s) zostały przedstawione wartości przeliczone odpowiednio w stosunku (UN/Uz)2 i (UN/ Uz). Jeżeli nadamy silnikowi prędkość większą od synchronicznej pracuje on wtedy jak prądnica, tzn. oddaje moc do sieci. Badany silnik może również pracować jako przetwornik częstotliwości. W zależności od kierunku wirowania możemy zmieniać częstotliwość od 0 do 100Hz.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka