met 20, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo

Pobierz dokument
met.20.agh.imir.mechanika.i.budowa.maszyn.ii.rok.doc
Rozmiar 115 KB

0x01 graphic

Politechnika Lubelska

0x01 graphic

0x01 graphic

Temat: Zastosowanie kompensatorów prądu stałego.

Ćwiczenie nr 20

Wykonali: Data wykonania:

Grzegorz Szczygielski 2000-03-28

Grupa ED.6.1


I. Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest poznanie zastosowań i własności kompensatorów napięciowych prądu stałego.

II. Wykonanie ćwiczenia.

1. Wyznaczenie błędu czułości dla różnych wartości opornika RW reprezentującego rezystancję wewnętrzną źródła EX.

Schemat układu pomiarowego:

0x08 graphic

Spis przyrządów:

G - galwanometr magnetoelektryczny Ci=3,3⋅10-9 A/m ; Rk= 18000 - 1400Ω Rg=1317Ω ; 70 dz. PL-P3-328-E6

mA - miliamperomierz magnetoelektryczny kl.0,5 ; zakres 3mA PL-P3-522-E6

Rr - Rezystor dekadowy służący do regulacji prądu Ip - DR6a - 16 ; PL-P3-535-E6 ;

o sześciu dekadach: x10k;x1k;x100;x10 - kl. 0,05 ; x1 - kl. 0,1 ; x0,1 - kl. 0,5

Rw - Rezystor dekadowy reprezentujący rezystancję wewnętrzną źródła DR5b - 16 kl. 0,05

PL-P3-344-E6

RN - rezystor wzorcowy RN-1 ; RN=1000Ω ; Imax=0,03A

Bocznik Ayrtona - Wyj. R2=10kΩ

Tabela

Lp

 

IP

Rr

RW

RN

Rr

EX



 EX

δS

S

μA

k

V

dz

mV

%

dz/V

1

133

25891

0

10

3

1,33

20

0,40

0,03

350

2

10

5

20

0,67

0,05

229,9

3

110

6

18,5

0,80

0,06

163,1

4

1110

8

16,5

1,06

0,08

115,6

5

11110

9

5,0

1,12

0,09

14,7

6

111110

11

1,5

1,47

0,11

11

Obliczenia:

EX = IP⋅RN = 0,000133⋅10000= 1,33V

ΔEX = IP⋅ΔRr = 0,000133⋅3=0,40 mV

S = Δα/ΔEX = 20/0,40⋅10-3= 350 dz/V

0x01 graphic

0x01 graphic

Charakterystyka S = f(RW)

0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic

2. Pomiar metodą podstawienia ogniwa wzorcowego EN kompensatorem o stałym prądzie.

Schemat układu pomiarowego:

0x08 graphic

Spis przyrządów:

Kompensator PL-P3-162-E6

G - galwanometr Ci=3,3⋅10-9 A/m To=3s Rk= 18000 - 1400Ω Rg=1317Ω

PL-P3-328-E6

A - mikroamperomierz magnetoelektryczny kl.0,5 ; zakres 750A

Bocznik Ayrtona - Wyj. R2=10kΩ

ENW - ogniwo wzorcowe 1,01859V ; PL-P3-274-E6

ENX - ogniwo Westona normalne nasycone ; PL-P3-59-E6

Przebieg pomiarów

Schemat układu połączenia źródeł podłączonych do EX kompensatora :

0x08 graphic

Spis przyrządów pomiarowych :

Kompensator PL-P3-162-E6

G - galwanometr Ci=3,3⋅10-9 A/m To=3s Rk= 18000 - 1400Ω Rg=1317Ω

PL-P3-328-E6

A - mikroamperomierz magnetoelektryczny kl.0,5 ; zakres 750A

Bocznik Ayrtona - Wyj. R2=10kΩ

ENW - ogniwo wzorcowe 1,01859V ; PL-P3-274-E6

ENX - ogniwo Westona normalne nasycone ; PL-P3-59-E6

Dane i obliczenia :

IP = 100μA RN = 10185,9Ω ENW = 1,01859V

EN = IP⋅RN = 100⋅10-6⋅10185,9 =1,01859V

Δα = 10 dz ; Rk=10173Ω ; ΔRN = 2 Ω ; Rr=31724,0

EX = IP⋅Rk = 100⋅10-6⋅10173= 1,0173V

ΔEX = IP⋅ΔRN = 100⋅10-6⋅2= 0.2mV

S = Δα/ΔEX = 10/2⋅10-4= 5000 dz/V

0x01 graphic

III. Uwagi i wnioski:

Metody kompensacyjne należą do najdokładniejszych metod pomiaru ze względu na to, że w chwili pomiary ze źródła prawie nie płynie prąd. Nawet sumowanie się błędów pochodzących od różnych składników obwodu pomiarowego nie wpływa na znaczące obniżenie dokładności metody.

Wadą metody kompensacyjnej jest konieczność stosowania czułych mierników oraz dokładnych wzorców i rezystorów dekadowych, jeżeli chcemy osiągnąć laboratoryjną dokładność pomiarów .

RW

W

G

IP

W

RN

mA

Rr

EX

U

RW

[Ω]

μA

Ip

U

EX

Rr

W

G

EW

Telep W

Galw.

Telep K

Szab

Kompensator

S

dz/V

RW [

2

1

P

EX

EN

2

1

do EX komp.


Pobierz dokument
met.20.agh.imir.mechanika.i.budowa.maszyn.ii.rok.doc
Rozmiar 115 KB

Wyszukiwarka