przewodnik bibliograficzny, polonistyka, literaturoznawstwo

Pobierz dokument
przewodnik.bibliograficzny.polonistyka.doc
Rozmiar 125 KB

SPIS LEKTUR Z POZYTYWIZMU I MŁODEJ POLSKI

Pozytywizm

Lektury obowiązkowe

Literatura polska

 1. A. Asnyk, Poezje. Wstęp S. Lichański.Warszawa 1974. „Biblioteka Poezji i Prozy”. (Album pieśni, W Tatrach, Nad głębiami)

 2. A. Dygasiński, Zając. (Wyd. dowolne)

 3. M. Konopnicka, Utwory poetyckie. Warszawa 1988. (Pisma wybrane, t.1: Obrazki, Na fujarce, Italia, ]Imagina).

 4. M. Konopnicka, Nowele. Warszawa 1988. (Pisma wybrane, t. 2: Banasiowa, Mendel Gdański, Nasza szkapa, Krysta, Dym).

 5. E. Orzeszkowa, Nad Niemnem. Tom I i II-III. Oprac. J. Bachórz. Wrocław 1996. BN I, 292.

 6. E. Orzeszkowa, Cham. Wstęp G. Borkowska. Kraków 1998. „Biblioteka Polska”.

 7. B. Prus, Lalka. Oprac. J. Bachórz. Wrocław 1991. BN I, 262 (lub kolejne wydanie w tej serii).

 8. H. Sienkiewicz, Trylogia. (Zalecamy wydanie w serii „Nasza Biblioteka”. „Ossolineum”).

 9. H. Sienkiewicz, Wybór nowel i opowiadań. Oprac. T. Bujnicki. Wrocław 1986. BN I, 231. (Szkice węglem, Jamioł, Janko Muzykant, Niewola tatarska, Latarnik, Sachem, Organista z Ponikły)

 10. A. Sygietyński, Na skałach Calvados. Skałotocz-palczak. (Polecamy wyd. Warszawa 1994. „Kanon”).

 11. A. Świętochowski, Nowele i opowiadania. Oprac. S. Sandler. Wrocław 1965. BN I, 185 (Chawa Rubin, Bartłomiejka, Złodzieje)

 12. S. Witkiewicz, Na przełęczy. Oprac. R. Hennel. Kraków 1978. „Seria Tatrzańska”.

 13. G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej. Oprac. T. Weiss. Wyd. IV. Wrocław 1986. BN I, 187.

 14. Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu. Oprac. J. Kulczycka-Saloni. Wrocław 1985. BN I, 249 (Młodość pozytywizmu; Powieść dojrzałego realizmu; Sprawa naturalizmu; Problem powieści historycznej).

Lektury obowiązkowe

Literatura powszechna

 1. K. Dickens, Klub Pickwicka. Przeł. W. Górski, uzupełnili Z. i W. Popławscy. (Wyd. dowolne).

 2. F. Dostojewski, Zbrodnia i kara. Przeł. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski. Oprac. J. Smaga. Wyd. II. Wrocław 1992. BN II, 220.

 3. G. Flaubert, Pani Bovary. Przeł. A. Micińska. (Wyd. dowolne).

 4. G. de Maupassant, Baryłeczka. (Proponujemy przekład W. Berenta w zbiorze: Wieczory Medańskie. Opracował T. Kowzan. Wrocław 1962. BN II, 135).

Opracowania obowiązkowe

Podręczniki akademickie

 1. H. Markiewicz, Literatura pozytywizmu. Warszawa 1986.

Lektury nadobowiązkowe

Literatura polska

(do wyboru co najmniej 3 pozycje)

