INSTRUKCJE - SPIS, Instrukcje BHP


INSTRUKCJE

I - BROŃ STRZELECKA

01. Czyszczenie i konserwacja broni strzeleckiej

II - BIURO

 1. Obsługa telefax

 2. Obsługa komputera

 3. Obsługa komputera i drukarki

 4. Obsługa kserokopiarki

 5. Obsługa laminatowa

 6. Obsługa niszczarki

 7. Obsługa sekretariatu

 8. Monter sieci komputerowej

 9. Ochrona pracy kobiet

 10. Ogólna inst. bhp i ppoż dla biura

 11. Inst. bhp dla pomieszczeń adm.-biurowych

 12. Inst. bhp przy pracach adm.-biurowych

 13. Prace wzbronione kobietom

III - CEGIELNIA

01. Transport mechaniczny surowców

02. Transport ręczny surowców

03. Suszenie i magazynowanie półfabrykatów

04. Sortowanie i magazynowanie wyrobów

05. Gniotownik kołowy

06. Ucinacz obiegowy

07. Piec kręgowy

IV - INSTALACJE CO, GAZOWE I WODNOKANALIZACYJNE

01.Konserwator sieci wodno -kanalizacyjnej i co

02. Monter instalacji sanitarnej i co

03. Czyszczarka narożna typ CNR - 200

04. Dłutownica dwustronna DD - 180

05. Eksploatacja kotłów gazowych i olejowych 1 - 2

06. Eksploatacja kotłów parowych i wodnych 1 - 2

07. Frezarka do słupka typ FSR - 180

08. Montaż armatury lub kształtki na czynnym gazociągu PE niskiego ciśnienia 1 - 2

09. Montaż armatury lub kształtki na czynnym gazociągu PE średniego ciśnienia 1 - 2

10. Naprawy gazociągu PE niskiego ciśnienia za pomocą dwóch elektromuf 1 - 2

11. Naprawy gazociągu PE średniego ciśnienia za pomocą dwóch elektromuf 1 - 2

12. Obsługa kotłów uniwersalnych

13. Odpowietrzenie i zagazowanie odcinka gazociągu PE niskiego i średniego

ciśnienia 1 - 2

 1. Piła do listwy przyszybowej PLP - 200

 2. Usuwanie i zabezpieczenie niewielkich nieszczelności na gazociągu PE niskiego lub średniego ciśnienia przy zastosowaniu dwudzielnej obejmy stalowej 1 - 2

 3. Usuwanie niewielkich nieszczelności na gazociągu PE niskiego ciśnienia przy zastosowaniu elektromufy lub elektrosiodła naprawczego 1 - 2

 4. Włączanie się do czynnego gazociągu PE niskiego lub średniego ciśnienia przy zastosowaniu urządzenia do hermetycznego nawiercania otworów - odgałęzienie do DN 160 MM 1 - 2

 5. Zamontowanie lub wymontowanie zaślepki na gazociągu PE niskiego ciśnienia 1 - 2

 6. Zgrzewarka jednogłowicowa - STENOMA 2000

 7. Usuwanie niewielkich nieszczelności na gazociągu PE średniego ciśnienia przy zastosowaniu elektromufy lub elektrosiodła naprawczego

