wniosek-o-urlop-na-zadanie, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły

Pobierz dokument
wniosek.o.urlop.na.zadanie.bhp.i.ppoz.doc
Rozmiar 124 KB

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU NA ŻĄDANIE

(imię i nazwisko pracownika)

Na podstawie art. 1672 KP wnoszę o udzielenie urlopu na dzień/dni*

............................................

(data i podpis pracownika)

............................................

(podpis przełożonego)

Udzielam urlopu

........................................

(data i podpis pracodawcy)

Informacja w zakresie urlopu wypoczynkowego „na żądanie”

Urlop należny (dni robocze)

Urlop wykorzystany (dni robocze)

Urlop niewykorzystany (dni robocze)

...................................

(Dział Kadr)

* niepotrzebne skreślić

0x01 graphic

Wzór pochodzi z Portalu Ekspertkadrowy.pl


Pobierz dokument
wniosek.o.urlop.na.zadanie.bhp.i.ppoz.doc
Rozmiar 124 KB

Wyszukiwarka