 1. M. Bałucki, Grube ryby. Oprac. T. Weiss. Wrocław 1981. BN I, 95.

 2. I. Dąbrowski, Śmierć. Kraków 1959.

 3. A. Dygasiński, Gody życia (wyd. dowolne).

 4. J. Lam, Pan komisarz wojenny. Koroniarz w Galicji. Oprac. S. Frybes. Wrocław 1960. BN I, 173.

 5. E. Orzeszkowa, Gloria victis. (Wyd. dowolne).

 6. B. Prus, Faraon (Wyd. dowolne).

 7. M. Rodziewiczówna, Dewajtis. (Proponujemy wyd. Warszawa 1995. „Świat Książki”, ze wstępem Cz. Miłosza).

 8. H. Sienkiewicz, Krzyżacy. Oprac. T. Bujnicki. Wrocław 1990. BN I, 270.

 9. A. Szymański, Szkice. Oprac. B. Burdziej. Kraków 1998. „Biblioteka Polska”.

 10. G. Zapolska, Żabusia. Ich czworo. Oprac. T. Weiss. Wrocław 1974. BN I, 219.

 11. Arcydzieła nowelistyki pozytywizmu. Wybór i posłowie E. Pieścikowski. Szczecin 1989.

 12. F. Faleński, Wybór utworów. Oprac. M. Grzędzielska. Wrocław 1971. BN I, 202. (Kwiaty i kolce, Melodie z domu niewoli, Odgłosy z gór, Świstki Sylena, Pieśni spóźnione, Meandry).

 13. W. Gomulicki, Wiersze wybrane. Oprac. P. Hertz. Warszawa 1960.

 14. A. Gruszecki, Krety. Kraków 1959.

 15. T. Jeske-Choiński, Ostatni Rzymianie. Powieść z czasów Teodozjusza Wielkiego. Katowice 1958.

 16. E. Orzeszkowa, Marta. Maria. Dylogia powieściowa. (Wyd. dowolne).

 17. E. Orzeszkowa, Dziurdziowie. (Wyd. dowolne).

 18. B. Prus, Emancypantki. (Wyd. dowolne).

 19. B. Prus, Opowiadania i nowele. Oprac. T. Żabski. Wrocław 1996. BN I, 291.

 20. B. Prus, Placówka. Oprac. T. Żabski. Wrocław 1987. BN I, 251.

 21. H. Sienkiewicz, Bez dogmatu. (Wyd. dowolne).

 22. H. Sienkiewicz, Quo vadis. (Wyd. dowolne).

 23. A. Świętochowski, Dusze nieśmiertelne. Oprac. S. Sandler. Wrocław 1957. BN I, 165.

 24. A. Świętochowski, Dumania pesymisty. (Wyd. dowolne).

 25. Tatry i górale w literaturze polskiej. Antologia. Oprac. J. Kolbuszewski. Wrocław 1992. BN I, 268.

 26. E. Orzeszkowa, Melancholicy. (Wyd. dowolne).

 27. G. Zapolska, Kaśka Kariatyda. (Wyd. dowolne).

Lektury nadobowiązkowe

Literatura powszechna

(do wyboru co najmniej 3 pozycje)

 1. L. Tołstoj, Wojna i pokój. Przeł. A. Stawar. (Wyd. dowolne).

 2. E. Zola, W matni. Przeł. R. Kołoniecki. (Wyd. dowolne).

 3. F. Dostojewski, Bracia Karamazow. Przeł. A. Wat. Oprac. J. Smaga. Wrocław 1995. BN II, 237

 4. F. Dostojewski, Biesy. Przeł. T. Zagórski i Z. Podgórzec. (Wyd. dowolne).

 5. G. Eliot, Młyn nad Flossą. Przeł. A. Przedpełska-Trzeciakowa. Oprac. A. Szela. Kraków 1991. BN II, 234.

 6. G. Flaubert, Szkoła uczuć. Dzieje pewnego młodzieńca. Przeł. A. Micińska. (Wyd. dowolne).

 7. G. Flaubert, Bouvard i Pecuchet. Przeł. W. Rogowicz. Warszawa 1950.

 8. G. Flaubert, Salambo. Przeł. W. Rogowicz. (Wyd. dowolne)

 9. A. France, Gospoda pod Królową Gęsią Nóżką. Przeł. J. Sten. Poglądy księdza Hieronima Coignard. Przeł F. Mirandola. (Wyd. dowolne).

 10. E. i J. Goncourt, Dziennik. Pamiętniki z życia literackiego. Wybór i przekład J. Guze. Warszawa 1988.

 11. I. Gonczarow, Obłomow. Przeł. N. Drucka. Oprac. L. Suchanek. Kraków 1990. BN II, 226.

 12. W. Hugo, Nędznicy. Przeł K. Byczewska. (Wyd. dowolne).

 13. L. Tołstoj, Anna Karenina. Przeł. K. Iłłakowiczówna. (Wyd. dowolne).

 14. L. Tołstoj, Opowiadania i nowele. Oprac. R. Łużny. Wrocław 1986. BN II, 217

 15. I. Turgieniew, Ojcowie i dzieci. Przeł. J. Guze. (Wyd. dowolne).

 16. J. Verne, Tajemnicza wyspa. Przeł. J. Kaczmarewicz-Fedorowska. (Wyd. dowolne).

 17. W. Whitman, Pieśń o sobie. Wybór, przekład i posłowie A. Szuba. Kraków 1992.

 18. E. Zola, Germinal. Przeł. K. Dolatowska. Wstęp i oprac. J. Nowakowski. Wrocław 1978. BN II, 189.

 19. E. Zola, Nana. Przeł. Z. Karczewska-Markiewicz. (Wyd. dowolne).

Opracowania nadobowiązkowe

(do wyboru co najmniej 5 pozycji)

 1. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, t. 1-2. Przeł. Z. Żabicki. Warszawa 1968.

