Sprawozdanie - FiK - inf71344 i inf78881, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdania


30 maja 2007

Wojciech Mruczkiewicz, numer indeksu 71344

Bartosz Żyliński, numer indeksu 78881

Informatyzacja Przedsiębiorstw.

Sprawozdanie z przeprowadzonych symulacji oraz modułu Finanse i Księgowość.

 1. Wstęp

Przedstawimy wyniki jakie osiągnęła firma M&Z (Mruczkiewicz & Żyliński) podczas przeprowadzonych symulacji. Wszystkie dane zostały jednocześnie zaksięgowane w programie Symfonia, w module Finanse i Księgowość. Nasze wyniki zaprezentujemy głównie na tym przykładzie.

 1. Strategia używana podczas symulacji

Pierwsza symulacja różni się znacząco od pozostałych. Wynika to z faktu, iż nie do końca jasne były mechanizmy sterujące wirtualnym rynkiem. W pierwszej symulacji nie wykorzystano wszystkich dostępnych środków. Takie podejście okazało się nieuzasadnione i w kolejnych symulacjach próbowano zakupić oraz sprzedać jak największą liczbę komputerów.

W początkowych fazach przeznaczano małą sumę na reklamę (500zł albo 1000zł). Jednak osiągano wtedy niezadowalające wyniki sprzedaży. Przeznaczenie większych sum na reklamę, rzędu 2500zł w późniejszych okresach poprawiło sprzedaż. Pozwoliło to na zwiększenie cen sprzedawanych komputerów.

Podczas symulacji kupowano mniej więcej tyle samo komputerów każdego z typów z troszeczkę większym nastawieniem na komputery A oraz B. Nie posiadano wystarczających danych, aby stwierdzić które z komputerów opłaca się najbardziej kupować. Wybór ten był raczej losowy.

W początkowych symulacjach zastosowano wysokie narzuty na cenę - cena sprzedaży była większa od ceny zakupu o 25 - 30%. W połączeniu z małą reklamą okazało się być takie postępowanie mało efektywne. W późniejszych symulacjach stosowano mniejsze narzuty, które wynosiły około 10%. Najlepszą strategią okazały się jednak końcowe symulacje, narzut w przedziale 15 - 20% z podwyższonymi wydatkami na reklamę.

Ogólnym zamierzeniem było zdobycie średnio 5000zł czystego zysku na symulację. Przyjęto jednak złą strategię sprzedaży w początkowych symulacjach. Wyniki ostatnich symulacji były zbliżone do tej kwoty. Niestety, w dwóch symulacjach błędnie złożono ofertę oraz w kilku osiągnięto niskie zyski.

 1. Historia symulacji

Pełna historia symulacji przedstawiona jest w tabelach na rysunkach 1 oraz 2. Zarówno cena zakupu jak i cena sprzedaży są cenami netto. Suma zakupu i suma sprzedaży są całkowitą ilością pieniędzy, jakie zostały wydane na zakup i sprzedaż wszystkich komputerów w danej symulacji. Cena sprzedaży jest ceną, po jakiej dany komputer został sprzedany w danej symulacji. „Zakup” jest to liczba zakupionych komputerów, „Sprzedane” to liczba sprzedanych komputerów a „Pozostało” liczba komputerów, które zostały w magazynie. Dostępne środki to są środki dostępne przed zakupem komputerów w danej symulacji. Wszystkie ceny podane są w złotówkach.

W ogólnym podsumowaniu (suma dostępnych środków po zakończeniu ostatniej symulacji i ceny netto pozostałych komputerów) wartość firmy wynosi 75610.64zł.

Symulacje nr 3 oraz 11 cechują się zerową liczbą zakupionych komputerów pewnych rodzajów oraz nie ustawionymi cenami sprzedaży. Są to omyłkowo złożone oferty, których nie ma możliwości poprawy. Podobno cena sprzedaży komputerów A w symulacji 6 jest omyłkowo wpisaną liczbą.

