wykłady z pamięci, w 6, ZPOMINANIE

Pobierz dokument
wyklady.z.pamieci.w.6.zpominanie.doc
Rozmiar 81 KB

wykład 6

ZPOMINANIE

Funkcje zapominania:

Przebieg zapominania

kursywa zapominania (Ebbinghause, 1881) - informacja o tym, co można odpamiętać

rysunek

POWTÓRZENIA sposób na powstrzymanie zapominania

Rysunek

Rodzaje zapominania:

1) przejściowe - przejściowe trudności przypominania, które sprawiają, że w jakimś czasie aktualizacja określonych treści - mimo czynników wysiłkowych - nie występuje

- raczej w odniesieniu do przypominania niż do rozpoznawania

- uwarunkowania sytuacyjne (np. znany kontekst)

KRYTERIUM: w końcu sobie przypomnimy

2) trwałe - niemożliwość przypomnienia sobie określonych treści niezależnie od czasu i okoliczności, w jakich próby aktualizacji są podejmowane.

O zapominaniu trwałym mówimy wtedy, gdy najbardziej czułe wskaźniki świadczą o ubytkach

- problem kryterium (bo możemy sobie kiedyś ….przypomnieć ?)

- magazynowe ujęcie pamięci:

- brak przejścia z pamięci sensorycznej do pamięci krótkotrwałej (?)

- brak przejścia z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej

Zapominanie przejściowe i trwałe a fazy pamięci:

- treści zapamiętane > treści przechowywane = treści przypomniane

- treści zapamiętane = treści przechowywane > treści przypomniane

- treści zapamiętane > treści przechowywane > treści przypomniane

- treści zapamiętane = treści przechowywane = treści przypomniane

rysunki

3) całkowite

treści przechowywane = treści przypomniane = O

4) częściowe

treści przechowywane = treści przypomniane >O

5) mimowolne

6) dowolne

Determinanty zapominania:

- czas upływający od momentu zaprzestania uczenia się

- działanie, jakie po nim następuje

TEORIE ZAPOMINANIA:

1) zanikanie śladu pamięciowego

2) interferencje

3) utrata dostępu do wskazówek

- trzykrotna prezentacja listy 24 słów, które można było przyporządkować do 6 kategorii

- reprodukcje z podaniem nazw kategorii > reprodukcja bez podania nazw kategorii

4) teoria konsolidacji

- badania laboratoryjne

- niepamięć zdarzeń bezpośrednio poprzedzających szok elektryczny

5) wyparcie

- wyparcie pierwotne - występuje w okresie wczesnego dzieciństwa i polega na izolowaniu się od zbyt licznych, silnych lub nieprzyjemnych bodźców (~amnezja wstecznodziecięca)

- wyparcie wtórne - pojawia się po opanowaniu języka, wynik konfliktu impulsów id z nieświadomą częścią ego i superego

- proces nieświadomy / mimowolny/ automatyczny

- odnosi się do wspomnień

- podtrzymywanie wyparcia wymaga stałego wydatkowania energii

- wyparte wspomnienia mogą zostać odzyskane (wspomnienia!!!, a nie wydarzenia!)

wyparte treści są w nieświadomości w niezmienionej formie

Wyparcie a tłumienie:

TŁUMIENIE wyparcie = wyuczone tłumienie (?)

Funkcje wyparcia:

- preferencja pozytywnych stanów emocjonalnych oraz podejmowanie działań, które w efekcie przynoszą wyniki wartościowane pozytywnie

- w obliczu zdarzeń negatywnych następuje silna mobilizacja zasobów somatycznych, afektywnych i poznawczych, której celem jest zachowanie integralności organizmu

- mechanizm minimalizacji przywraca zaburzoną równowagę

- oba procesy silniejsze w przypadku zdarzeń negatywnych

Mechanizm wyparcia:

- stopień emotogenności (częściej wypierane)

- znaczenie osobiste wypieranych treści

- wiele wypieranych informacji

- odstęp czasowy między zapamiętywaniem a zadziałaniem czynnika blokującego

- odstęp czasowy między pojawieniem się czynnika blokującego a podjęciem próby odpamiętania

1) zdarzenie już jest nacechowane (-) = czynnik blokujący tylko jeden odstęp czasowy

2) zdarzenie obojętne; coś nadaje mu cechę (-), później nacechowane (-) [np. Edyp!] dwa odstępy czasowe

Reakcje czasowe w mechanizmie wyparcia:

zdarzenie t1 czynnik blokujący t2 próba odpamiętania

(t1 i t2 mogą przyjmować różne wartości; w niektórych przypadkach czynnik blokujący może wystąpić równocześnie ze zdarzeniem)

Badanie nad wyparciem:

- uczenie się 40 par niepowiązanych słów (np. próba - karaluch, torf - północ)

- faza „myśl - nie myśl”, 30 par wyrazów z pierwotnej fazy

15 wyrazów - myśl o drugim wyrazie z pary

15 wyrazów - nie myśl o drugim wyrazie z pary

- faza odpamiętywania pierwszej listy

gorsze wyniki dla wyrazów z grupy „nie myśl” tłumienie

Interpretacja wyników:

tłumienie polega na osłabieniu związku pomiędzy dwoma elementami pary

pojawienie się pierwszego elementu hamuje pojawienie się skojarzonego z nim wcześniej drugiego słowa

Mózgowe mechanizmy wyparcia:

Le Deux (1996)

ALE: pamięć emocjonalna ≠ pamięć o emocjach (pamięć deklaratywna!) więc możliwe przypomnienie; pamięć emocjonalna ~wyparte, ale brak możliwości odzyskania!

Odzyskanie wypartych wspomnień:

- 450 przypadków klinicznych

- „podczas okresu od pierwszego aktu molestowania do twoich 18 urodzin, czy był okres, kiedy nie pamiętałeś o tym?

59% TAK

ALE: problem różnej interpretacji pytania

- dane 53 kobiet (ofiary kazirodztwa)

- 28% ubytki pamięciowe

ALE: dane te nie zawierają kobiet, które wyparły, ale nigdy nie odzyskały!

- 100 kobiet, z udokumentowanym molestowaniem 17 lat wcześniej

- 28% ubytki pamięciowe

- różny stopień szczegółowości

- różny wiek wspomnień

- sprawcy: 30-40% nie potrafi sobie przypomnieć samego wydarzenia

- świadkowie: dzieci, które były świadkami zabójstwa rodziców - nie zapomniały!

- zależność pamięci od stanu wewnętrznego oraz kontekstu

- wspomnienia osób o wysokim lub niskim poziomie tłumienia

Zjawisko wyparcia podsumowanie:

1


Pobierz dokument
wyklady.z.pamieci.w.6.zpominanie.doc
Rozmiar 81 KB

Wyszukiwarka