Martyna - MECHANIKA GRUNTÓW - SPRAWKO 5, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Grunty, Sprawozdanie 5


  1. Ściśliwością nazywany cechę gruntu polegającą na zmniejszaniu objętości pod wpływem przyłożonego obciążenia. Zmniejszenie objętości gruntu pod wpływem obciążenia jest wynikiem wielu procesów takich jak: zmniejszenie się objętości porów na skutek wzajemnego przesuwania się cząsteczek gruntu, zmniejszenie się grubości warstwy podwójnej , zagęszczenie lub usunięcie powietrza, odkształcenie się cząstek.

  1. Konsolidacja jest to proces rozproszenia nadwyżki ciśnienia porowego powstałej w wyniku obciążenia gruntu. Krzywe konsolidacji sporządza się dla każdego stopnia obciążenia po ustaniu osiadań od chwili obciążenia

  1. Zależność między wysokością próbki, a naprężeniem pionowym działającym na próbkę nosi nazwę krzywej ściśliwości. Korzystając z krzywej ściśliwości możemy zdefiniować edometryczne moduły ściśliwości.

  1. Edometrycznym modułem ściśliwości(pierwotnej, wtórnej) nazywamy stosunek przyrostu osiowego naprężenia do jednostkowej zmiany wysokości próbki w warunkach niemożliwej bocznej rozszerzalności

0x01 graphic

M0 - edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej

M - edometryczny moduł ściśliwości wtórnej

Δσ - przyrost obciążenia jednostkowego próbki

Δh - zmiana wysokości próbki

hi-1 - wysokość próbki przed przyłożeniem i-tego stopnia obciążenia

Grunt B-sypki:

>2mm:<10%, >0,5mm:<50%, >0,25mm:>50% - piasek średni (Ps)

Wilgotność: nie kurzy się przy przesypywaniu - wilgotny

Barwa: żółty

Zaw.CaCO3 : słabo wapnisty (burzy krótko i mało intensywnie w reakcji z HCl)

Obciążenie, kPa

L,mm

Δhl,mm

P,mm

Δhp,mm

Δhśr

h,mm

0

5,790

-

5,371

-

-

20,000

12,5

5,681

0,109

5,256

0,115

0,112

19,888

25

5,651

0,030

5,230

0,026

0,028

19,860

50

5,587

0,064

5,165

0,065

0,065

19,796

100

5,492

0,095

5,065

0,100

0,097

19,698

200

5,372

0,120

4,947

0,118

0,119

19,579

50

5,396

-0,024

4,968

-0,021

-0,023

19,602

12,5

5,425

-0,029

4,998

-0,030

-0,030

19,631

25

5,420

0,005

4,991

0,007

0,006

19,625

50

5,410

0,010

4,980

0,011

0,010

19,615

100

5,388

0,022

4,948

0,032

0,027

19,588

200

5,351

0,037

4,919

0,029

0,033

19,555

400 2'

5,259

0,092

4,835

0,084

0,088

19,467

400 5'

5,256

0,003

4,831

0,004

0,003

19,463

400 10'

5,252

0,004

4,829

0,002

0,003

19,460

Moduły ściśliwości pierwotnej:

Przedział 0-12,5 kPa 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Przedział 12,5-25 kPa 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Przedział 25-50 kPa 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Przedział 50-100 kPa 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Przedział 100-200 kPa 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Przedział 200-400 kPa 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Moduły ściśliwości wtórnej:

Przedział 12,5-25 kPa 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Przedział 25-50 kPa 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Przedział 50-100 kPa 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Przedział 100-200 kPa 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Martyna - WYTRZYMAŁOŚĆ MAT. - SPRAWKOcw 2, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, S
sprawko made by Rogal, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, Labo
Podaj wzr na maksymalny wskanik porowatoci, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Me
grunty - pytania, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, grunty eg
sc, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, grunty egz
Grunty, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, Laborki
Sprawozdanie WUFI i COLO1 by Martyna i Beata, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty
sprawko nr 4 -Ania Ćwiklińska, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Fi
mech bud, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika budowli
Zestaw III dobry, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻELBET, wykłady
inne pytania, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Budownictwo ogólne
dodatek do stali, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstukcje metalowe, Projekt
Kolokwium - laborki z betonu, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻEL
METODA GLASERA, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Fizyka budowli 2,
tablice-x-male, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje betonowe

więcej podobnych podstron