 8. Obsługa giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych

 9. Instr. wykonywania robót ziemnych (wykopy)

V - CPN

01. Pracownik obsługi obiektu

02. Przydział odzieży firmowej

03. Kasjer na stacji paliw

04. Kasjer - sprzedawca na stacji paliw

05. Przyjmowanie, wydawanie i magazynowanie benzyny

VI - DROGOWNICTWO

 1. Obsługa piły do cięcia asfaltu 1 - 3

 2. Obsługa silników FIRMY BRIGGS and STRATTON

Model, seria : 170400, 171400 /7 HP /, 190400, 195400 / 8 HP /

VII - ELEKTRYKA

01.Stanowisko elektryk konserwator do 1 kV

02.Stanowisko elektryk konserwator do 1 kV 2

03.Elektromonter przy wykonywaniu i eksploatacji sieci o napięciu do 1kV

04.Ogólne zasady posługiwania się urządzeniami elektrycznymi

05.Obsługa prasy hydraulicznej

06.Obsługa urządzeń pod napięciem

07.Zasady bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych

08.Postępowanie w przypadku porażenia prądem elektrycznym

09.Obsługa agregatu prądotwórczego

10.Obsługa agregatów prądotwórczych 2

11.Serwis elektroniczny

12. Serwis elektroniczny 2

13.Obsługa elektrodrążarki

14.Elektryczny podgrzewacz wody

VIII - GASTRONOMIA

 1. Ogólnie - placówki handlowe, w tym:

01.Hurtownie

02.Mycie rąk - grafika, w tym:

03.Kasjer sprzedawca

04.Inst. ogólna dla placówek handlowych

05.Pracownicy placówek handlowych

06.Ręczne dźwiganie i przenoszenie towarów

07.Sklepy spożywcze

08.Składowanie i magazynowanie towarów w sklepie

09.Sprzedawca

10.Obsługa kasy fiskalnej

11.Mycie i dezynfekcja pomieszczeń, urządzeń, sprzętu i naczyń dla obiektów

gastronomicznych

12.Mycie i dezynfekcja pomieszczeń, urządzeń i sprzętu w kioskach, sklepach

i hurtowniach

13.Mycie i dezynfekcja pomieszczeń, urządzeń i sprzętu w placówkach

handlowych i magazynach DC

14. Obsługa urządzeń w zakładach gastronomicznych

15.Pracownicy handlowi branży spożywczej

16.Terminy zgłaszania reklamacji artykułów żywnościowych

17.Zarządzenie MZ i HW z dn. 03.07.1953 r. w spr. zmywania

naczyń stołowych w zakładach żywienia zbiorowego

18.Instr. sanitarna zmywania naczyń stołowych w zakładach żywienia

zbiorowego

19. Inst. ogólna dla placówek handlowych 2

02. Kuchenka mikrofalowa

03. Krajalnice, w tym:

01.Obsługa półautomatycznej krajalnicy SCHARFEN model ATM 2

02.Krajalnica pieczywa

03.Krajalnica do serów

04.Obsługa krajalnicy SCHARFEN model E 2000

05.Automatyczna krajalnica żywności

06.Krajalnica do mięsa

07.Krajalnica do wędlin

04. Piekarniki, w tym:

01.Elektryczny

02.Węglowy

03.Gazowy

05. Trzon kuchenny gazowy

06. Urządzenia chłodnicze - obsługa i eksploatacja

07. Wyparzasz, w tym:

01.EWG - 1

02.Gastronomiczny

08. Patelnia elektryczna

09. Kotły, w tym:

01.Kocioł przechylny

02.Kocioł warzelniany

10. Obsługa wytwornicy lodu

11. Obsługa urządzenia do pakowania folią rozciągliwą

12. Obsługa pieca do pizzy

13. Obsługa kuchni gazowej

14. Elektryczny taboret podgrzewaczy typ TE - 2

15. Obsługa frytkownicy

16. Obsługa obieraczki do ziemniaków

17. Obsługa maszyn do zmywania naczyń

18. Obsługa EURO - GRILLA

19.Zasady dokonywania samokontroli i oceny stanu bhp w zakładzie gastronomicznym

IX - KOTŁOWNIE

 1. Żeliwny kocioł grzewczy typ KZ4 - G

 2. Kotły gazowe i olejowe

 3. Kotły parowe i wodne

 4. Kotłownia gazowo - olejowa

 5. Palacz w kotłach wodnych i parowych co

 6. obsługa kotła co podczas pracy

X - KWASY - przepisy bhp przy pracy z kwasami

XI - LABORATORIUM - inst., ogólna

XII - MAGAZYNY

01.Pracownicy zatrudnieni w magazynie ogólnym

02.Magazynier

03.Sprzedawca - magazynier

04.Pracownicy zatrudnieni w magazynie ogólnego przeznaczenia

05.Składowanie i magazynowanie towarów

06. Składowanie i magazynowanie towarów w sklepie

07. Składowanie i magazynowanie towarów w magazynie ogólnego przeznaczenia

08. Składowanie i magazynowanie towarów w magazynie spożywczym

09. Składowanie i magazynowanie w magazynkach podręcznych

10.Bhp w magazynie

11.Bhp dla hurtowni

12.Bhp dla hurtowni 2

13.Obsługa rampy typ 232 Loading Systems

14.Obsługa hydraulicznej rampy przeładunkowej z klapą TORSYSTEM BUTZBACH

15.Protokól sprawdzenia kwalifikacji kierowcy wózka jezdniowego

16.Codzienny raport techniczny wózka jezdniowego z napędem silnikowym

17.Obsługa wózków widłowych (sztaplarek)

18.Obsługa wózka podnośnikowego

19.Pracownik obsługujący ręczne urządzenia do podnoszenia towaru

20.Obsługa bramy segmentowej TORSYSTEM BUTZBACH

21.Urządzenia chłodnicze

XIII - MALARNIE I LAKIERNIE

01.Instr. przeciwpożarowa dla lakierni i malarni

02.Obsł. malarni proszkowej

03.Bhp dla robót malarskich

04.Obsługa wtryskarki

05.Obsługa kabiny lakierniczej

XIV - MECHANIKA

01.Obsługa kabiny lakierniczej

02.Obsł. klucza elektrycznego

03.Instr. posługiwania się ręcznymi narzędziami o napędzie mechanicznym przy

obróbce metali

04.Suwnica elektryczna

05.Szlifierka

06.Elektryczna przecinarka do metalu (szlifierka kątowa)

07.Szlifierka płaska do drewna

08.Szlifierka dwutarczowa

09.Wiertarka

10.Wiertarka stołowa

11.Wiertarka wielowrzecionowa

XV - MECHANIKA I LAKIERN. SAMOCH.

01.Diagnostyka samochodowa

02.Elektrotechnika samochodowa

03.Magazynowanie materiałów

04.Malowanie w kabinie lakierniczej

05.Mycie pojazdów

06.Naprawy bieżące i gwarancyjne pojazdów

07.Proces napraw blacharskich

08.Prace blacharskie

09.Prace lakiernicze

10.Prace spawalnicze

11.Proces technologiczny obsługi i naprawy pojazdów

12.Wulkanizacja i bieżnikowanie

13.Wykaz prac szczególnie nieb. wykonywanych w warsztacie sam.

14. Wykaz prac wykonywanych w zakł., które powinny być wyk. przez co najmniej 2

osoby

15.Urządzenie do demontażu kół

16.Mechanik samochodowy

17.Wyważarka kół samochodowych

18.Podnośnik samochodowy

19.Zakład wulkanizacyjny

20.Montażownica opon

21.Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy

XVI - OBRÓBKA

01.Instr. stanowiskowe, w tym:

01.Spawacz elektryczny, gazowy i w osłonie gazów

02.Ślusarz

03.Ślusarz 2

04.Frezer

05.Prac. obsł. mechaniczne nożyce do blachy

06.Prac. obsł. prasy

07.Prace ślusarskie

08.Tokarz

02.Wiertarki

03.Frezarki, w tym:

01.Frezarka

02.Frezarka 2

03.Frezarka do metalu

04.Frezarka pionowa typ FYC MT-1891

04.Szlifierki, w tym:

01.Elektryczna przycinarka do metalu (szlifierka kątowa)

02.Szkifierka

03.Szlifierka 2

04.Szlifierka dwutarczowa

05.Szlifierka dwutarczowa 2

06.Szlifierka płaska do drewna

07.Szlifierka płaska

05.Sprężarki powietrzne

06.Tokarki, w tym:

