protokol(9), SPRAWOZDANIA czyjeś


Laboratorium Elektroniki - ID 5.3 - Czwartek 1500

Politechnika Lubelska w Lublinie

Data: 18.10.2007r.

Gr.: #1

Badanie właściwości impulsowych tranzystora

- Agnieszka Sowa
- Arkadiusz Podkościelny

- Piotr Siejczuk

Nr ćwiczenia: #2

Ocena:

1. Wyznaczanie wartości prądu bazy na granicy nasycenia.

0x01 graphic

IBmin=

2. Wyznaczanie wartości napięć sterujących przy których współczynnik przesterowania osiąga założone wartości.

0x01 graphic

Tabela #1.

KF

IB

UZ

-

mA

V

1

2

4

8

16

3. Praca tranzystora w układzie przełącznika.

3.1 Praca przy sterowaniu napięciem jednobiegunowym.

0x01 graphic

Tabela #2.

KF

UZ

td

tn

tp

to

-

V

ns

ns

ns

ns

1

2

4

8

16

td - czas opóźnienia

tn - czas narastania

tp - czas przeciągania

to - czas opadania


3.2 Praca przy sterowaniu napięciem jednobiegunowym. Badanie wpływu pojemności przyśpieszającej na czasy przełączania tranzystora.

0x01 graphic

Tabela #3.

CB

KF

UZ

td

tn

tp

to

pF

-

V

ns

ns

ns

ns

1

2

4

8

16

1

2

4

8

16

td - czas opóźnienia

tn - czas narastania

tp - czas przeciągania

to - czas opadania


3.3 Praca przy sterowaniu napięciem jednobiegunowym. Badanie wpływu polaryzacji zaporowej bazy.

3.3.1 Wyznaczanie wartości prądu wejściowego obwodu sterującego na granicy nasycenia tranzystora.

0x01 graphic

UCEodc=

IWEmin=

3.3.2 Wyznaczanie wartości napięć sterujących przy których współczynnik przesterowania osiąga założone wartości.

0x01 graphic

Tabela #4.

KF

IWE

UZ

-

mA

V

1

2

4

8

16


3.3.3 Wyznaczanie czasów przełączania.

0x01 graphic

Tabela #5.

KF

UZ

td

tn

tp

to

-

V

ns

ns

ns

ns

1

2

4

8

16

td - czas opóźnienia

tn - czas narastania

tp - czas przeciągania

to - czas opadaniaWyszukiwarka