 2. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996. (r. V i VI)

 3. A. Brodzka, O nowelach Marii Konopnickiej. Warszawa 1958.

 4. T. Bujnicki, Sienkiewicza „Powieści z lat dawnych”. Studia. Kraków 1996.

 5. Chcemy całego życia!” Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870-1939”. Warszawa 1999.

 6. Dramat i teatr pozytywistyczny. Pod red. D. Ratajczak. Cz. I. Wrocław 1992.

 7. K. Kłosiński, Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej. Katowice 1990.

 8. Lalka” i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej. Pod red. J. Bachórza i M. Głowińskiego. Warszawa 1992.

 9. Latarnik” Henryka Sienkiewicza. Interpretacje. Pod red. T. Bujnickiego. Katowice 1984.

 10. H. Markiewicz, „Lalka” Bolesława Prusa. Warszawa 1967 (lub inne wydanie).

 11. H. Markiewicz, Pozytywizm. Warszawa 1978.

 12. A. Martuszewska, Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu. Wrocław 1977.

 13. Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy. Praca zbiorowa pod red. A. Z. Makowieckiego. Warszawa 1992.

 14. Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje. Pod red. K. Bartoszyńskiego, M. Jasińskiej-Wojtkowskiej, S. Sawickiego. Warszawa 1974. (Interpretacje utworów pozytywistycznych).

 15. M. Olszaniecka, Dziwny człowiek. (O Stanisławie Witkiewiczu). Kraków 1984.

 16. E. Paczoska, „Lalka” czyli Rozpad świata. Białystok 1995.

 17. E. Pieścikowski, Nad twórczością Bolesława Prusa. Poznań 1989.

 18. Recepcja i proces literacki. O polsko-niemieckich kontaktach literackich od modernizmu po okres międzywojenny. Pod red. G. Ritza i G. Matuszek. Kraków 1999.

 19. Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa. Pod red. E. Ihnatowicz. Warszawa 1999.

 20. Słownik literatury XIX wieku. Pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej. Warszawa 1991.

 21. Studia o twórczości Elizy Orzeszkowej. Pod red. J. Paszka. Katowice 1989.

 22. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa. Warszawa 1972.

 23. Trylogia Henryka Sienkiewicza. Studia, szkice, polemiki. Oprac. T. Jodełka-Burzecki. Warszawa 1962.

 24. Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870. Wybór, przedmowa i komentarze E. Grabska, M. Poprzęcka. Warszawa 1989. (Realizm i tradycja).

 25. Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. S. Skwarczyńska, tom I, Romantyzm i Pozytywizm, Kraków 1965-1966. (Taine; Brandes; Guyau; Brunetiere).

 26. J. Tomkowski, Mój pozytywizm. Warszawa 1993.

 27. J. Tomkowski, Juliusz Verne - tajemnicza wyspa? Łódź 1987.

 28. Warszawa pozytywistów. Pod redakcją J. Kulczyckiej-Saloni i E. Ihnatowicz. Warszawa 1992.

 29. A. Wilkoń, O języku i stylu „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Studia nad tekstem. Kraków 1976.

FILOZOFIA

(do wyboru co najmniej 1 pozycja)

 1. Antologia filozofii francuskiej XIX wieku. Wybór, wstęp, komentarz B. Skargi. Warszawa 1978. (Przeczytać fragmenty Bernarda, Comte'a, Renana, Taine'a)

 2. A. Comte, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. Rozprawa o całokształcie pozytywizmu. Przeł. J.K., B. Skarga, W. Wojciechowska. Warszawa 1973.