01.Tokarka

02.Tokarka do metali

03.Tokarka szybkobieżna typ HICHON-5/1500 MT-1965

07.Piły, w tym:

01. Piła ramowa typ BKA-30 MT

02. Piła ramowa typ PG-2 MT-2042

08.Prasy, w tym:

01.Prasa balansowa

02.Prasa do metalu

03.Prasa elektryczno-hydrauliczna warsztatowa PEHW-100

04.Prasa hydrauliczna

05. Prasa hydrauliczna 2

06. Prasa hydrauliczna krawędziowa typ HAP 160 MT-1477

07.Prasa mechaniczno -krawędziowa

09.Zgrzewarki, w tym:

01.Zgrzewarka elektryczna do tworzyw sztucznych

02.Zgrzewarka punktowa

10.Elektrodrążarki

11.Nożyce, w tym:

01.Nożyce gilotynowe

02. Nożyce gilotynowe 2

03.Nożyce mechaniczne do blach

04. Nożyce mechaniczne do blach 2

05. Nożyce uniwersalne typ H 5222A MT- 1482

12.Skrócona inst. obsługi maszyn

13.Obsługa maszyn i urządzeń

14.Ogólne przepisy przy maszynach produkcyjnych

15.Obchodzenie się z narzędziami ręcznymi

16.Obsługa elektronarzędzi

17.Nacinarka elektryczna do gwintów

18.Nitownica pneumatyczna NPK-2

19.Oczyszczarka bębnowa

20.Złamywarka (falcerka)

21.Zbieraczka papieru WATKISS VARIO

22.Zwijarka do blach (walców) typ WL-2,5A MT-817

23.Ukosowarka do blach typ „PULMAX X-91” MT-1493

24.Czopiarka do obróbki drewna

25.Giętarka mechaniczna

26.Krajarka jednonożowa typ SEYPA 115-PMC

27.Łopata mechaniczna

28. Dłutownica typ DAA-16 MT-297

29. Półautomat do ostrzenia wierteł i rozwiertaków typ 3659 MT-930

30. Strugarka poprzeczna typ PAA-60 MT-262

31.Przecinarka ściernicowa

XVII - PODSTAWOWE

01.Czynności zabronione będące zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi

02.Ryzyko zawodowe - zasady bezpiecznej pracy

03.Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

04.Instr. ramowa szkoleń bhp

05.Instr. bhp obowiązująca wszystkich pracowników

06.Instr. ramowa w sprawie badań lekarskich

07.Instr. postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym

08.Transport ręczny przedmiotów i towarów, w tym:

01.Ins. bhp i ppoż przy ręcznych pracach transportowych

02.Normy obciążenia przy transporcie ręcznym przedmiotów i towarów

03.Ins. bhp przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu towarów

04.Ręczny transport surowców

09.Instr. bhp zasady bezpiecznej pracy

10.Obsługa maszyn i urządzeń

11.Pierwsza pomoc, w tym:

01.Postępowanie z osobą nieprzytomną

02.Nagłe stany zagrożenia życia

03.Nieszczęśliwe wypadki

04.Nagłe wypadki

05.Instr. udzielania pierwszej pomocy

06.Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

07.Instr. obsługi apteczki

08.Udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku

09.Postępowanie w przypadku wypadku

12.Prace wzbronione, w tym:

01. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac

wzbronionych młodocianym

02.Wykaz prac wzbronionych młodocianym

03.Wykaz prac wzbronionych kobietom 1

04. Wykaz prac wzbronionych kobietom 2

05.Ochrona pracy kobiet - przepisy ogólne

06. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac

wzbronionych kobietom

13.Instr. bhp ogólna dla zakładu

14.Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi

15.Tworzenie instrukcji bhp w zakładzie pracy

16.Dostosowanie zakładu pracy do obowiązującego prawa pracy

17.Rozp. Min. Zdr. w spr. szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

