OTZ zagadnienia, Ogólna technologia żywności- przykładowe pytania na egzamin


Ogólna technologia żywności- przykładowe pytania na egzamin.

 1. Punkt eutektyczny i jego praktyczne znaczenie.

 2. Co to jest punkt potrójny i jego praktyczne znaczenie.

 3. Krzywa suszenia, krzywa szybkości suszenia.

 4. Co to jest współczynnik rektyfikacji i jego praktyczne znaczenie.

 5. Na czym polega destylacja cząsteczkowa, inaczej molekularna.

 6. Narysuj izobarę z dodatnim odchyleniem od prawa Raoulta. (str. 170)

 7. Wyjaśnij różnicę między dializą , osmozą .

 8. Na podstawie ekstraktora Ballmona , wyjaśnij zasadę ekstrakcji przeciwprądowej.

 9. Współczynnik podziału.

 10. Współczynnik selektywności.

 11. Co to jest minimum botulinowe.

 12. Co to jest energochłonność bezpośrednia.

 13. Różnica między atmosferą modyfikowaną, a kontrolowaną.

 14. Co to jest flotacja.

 15. Wyjaśnij zasadę suszenia pianowego.

 16. Narysować krzywe szybkiego i wolnego zamrażania.

 17. Aktywność wody i jej praktyczne znaczenie.

 18. Co to jest opakowanie jednostkowe.

 19. Ekstrakcje w warunkach nadkrytycznych.

 20. Wyjaśnij zapis D65=8

 21. Wyjaśnij pojęcia „okres wysokiej jakości produktu”.Wyszukiwarka