 3. K. Darwin, O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru. Przeł. S. Dickstein i J. Nusbaum. Warszawa 1955.

 4. W. James, Pragmatyzm. Nowe imię paru starych stylów myślenia. Przeł. M. Szczubiałka. Warszawa 1998.

 5. K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844r. Przeł. K. Jażdziewski i T, Zabłudowski. Warszawa 1958.

 6. J. S. Mill, Utylitaryzm. O wolności. Przeł. M. Ossowska, A. Kurlandzka. Warszawa 1959.

 7. J. Ochorowicz, Pierwsze zasady psychologii i inne prace. Warszawa 1996.

 8. E. Renan, Żywot Jezusa. Przeł. A. Niemojewski. Łódź 1991

 9. H. Spencer, Wybór pism. Przeł. H. Krahelska, [W:] L. Kasprzyk, Spencer, Warszawa 1967.

Modernizm

Lektury obowiązkowe

Literatura polska

 1. W. Berent, Próchno. Oprac. J. Paszek. Wyd II zmienione. Wrocław 1998. BN I, 234.

 2. S. Brzozowski, Eseje i studia o literaturze. T.1-2. Oprac. H. Markiewicz. Wrocław 1990. BN I, 258. (My młodzi; Henryk Sienkiewicz i jego stanowisko w literaturze współczesnej; Fryderyk Nietzsche;Legenda Mlodej Polski).

 3. K. Irzykowski, Pałuba. Sny Marii Dunin. Oprac. A. Budrecka. Wrocław 1981. BN I, 240.

 4. K. Irzykowski, Wybór pism krytycznoliterackich. Oprac. W. Głowala. Wrocław 1975. BN I, 222. (Pisma krytyczne z okresu Młodej Polski). (Bohaterszczyzna, Niezrozumialstwo, Ze szkoły Żeromskiego)

 5. R. Jaworski, Historie maniaków. Przedmowa M. Głowiński. Kraków 1978. (Zepsuty ornament; Trzecia godzina; Bania doktora Lipka; Amor milczący)

 6. J. Kasprowicz, Wybór poezji. Oprac. J. J. Lipski. Wyd. III rozszerzone. Wrocław 1990. BN I, 120. (Z chałupy, Miłość, Krzak dzikiej róży,Hymny, Księga ubogich, Mój świat).

 7. M. Komornicka, Utwory poetyckie. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1996. „Biblioteka Poezji Młodej Polski”. (Utwory z „Chimery”, Biesy).

 8. T. Miciński, Poezje. Oprac. J. Prokop. Kraków 1980. „Biblioteka Poezji Młodej Polski.”(W mroku gwiazd, Wiersze z „Nietoty”).

 9. W. S. Reymont, Chłopi. Oprac. F. Ziejka. Wrocław 1991. BN I, 279.

 10. W. S. Reymont, Ziemia obiecana. Oprac. M. Popiel. Wrocław 1996. BN I, 286.

 11. L. Staff, Wybór poezji. Wybór i wstęp M. Jastrun. Przypisy M. Bojarska. Wyd II. Wrocław 1970. BN I, 181. (Sny o potędze; Dzień duszy; Ptakom niebieskim; Gałąź kwitnąca).

 12. K. Przerwa -Tetmajer, Poezje wybrane. Oprac. J. Krzyżanowski. Wrocław 1968. BN I, 123.

 13. S. Wyspiański, Wesele. Oprac. J. Nowakowski. Wrocław 1994. BN I, 218.

 14. T. Żeleński (Boy), Słówka. Wstęp i wybór T. Weiss. Przypisy E. Miodońska -Brookes i J. Michalik. Wrocław 1990. BN I 255. (Różne wierszyki)

 15. S. Żeromski, Wybór opowiadań. Oprac. A. Hutnikiewicz. Wrocław 1971. BN I, 203. (Pod pierzyną; Siłaczka; Zmierzch; Oko za oko; Doktor Piotr; O żołnierzu tułaczu;Echa leśne; Pavoncello; Rozdziobią nas kruki i wrony).

 1. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Wyd. II rozszerzone. Wrocław 1977. BN I, 212 (Konflikt „Nerwowcy” - „Zdrowi”; Przybyszewski a krakowskie „Życie”; Programy i spory o nową poetykę; Wokół twórczości Maeterlincka).

Lektury nadobowiązkowe

Literatura polska

(do wyboru co najmniej 3 pozycje)

 1. S. Korab Brzozowski, Poezje zebrane. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1978 . „Biblioteka Poezji Młodej Polski”. (Wiersze drukowane w „Życiu” krakowskim, Pierwsze poezje).