18.Skrócona instr. obsługi maszyn

19.Lista osób zapoznanych z instrukcjami

XVIII - OKNA PLASTIKOWE

01.Instr. obsługi czyszczarki naroża typ CNR - 200

02.Instr. Bhp czyszczarki naroża typ CNR - 200

03.Instr. obsługi dłutownicy dwustronnej typ DD - 180

04.Instr. Bhp dłutownicy dwustronnej typ DD - 180

05.Instr. obsługi zgrzewarki jednogłowicowej STENOMA - 2000

06.Instr. Bhp zgrzewarki jednogłowicowej STENOMA - 2000

07.Instr. obsługi frezarki do słupka typ FSR - 180

08.Instr. Bhp frezarki do słupka typ FSR - 180

09. Instr. obsługi piły do listwy przyszybowej PLP - 200

10.Instr. Bhp piły do listwy przyszybowej PLP - 200

XIX - P.POŻ

01.Ins. alarmowa na wypadek pożaru w lokalu gastronomicznym i motelu

02.Ins. alarmowa na wypadek pożaru w szkole

03.Ins. alarmowa w przypadku powstania pożaru

04.Ins. ppoż dla hurtowni spożywczych

05.Ins. ppoż dla magazynów i innych pomieszczeń

06.Ins. ppoż dla zakładów produkcyjnych

07.Ins. postępowania na wypadek powstania pożaru 1

08.Ins. ppoż w lokalu gastronomicznym

09.Ins. ramowa szkoleń ppoż

10.Ins. alarmowa 1

11.Ins. alarmowa na wypadek pożaru w obiektach handlowych

12.Ins. przebiegu ewakuacji w razie zagrożenia na terenie szkoły

13.Ins. postępowania na wypadek powstania pożaru 2

14.Ins. ppoż dla magazynów i składów butli gazów technicznych

15.Og. ins. ppoż dla szkół

16.Ins. ppoż dla magazynów

17.Ins. postępowania na wypadek powstania pożaru 3

18.Ins. alarmowa na wypadek pożaru w obiektach usługowych

19.Ins. ppoż ogólna

20.Og. ins. ppoż dla internatów

21.Ins. ppoż dla lakierni i malarni

22.Ins. ppoż dla sklepów

23.Og. ins. ppoż dla szkół, internatów , przedszkoli i domów dziecka

24.Ogólne zasady ochrony ppoż 1

25.Zasady posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym 1

26.Ins. alarmowa 2

27.Og. zasady ochrony ppoż 2

28.Zasady posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym 2

29.Ins. ppoż dla budynków i pomieszczeń administracyjno biurowych

30.Ins. ppoż dla pomieszczeń warsztatu mechanicznego

31.Ins. ppoż dla stacji paliw płynnych

32.Gaśnice, w tym:

01.Gaśnica pianowa

02.Gaśnica śniegowa

03.Gaśnica proszkowa

XX - PIEKARNICTWO I CUKIERNICTWO

01.Piece piekarnicze (w tym również elektryczne, gazowe, olejowe) 1 - 8

02.Krajalnice do pieczywa 1 - 4

03.Mieszarki do ciasta, w tym:

01.Czyszczenie, mycie i dezynfekcja miesiarek do ciasta

02.Obsługa mieszarki do ciasta 1 - 6

04.Przesiewacze do mąki 1 - 3

05.Prace w piekarni

06.Pomieszczenia pomocnicze piekarni i ciastkarni

07.Obsługa maszyn i urządzeń piekarniczych

08.Automatyczna garownia i formierka KOMBI

09.Dzielarka do ciasta

10.Zaokrąglarka do ciasta

11.Dzielarko - formierka do bułek

12.Komora wstępnego odpoczynku ciasta RP4

13.Młynek do tartej bułki typ ZM-09

14.Instr. bhp w ciastowniach zakładów zajmujących się produkcją pieczywa cukierniczego