Symulacja:

1

2

3

4

5

6

Magazynowanie:

300.00

800.00

600.00

300.00

400.00

700.00

Reklama:

1000.00

1000.00

0.00

500.00

500.00

500.00

Cena zakupu:

A

2882.00

2882.00

2882.00

2882.00

2882.00

2360.00

B

3020.00

3020.00

3020.00

3020.00

3020.00

3240.00

C

4240.00

4240.00

4240.00

4240.00

4240.00

4540.00

Cena sprzedaży:

A

3602.46

3745.90

3141.38

3199.18

3227.84

257240.16

B

3623.77

3811.48

3291.80

3382.39

3382.40

3531.60

C

5300.00

5344.26

4621.60

4664.00

4748.60

4948.60

Zakup:

A

3

4

0

1

3

4

B

2

3

0

4

3

3

C

3

1

0

1

4

3

Sprzedane:

A

3

1

0

3

3

0

B

1

2

2

3

3

3

C

1

0

0

3

3

4

Pozostało:

A

0

3

3

1

1

5

B

1

2

0

1

1

1

C

2

3

3

1

2

1

Suma zakupu:

27406.00

24828.00

0.00

19202.00

34666.00

32780.00

Suma sprzedaży:

19731.15

11368.86

6583.60

33736.71

34076.52

30389.20

Dostępne środki:

50000

39336.68

21116.52

28548.52

45480.88

43861.70

VAT:

4340.85

2501.15

1448.39

7422.08

7496.83

6685.62

 1. Dane finansowe dla symulacji 1 - 6.

 2. Symulacja:

  7

  8

  9

  10

  11

  Magazynowanie:

  400.00

  300.00

  500.00

  500.00

  700

  Reklama:

  2500.00

  2500.00

  3000.00

  2693.00

  2600

  Cena zakupu:

  A

  2360.00

  2360.00

  2360.00

  2360.00

  2360.00

  B

  3240.00

  3240.00

  3240.00

  3240.00

  3240.00

  C

  4540.00

  4540.00

  4540.00

  4540.00

  4540.00

  Cena sprzedaży:

  A

  2737.60

  2737.60

  2786.89

  2714.00

  3091.6

  B

  3758.39

  3758.39

  3790.98

  3726.00

  0

  C

  5266.39

  5266.39

  5327.87

  5221.00

  0

  Zakup:

  A

  0

  4

  7

  6

  6

  B

  3

  4

  5

  4

  0

  C

  4

  3

  2

  3

  0

  Sprzedane:

  A

  4

  5

  6

  6

  4

  B

  3

  4

  4

  4

  0

  C

  3

  3

  2

  3

  0

  Pozostało:

  A

  1

  0

  1

  1

  3

  B

  1

  1

  2

  2

  2

  C

  2

  2

  2

  2

  2

  Suma zakupu:

  27880.00

  36020.00

  41800.00

  40740.00

  14160.00

  Suma sprzedaży:

  38024.74

  44520.73

  42541.00

  46851.00

  12366.40

  Dostępne środki:

  39744.91

  49221.51

  56792.42

  54196.42

  58458.84

  VAT:

  8365.44

  9794.56

  9359.02

  10307.22

  2720.61

  1. Dane finansowe dla symulacji 7 - 11.

  W symulacji nr 1 nie zainwestowano wszystkich dostępnych środków, dano dużą marże oraz małe środki na reklamę. Przy takich ustawieniach niewiele zostało sprzedane. Symulacja nr 2 była dość podobna. Sytuacja zmieniła się od symulacji nr 4. Obniżono wtedy znacznie narzuty na cenę komputerów oraz wydatki na reklamę. Poskutkowało to zwiększeniem ilości sprzedanych komputerów. W pozostałych symulacjach zwiększano stopniowo wydatki na reklamę oraz marżę na komputery.

  Na rysunku 3 przedstawiono obrazowo liczbę kupowanych oraz sprzedawanych komputerów. Obrazuje on tendencję do coraz bardziej dynamicznego inwestowania. Ostatnia symulacja jest błędem.

  Na rysunku 4 zaprezentowano wykres nakładanych marż podczas różnych symulacji. W oczy rzuca się błąd w szóstej symulacji (bardzo duża cena) oraz w 11 symulacji (cena zerowa, marża -100%). Wykres cechuje się tendencją dużych marż w pierwszych dwóch symulacjach oraz niską w 3 symulacji. W dalszych symulacji stopniowo zwiększano marże.

  Wydatki na reklamę zostały obrazowo przedstawione na rysunku 5.

  1. 0x08 graphic
   Liczba posiadanych oraz sprzedanych komputerów podczas kolejnych symulacji.

  2. 0x08 graphic
   Wykres zależności stosowanych marż w różnych momentach symulacji.