 2. W Berent, Żywe kamienie. Oprac. M. Popiel. Wrocław 1992. BN I, 280.

 3. W. Berent, Ozimina. Oprac. M. Głowiński. Wrocław 1974. BN I, 213.

 4. J. A. Kisielewski, Dramaty. Oprac. R. Taborski. Wrocław 1969. BN I, 196 (W sieci).

 5. B. Leśmian, Poezje wybrane. Oprac. J. Trznadel. Wrocław 1981. BN I, 217 (z tomu Sad rozstajny).

 6. S. Przybyszewski, Wybór pism. Oprac. R. Taborski. Wrocław 1986. BN I, 190. (Requiem aeternam, Z cyklu Wigilii, Homo Sapiens, Złote runo).

 7. A. Strug, Ludzie podziemni. (Wyd. dowolne).

 8. K. Przerwa - Tetmajer, Na skalnym Podhalu. Oprac. J. Kolbuszewski. BN I, 290.

 9. S. Wyspiański, Dramaty o powstaniu listopadowym. Oprac. J. Nowakowski. Wrocław 1967. BN I, 193 (Warszawianka, Noc Listopadowa).

 10. S. Wyspiański, Wyzwolenie. Oprac. A. Łempicka. Wrocław 1970. BN I, 200.

 11. S. Żeromski, Dzienniki (wybór). Oprac. J. Kądziela. Wrocław 1980. BN I, 238.

 12. S. Żeromski, Popioły. Oprac. tekstu J. Paszek. Wstęp i bibliografia I. Maciejewska. Komentarze A. Achmatowicz. Wrocław 1996. BN I, 289

 13. Poezja Młodej Polski. Oprac. M. Jastrun. Objaśnienia J. Kamionkowa. Wrocław 1967. BN I, 125.

 14. S. Brzozowski, Sam wśród ludzi. Oprac. M. Wyka. Wrocław 1979. BN I, 228

 15. W. Korab-Brzozowski, Utwory zebrane. Oprac. M. Stala. Kraków 1980. „Biblioteka Poezji Młodej Polski”.

 16. A. Lange, Poezje wybrane. Warszawa 1960.

 17. B. Leśmian, Klechdy domowe. Wstęp i opracowanie W. Lewandowski. Kraków 1999. „Biblioteka Polska”.

 18. H. Mniszek, Trędowata (wydanie dowolne).

 19. Młoda Polska na Śląsku. 1898 - 1922. Antologia. Oprac. A. Gładysz. Wrocław 1969.

 20. A. Nowaczyński, Małpie zwierciadło. Kraków 1974. (Histeryczny Histrion, Gladiolus tavernalis, Liberum veto).

 21. W. Orkan, W roztokach. Oprac. S. Pigoń. Wrocław 1965. BN I, 188.

 22. W. Perzyński, Wybór komedii. Oprac. L. Eustachiewicz. BN I, 237. (Lekkomyślna siostra).

 23. Z. Przesmycki (Miriam), Wybór poezji. Oprac. T. Walas. Kraków 1982. „Biblioteka Poezji Młodej Polski”.

 24. T. Rittner, W małym domku. Oprac. Z. Raszewski. Wrocław 1954. BN I, 116.

 25. K. H. Rostworowski, Wybór dramatów. Oprac. J. Popiel. Wrocław 1992. BN I 281

 26. L. Rydel, Wybór dramatów. Oprac. L. Tatarowski. Wrocław 1983. BN I, 247 (Zaczarowane koło; Betlejem polskie).

 27. W. Sieroszewski, Na kresach lasów. (Wyd. dowolne).

 28. E. Słoński, Ta, co nie zginęła. (Wyd. dowolne).

 29. M. Srokowski, Kult ciała. (Wyd. dowolne).

 30. L. Szczepański, Poezje wybrane. Kraków 1993. „Biblioteka Poezji Młodej Polski”.

 31. S. Wyspiański, Hamlet. Oprac. M. Prussak. Wrocław 1976. BN I, 225.

 32. K. Zawistowska, Utwory zebrane. Oprac. L. Kozikowska-Kowalik. Kraków 1982. „Biblioteka Poezji Młodej Polski”.

 33. T. Żeleński (Boy), Znaszli ten kraj ?...Wstęp i wybór T. Weiss. Przypisy i objaśnienia osób R. Hennel. Wrocław 1983. BN I, 246.

 34. S. Żeromski, Syzyfowe prace. Oprac. A. Hutnikiewicz. Wyd III. Wrocław 1992. BN I, 216.

 35. S. Żeromski, Wierna rzeka. Oprac. Z. J. Adamczyk. Wrocław 1978. BN I, 232.

 36. S. Żeromski, Ludzie bezdomni. Oprac. I. Maciejewska. Wrocław 1987. BN I, 254.

Lektury obowiązkowe

Literatura powszechna

 1. Ch. Baudelaire, Kwiaty zła. Wybór M. Leśniewska i J. Brzozowski. Kraków 1990. (Do czytelnika; Albatros; Oddźwięki; Ideał; Hymn do Piękna; Padlina; Balkon; Koty; Spleen LXXVI, LXXVIII; Do przechodzącej; Litania do szatana; Dusza wina; Otchłań).

 2. K. J. Husmans, Na wspak. Przeł. J. Rogoziński. Warszawa 1976.

 3. A. Rimbaud, Wiersze. Sezon w piekle. Iluminacje. Listy. Wybór, opracowanie, posłowie A. Międzyrzecki, Kraków 1993 (Wrażenie; Paryż się budzi; Samogłoski; Statek pijany; Noc piekielna; Majaczenia I i II; Opowieść; Miasta; Młodość; Listy jasnowidza /z 13 i 15 maja 1871/).

Lektury nadobowiązkowe

Literatura powszechna

(do wyboru co najmniej 3 pozycje)

 1. F. Kafka, Wyrok, Przemiana. Przeł. J. Kydryński. (Wyd. dowolne)

 2. H. Ibsen, Wybór dramatów. T. 1-2. Przeł. J. Frühling i J. Giebułtowicz. Oprac. Dobijanka-Witczakowa. Wrocław 1984. BN II, 210 /Nora (Dom lalki)/

 3. M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu. (Tom 1. W stronę Swanna. Przeł. T. Żeleński (Boy). (Wyd. dowolne).

 4. G. Apollinaire, Piosenka nieukochanego i inne wiersze. Przekład, opracowanie, przedmowa: J. Hartwig i A. Międzyrzecki. Kraków 1994 (Akohole).

 5. G. Apollinaire, Wybór pism. Oprac. A. Ważyk. Warszawa 1980. „Biblioteka Poezji i Prozy”. (Alkohole; Strefa).

 6. Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego. Przeł. J. Guze. Gdańsk 1998.

 7. Ch. Baudelaire, Paryski spleen. Przeł. J. Guze. (Wyd. dowolne).

 8. L. Carroll, Alicja w krainie czarów. Przeł. M. Słomczyński. Warszawa 1972.

 9. A. Czechow, Wybór dramatów. Oprac. R. Śliwowski. Wrocław 1979. BN II, 198. (Wiśniowy sad).

 10. J. Conrad-Korzeniowski, Wybór opowiadań. Oprac. Z. Najder. Wrocław 1972. BN II, 171 (Jądro ciemności. Przeł. A. Zagórska).

 11. J. Conrad-Korzeniowski, Lord Jim. Przeł. A. Zagórska. Oprac. Z. Najder. Wrocław 1978. BN II, 188.

 12. Czescy symboliści, dekadenci, anarchiści przełomu XIX i XX wieku. Oprac. J. Baluch. Wrocław 1983. BN II, 208.

 13. A. Gide, Lochy Watykanu, przeł. T. Żeleński (Boy). (Wyd. dowolne).

 14. K. Hamsun, Głód. Przeł. F. Mirandola. (Wyd. dowolne).

 15. T. Hardy, Tessa d'Urberville. Historia kobiety czystej. Przeł. R. Czekańska-Heymanowa. (Wyd. dowolne).

 16. H. Ibsen, Wybór dramatów, T. 1-2. Przełożyli J. Frühling i J. Giebułtowicz. Oprac. T. Dobijanka-Witczakowa. Wrocław 1984. BN II, 210 (Dzika kaczka, Hedda Gabler).

 17. H. James, Ambasadorowie. Przełożyła M. Skibniewska (Wyd. dowolne).

 18. S. Malarmé, Wybór poezji. (Wyd. dowolne).

 19. E. A. Poe, (William Wilson,Skradziony list, Berenice, Ligeja, Człowiek tłumu, Studnia i wahadło).

 20. Symboliści francuscy (Od Baudelaire'a do Valery'ego). Oprac.M. Jastrun. Wrocław 1965. BN II, 146.

 21. A. Strindberg, Wybór dramatów. Wybór, przekład i przypisy Z. Łanowski. Wstęp L. Sokół. Wrocław 1977. BN II, 185. (Panna Julia, Sonata widm).