  3. 0x08 graphic
   Wydatki na reklamę w kolejnych symulacjach.

  1. Plan kont w firmie

  Zrzut ekranu z programu Symfonia prezentujący plan kont przedstawiony jest na rysunku 3.

  0x01 graphic

  0x01 graphic

  1. Plan kont stosowany w firmie M&Z.

  1. Raporty finansowe

  W kolejnych podpunktach przedstawione są różnego typu raporty i zestawienia wygenerowane w programie Symfonia.

  1. Bilans

  0x01 graphic

  1. Bilans końcowy w firmie M&Z.

  1. Rachunek zysków i strat

  0x01 graphic

  1. Rachunek zysków i strat w firmie M&Z.

  1. Zestawienie kontrolne księgowań

  0x01 graphic

  1. Zestawienie kontrolne księgowań za miesiąc marzec.

  0x01 graphic

  1. Zestawienie kontrolne księgowań za miesiąc kwiecień.

  0x01 graphic

  1. Zestawienie kontrolne księgowań za miesiąc maj.

  0x01 graphic

  1. Zestawienie kontrolne księgowań za miesiąc czerwiec.

  1. Należności i zobowiązania

  0x01 graphic

  1. Należności dla firmy M&Z.

  0x01 graphic

  1. Zobowiązania dla kontrahentów firmy M&Z.

  1. Wskaźniki finansowe

   1. Wskaźnik bieżącej płynności III stopnia:

  0x01 graphic

  1. Wartości wskaźnika w poszczególnych miesiącach.

  0x01 graphic

  1. Wykres wartości wskaźnika od poszczególnych miesięcy.

   1. Wskaźnik bieżącej płynności II stopnia:

  0x01 graphic

  1. Wartości wskaźnika w poszczególnych miesiącach.

  0x01 graphic

  1. Wykres wartości wskaźnika od poszczególnych miesięcy.

   1. Wskaźnik kapitałochłonności obrotu:

  0x01 graphic

  1. Wartości wskaźnika w poszczególnych miesiącach.

  0x01 graphic

  1. Wykres wartości wskaźnika od poszczególnych miesięcy.

   1. Własny wskaźnik - stopa zwrotu z kapitału własnego (Return on Equity) - ROE

  Wskaźnik ten informuje o wielkości zysku netto, przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego. Wskaźnik ROA definiujemy następująco:

  0x01 graphic

  0x01 graphic

  1. Wartości wskaźnika w poszczególnych miesiącach.

  0x01 graphic

  1. Wykres wartości wskaźnika od poszczególnych miesięcy.

   1. Definicja wskaźnika

  #include "wskazn.sci"

  <graficzny:>Stopa zwrotu z kapitału własnego (Return on Equity) - ROE

  <rok:2001>

  <precyzja:6>

  <skala:1>

  <mianownik:B Pasywa A I>

  <licznik:B Pasywa A VIII>

  <nagłówek, 220,300> Zysk netto

  Wskaźnik = --------------------------

  Kapitały własne

  <tekst>Wartość wskaźnika za poszczególne okresy :<tekst, 200, 550, 900>

  <Tabela nagłówek: 200 S, 350 S, 350 S, 350 S>

  Okres Zysk netto Kapitały własne Wskaźnik

  <koniec>

  <Tabela tekst: 200 S, 350 P, 350 P, 350 P>

  <POWTARZAJ:nr><OKRES:nr> <WYNIK:nr,L> <WYNIK:nr,M> <WYNIK:nr>

  <koniec>

  Informuje o wielkości zysku netto, przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego. Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa firmy. Wyższa efektywność kapitału własnego wiąże się z możliwością uzyskania wyższej nadwyżki finansowej, a co za tym idzie wyższych dywidend (dla akcjonariuszy) oraz z dalszym rozwojem firmy.

  <Wykres: 360, L, M>

  L - Zysk netto M - Sprzedaż netto.

  <Wykres: 350, W>

  Przebieg zmian wskaźnika rentowności sprzedaży netto.