 22. Lautréamont, Pieśni Maldorora i Poezje. Przekład, wstęp i przypisy M. Żurowski. Warszawa 1976.

 23. M. Maeterlinck, Wybór pism dramatycznych. Reprint wydania z 1894r. (Wstęp Miriama; Ślepcy).

 24. T. Mann, Wybór nowel i esejów. Oprac. N. Honsza. Wrocław 1975. BN II, 182. (Tonio Kruger, Śmierć w Wenecji).

 25. T. Mann, Buddenbrookowie. Dzieje upadku rodziny. Przeł. E. Librowiczowa (Wyd. dowolne).

 26. O. Mandelsztam, Poezje. Wybór, redakcja i posłowie M. Leśniewska. Kraków-Wrocław 1983.

 27. R. Musil, Niepokoje wychowanka Törlessa. Przeł. W. Kragen. (Wyd. dowolne).

 28. K. Kawafis, Wiersze zebrane. Przeł. i oprac. Z. Kubiak. Warszawa 1995.

 29. R. Rolland, Jan Krzysztof. Przeł. L. Staff. (Wyd. dowolne).

 30. G. B. Shaw, Pigmalion. Przeł. K. Piotrowski. (Wyd. dowolne).

 31. R. L. Stevenson, Doktor Jekyll i Mr Hyde. Przeł. T. J. Dehnel. (Wyd. dowolne).

 32. H. G. Wells, Wehikuł czasu. Przeł. F. Warmiński. Oprac. J. J. K. Palczewski. Wrocław 1985. BN II, 216.

 33. M. de Unamuno, Mgła. Przeł. E. Boyé. Warszawa 1958.

 34. P. Verlaine, Wybór poezji. Oprac. A. Drzewicka. Wrocław 1980. BN II, 200.

 35. O. Wilde, Portret Doriana Graya. Przeł. M. Feldmanowa. (Wyd. dowolne).

 36. W. B. Yeats, Wiersze wybrane. Oprac. W. Rulewicz. Wrocław 1997. BN II, 238.

Opracowania obowiązkowe

 1. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski. Warszawa 1992.

 2. K. Wyka, Młoda Polska. Kraków 1977, t. 1.

Opracowania nadobowiązkowe

(do wyboru co najmniej 3 pozycje)

 1. W. Benjamin, Twórca jako wytwórca. Przeł. H. Orłowski i J. Sikorski. Poznań 1975; lub wydanie II, rozszerzone: Anioł historii. Wybór i opracowanie H. Orłowski, Poznań 1996. (Mała historia fotografii; Twórca jako wytwórca; Paryż - stolica dziewiętnastego wieku; Paryż II Cesarstwa według Baudelaire'a).

 2. J. Błoński, Widzieć jasno w zachwyceniu. Szkic literacki o twórczości Prousta. Kraków 1985.

 3. W. Borowy, O Norwidzie. O Żeromskim. Warszawa 1960-1964.

 4. M. Eksteins, Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku. Przeł. K. Rabińska. Warszawa 1996.

 5. L. Eustachiewicz, Dramaturgia Młodej Polski. Warszawa 1982 /i nast. wyd./.

 6. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku. Przeł. i opatrzyła wstępem E. Feliksiak. Warszawa 1978.

 7. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana. (wyd. dowolne).

 8. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków 1997.

 9. M. Głowiński, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. (Wyd. dowolne).

 10. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości. Kraków 1992.

 11. P. Hultberg, Styl wczesnej prozy fabularnej Wacława Berenta. Przeł. I. Sieradzki. Wrocław 1969.

 12. A. Hutnikiewicz, Młoda Polska. Warszawa 1994.

 13. A. Hutnikiewicz, Żeromski. Warszawa 1987 /cz. 2 i 3/.

 14. J. Jakóbczyk, O tym, jak Młoda Polska posiwiała. Katowice 1992.

 15. K. Kerényi, Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego. Przeł. I. Kania. Kraków 1997.

 16. K. Kłosińska, Powieści o „wieku nerwowym”. Katowice 1988.

 17. K. Kłosiński, Wokół „Historii maniaków”. Kraków 1992.

 18. A. Korniejenko, Ukraiński modernizm. Próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego. Kraków 1999.

 19. J. Krzyżanowski, Neoromantyzm polski. 1890-1918. Wrocław 1980.

 20. Z. Kubiak, Kawafis Aleksandryjczyk. Warszawa 1995.

 21. J. Kwiatkowski, U podstaw liryki L. Staffa. Warszawa 1966.

 22. Młoda Polska. Wybór tekstów do ćwiczeń z historii literatury. Oprac. J. Paszek. Katowice 1977.

 23. Młodopolski świat wyobraźni. Pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej. Kraków 1977.

 24. Moderniści o sztuce. Wybór, opracowanie i wstęp E. Grabska. Warszawa 1971.

 25. R. Nycz, Język modernizmu. Prologomena historycznoliterackie. Wrocław 1997.

 26. Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Pod red. R. Nycza. Kraków 1998. (R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego; N. Abercrombie, S. Lash i B. Longhurst, Przedstawienie popularne: przerabianie realizmu).