  </rok:2002>

  1. Wnioski

  Po przestudiowaniu danych na temat 11 symulacji możemy przejść do podsumowania działalności firmy M & Z. W symulacji nr 1 oraz 2 została narzucona zbyt wysoka marża oraz niewykorzystany został w pełni kapitał początkowy. Miało to decydujący wpływ na rozpoczęcie działalności firmy. Za duża marża przy niskiej reklamie sprawiła, że nie udało nam się sprzedać większości komputerów. Niska sprzedaż sprawiła, że w kolejnych symulacjach nie posiadaliśmy funduszy na zakup sprzętu. Błąd w złożeniu oferty i nie wycofaniu jej na czas sprawił, że symulacja nr 3 również przyniosła bardzo małe zyski. Dopiero od symulacji nr 4 widać znaczący wzrost sprzedaży. W 7 symulacji doszliśmy do wniosku, że warto zainwestować w reklamę i przeznaczyć na nią większą ilość środków. Wraz ze wzrostem nakładu finansowego na reklamę wzrosła również narzucana przez nas marża na towar. Spowodowało to kolejny spory wzrost sprzedaży towarów. Wyniki z 7 symulacji zachęciły nas do utrzymywania na obecnym poziomie lub zwiększania wydatków na reklamę. Wraz ze wzrostem wydatków na reklamę wzrastała również marża. Strategię tą utrzymywaliśmy do ostatniej symulacji. Kilka błędów w przeprowadzonych symulacjach, jak np. w omówionej symulacji nr 3, symulacji nr 6 ( pomyłka w wprowadzonej cenie sprzedaży zestawu A) i symulacji nr 11 ( błąd złożenia oferty - podobnie do symulacji nr 3) spowodowały, że sytuacja finansowa firmy uległa pogorszeniu. Po każdej symulacji zostawały niesprzedane zestawy, co pociągało za sobą konieczność opłat za magazynowanie. W końcowym zestawieniu koszty magazynowania wyniosły 5500 zł i jest to jeden z czynników pomniejszający zyski firmy.

  Po przeanalizowaniu Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat można zauważyć, że firma M & Z posiada zapasy towaru na kwotę 22640 zł oraz kwotę 52970,64 zł w gotówce. Jednocześnie firma ma zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu podatku VAT w wysokości 45550, 73 zł. Po dodaniu tych wartości zapasu towarów i stanu kasy oraz odjęciu 50000 kapitału początkowego oraz zobowiązania z tytułu podatku VAT można zauważyć ze nasza firma przyniosła 21054,91 zł zysku. Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 320189,91 zł a wartość sprzedanych towarów wynosi 276842 zł. Doliczając do tego wartości posiadanych zapasów towarów wychodzi, że zakupiliśmy towaru na kwotę 299482,00 zł netto.

  W celu wdrożenia modułu finansowego w firmie należy przeprowadzić szereg szkoleń dla pracowników firmy. Jeżeli firma nie posiadała wcześniej żadnego modułu finansowego i jej pracownicy nie mają doświadczenia w obsłudze takich modułów szkolenia muszą być pełne i prowadzone od samych podstaw. Jeżeli firma wymienia starszą wersję na nowszą lub zmienia dostawcę modułu finansowego, w szczególności należy położyć nacisk na różnice pomiędzy wersjami modułu. Dobrą formą przeprowadzenia szkoleń są odpowiednie prezentacje. Należy przygotować tyle różnych prezentacji ile różnych grup pracowników będzie korzystało z modułu. Ilość grup pracowników zależy od ich zakresów obowiązków realizowanych w module. Należy również przygotować zestaw ćwiczeń do samodzielnej realizacji przez pracowników w celu ugruntowania zdobytej wiedzy podczas prowadzonego szkolenia. Po każdym szkoleniu powinno odbyć się sprawdzenie wiedzy pracowników na temat modułu. W tym celu należy przygotować testy sprawdzające umiejętność pracy z modułem. Osobom z pozytywnym zdaniem testów wystawia się zaświadczenia ukończenia szkolenia. Wymaga to przygotowania odpowiednich dokumentów przez firmę. Osobom zajmującym się pracami administracyjno konserwującymi moduł należy udostępnić pełną dokumentację techniczną modułu oraz dokładne omówienie architektury modułu. Jeżeli firma posiada odpowiednie środki finansowe to powinna zatrudnić specjalistyczną firmę zajmującą się wdrożeniami. Skorzystanie z usług i doświadczenia ekspertów w tej dziedzinie znacznie przyspieszy czas wdrożenia a jego efekty będą zdecydowanie lepsze.

  16

  0x01 graphic

  0x01 graphic  Wyszukiwarka