 27. J. Paszek, Styl powieści Wacława Berenta. Katowice 1976.

 28. J. Paszek, Tekst i styl „Popiołów”. Wrocław 1992.

 29. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Kraków 1975.

 30. M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy - Dekadenci - Herosi. Kraków 1985.

 31. M. Popiel, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści mlodopolskiej. Kraków 1999.

 32. J. Prokop, Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego. Kraków 1978.

 33. Proza Andrzeja Struga. Pod red. T. Bujnickiego i S. Gębali. Warszawa 1981.

 34. Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Pod red. T. Bujnickiego i J. Maciejewskiego. Wrocław 1986.

 35. M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele. Kraków 1994.

 36. Studia o Berencie. Pod red. J. Paszka. Katowice 1984.

 37. Studia o Leśmianie. Pod red. M. Głowińskiego i J. Sławińskiego. Warszawa 1971.

 38. Studia o Tadeuszu Micińskim. Pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1979.

 39. B. Szymańska, Mistycy i pesymiści. Przeżycia i uczucia jako wartości w filozofii polskiego modernizmu. Wrocław 1991.

 40. E. Udalska, Jan Lorentowicz - zoil nieubłagany. Łódź 1986.

 41. W stulecie Młodej Polski. Pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej. Kraków 1996.

 42. T. Walas, Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905). Kraków 1986.

 43. I. Watt, Conrad w wieku dziewiętnastym. Przeł. M. Boduszyńska-Borowikowa. Gdańsk 1984.

 44. R. Węgrzyniak, Wokół „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Wrocław 1991.

 45. Wśród mitów teatralnych Młodej Polski. Pod red. I. Sławińskiej i M. B. Stykowej. Kraków 1983.

 46. K. Wyka, Młoda Polska. Kraków 1977, t. 2.

 47. K. Wyka, Reymont, czyli ucieczka od życia. Warszawa 1979.

 48. F. Ziejka, Paryż młodopolski. Warszawa 1994.

 49. R. Zimand, Diarysta Stefan Ż. Wrocław 1990.

 50. R Zimand, „Dekadentyzm” warszawski. Warszawa 1964.

FILOZOFIA I PSYCHOANALIZA

(do wyboru co najmniej 1 pozycja)

 1. H. Bergson, Ewolucja twórcza. Przeł F. Znaniecki, Warszawa 1957.

 2. H. Bergson, Śmiech. Esej o komizmie. Przeł. S. Cichowicz. (Wyd. dowolne).

 3. G. Le Bon, Psychologia tłumu. Przeł. B. Kaprocki. Warszawa 1986.

 4. C. Lombroso, Geniusz i obłąkanie. Przeł. J. L. Popławski. Warszawa 1987.

 5. Z. Freud , Objaśnianie marzeń sennych. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1996.

 6. Z. Freud, Wykłady ze wstępu do psychoanalizy. Nowy cykl. Przeł. P. Dybel. Warszawa 1995.

 7. F, Nietzsche, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm. Przeł. L. Staff, reprint wyd. z 1907r. Warszawa 1990.

 8. F. Nietzsche, Z genealogii moralności. Pismo polemiczne. Przeł. G. Sowiński. Kraków 1997.

 9. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przeł. W. Berent, reprint wyd. z 1905 r. Warszawa 1990.

 10. F. Nietzsche, O prawdzie i kłamstwie w pozamoralnym sensie, [W tegoż:] Pisma pozostałe 1862-1875. Przeł. B. Baran. Kraków 1993.

 11. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. 1-2. Przeł. J. Garewicz. Warszawa 1994-1995.

 12. O. Weininger, Płeć i charakter. Przeł. O. Ortwin. Warszawa 1994.


Pobierz dokument
przewodnik.bibliograficzny.polonistyka.doc
Rozmiar 125 KB

Wyszukiwarka