15.Cukiernik

16.Dozownik do mąki

17.Dzielarka chlebowa

18.Instr. bhp w pomieszczeniach piekarni

19.Instr. bhp dla magazynów surowców i materiałów pomocniczych w zakładach zajmujących się produkcją pieczywa cukierniczego

XXI - POLIGRAFIA, OPAKOWANIA, REKLAMA

01.Bigówka (w tym maszyna sztancująco-bigująca)

02.Zszywarka

03.Złamywarka - falcerka (w tym złamywarka-falcerka do zadrukowanych arkuszy)

04.Automat do opasywania taśmą ALLPACK 351

05.Stanowisko nanoszenia nadruku na tkaninach metodą sitodruku

06.Krajarka płaska (gilotyna do papieru)

07.Operator maszyn do produkcji opakowań z kartonu i tektury

08.Obsługa maszyn offsetowych arkuszowych

09.Maszyna do szycia drutem

XXII - RÓŻNE

01.Hartownik

02.Przemieszczanie ręczne przedmiotów nieporęcznych (mebli)

03.Zabezpieczenie składowania i sprzedaży fajerwerków w HM „HYPERNOVA”

04.Kosa spalinowa

05.Monter urządzeń i aparatury na wysokości

06.Pralnie i farbiarnie

07.Regulamin porządku domowego

08.Roboty szklarskie

XXIII - SALON FRYZJERSKO - KOSMETYCZNY

01.Fryzjer

02.Karta ewidencyjna wyposażenia (odzieży roboczej, obuwia, sprzętu ochronnego, narzędzi itp.) na stanowisku kosmetyczki

03. Karta ewidencyjna wyposażenia (odzieży roboczej, obuwia, sprzętu ochronnego, narzędzi itp.) na stanowisku fryzjerki

04.Program instruktażu stanowiskowego dla fryzjera

05.Przepisy dot. równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu w salonie fryzjersko - kosmetycznym

XXIV - ROLNICTWO

01.Zagrożenia w zawodzie rolnika

02.Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym

03.Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w rolnictwie, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15

04.Dostosowanie zakładu do obowiązującego prawa pracy w zakładzie przetwórstwa owocowo - warzywnego

05.Bezpieczna obsługa ciągnika

06.Instr. składowania i magazynowania w magazynie środków ochrony roślin

07.Azbest - jego zastosowanie i wykonywanie prac z azbestem

XXV - SPAWALNICTWO

01.Spawacz elektryczny, gazowy i w osłonie gazów

02.Spawanie gazowe

03.Spawanie elektryczne

04.Spawanie łukiem elektrycznym

05.Spawanie acetylenowe

06.Spawanie i cięcie metali

07.Migomat

XXVI - STOLARNIA

01.Piła tarczowa

02.Piła taśmowa

03.Pilarka tarczowa poprzeczno - wzdłużna

04.Frezarki, w tym:

01.Frezarka do drewna

02.Frezarka dolnowrzecionowa do drewna

03.Frezarka górnowrzecionowa do drewna

05.Składowanie materiałów z drewna

06.Magazyn tarcicy

07.Pilarki tarczowe

08.Obrabiarki do drewna

09.Heblarka grubościówka

10.Odciąg trocin

11.Oklejarka płyt wiórowych

12.Piła łańcuchowa

13.Strugarka wyrówniarka

14.Szlifierka taśmowa

15.Trak

16.Piła tarczowa

17.Piła tarczowa - formatówka

18.Suszarnia do drewna 1 - 2

19.Tokarka

XXVII - MASARNIA

01.Chłodnia, w tym:

01.Instr. bhp dla pracowników zatrudnionych w chłodniach oraz magazynach

mięsa i przetworów mięsnych

02.Zagrożenia w branży chłodniczej

03.Urządzenia chłodnicze 1

04.Urządzenia chłodnicze 2

05.Wytwornica lodu

06.Szafy chłodnicze

02.Dzielarka

03.Kleszcze, w tym:

01.Kleszcze ogłuszające 1 - 3

02.Kleszcze elektrodowe do oszałamiania zwierząt

04.Krajalnica, w tym:

01.Krajalnica do wędlin

02.Krajalnica SCHARFEN model E 2000

03. Półautomatyczna krajalnica SCHARFEN model ATM 2

04.Krajalnica do mięsa - wilk

05.Kuter do mięsa 1 - 3

06.Maszyna do rozdrabniania, w tym:

01.Maszynka do mięsa 1 - 3

02.Maszyna do rozdrabniania mięsa

03.Maszyna WILK KOLBE do mielenia mięsa

04.Porcjomat KOLBE model P100

07.Mieszałki 1 - 3

08.Nadziewarka, w tym:

01.Nadziewarka 1, 2

02.Hydrauliczna nadziewarka do kiełbas

09.Nastrzykiwarka do mięs 1, 2

10.Ogólne, w tym:

01.Instr. bhp przy przetwórstwie mięsa

02.Zachowanie higieny osobistej pracowników w ubojni i masarni

03.Wymagania higieniczne uboju zwierząt i przetwórstwa mięsa

11.Piły, w tym:

01.Piła tarczowa do cięcia mięsa i kości 1 - 3

02.Piła tarczowo -rozbiorowa

03.Piła rozbiorowa w zakładach mięsnych

04.Piła KOLBE do mięsa

05.Piła taśmowa

12.Ubój, w tym:

01.Instr. bhp przy uboju trzody

02.Instr. bhp przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa

03.Aparat rzeźnicki JP-4 w celu ułatwienia zabijania zwierząt

04.Oszałamiacz trzody

13.Wilk, w tym:

01.Wilk 1 - 3

02. Maszyna WILK KOLBE do mielenia mięsa

03.Wilko - mieszałka

04.Wilko - mieszałka KOLBE MWE 32

14.Kotleciarka PUMA - CE

15.Obsługa kotłów uniwersalnych

16.Oparzelnik szczeciniarka

17.Skórowaczka taśmowa - MAJA

18.Urządzenie do pakowania folią rozciągliwą

19.Wyparzacz EWG - 1

20.Komory wędzarnicze

21.Masownica próżniowa

22.Młynek koloidalny

XXVIII - SPRZĄTANIE

01.Sprzątaczki i osoby zatrudnione przy sprzątaniu pomieszczeń 1, 2

02.Sprzątanie pomieszczeń i mycie okien

03. Mycie i dezynfekcja pomieszczeń, urządzeń i sprzętu w placówkach handlowych

i magazynach DC

04.Gospodarz domu i osoba zatrudniona przy sprzątaniu pomieszczeń

05.Obsługa śmieciarki

06.Zasady bezpiecznej pracy z preparatami chemicznymi używanymi przy pracach porządkowych

XXIX - INST. STANOWISKOWE

01.Wzór inst. stanowiskowych

XXX - SZKOŁA

01.Instr. bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Lesznie

02.Lista kontrolna dla działań przywracających w szkole stan zgodny z przepisami

03.Przepisy i akty prawne z zakresu bhp w szkołach

04.Zasady bhp w szkole

05.Instrukcja przebiegu ewakuacji w razie zagrożenia na terenie szkoły

06.Instr. dla wszystkich nauczycieli

07.Regulamin organizacji apeli i uroczystości szkolnych

08.Regulamin kąpieli wodnych i słonecznych (czynności opiekuna-wychowawcy kolonii letnich)

09.Młodociani, w tym:

01.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych

młodocianym

02.Wykaz prac dozwolonych młodocianym w zawodzie spawacz gazowy -

wzór ramowy

10.Wycieczki, w tym:

01.Wycieczka zagraniczna - porady i wskazówki organizacyjne

02.Regulamin organizacji wycieczek 1

03. Regulamin organizacji wycieczek 2

04.Instr. bezpieczeństwa dla opiekuna wycieczki autokarowej

11.Regulaminy w pracowniach, w tym:

01.Pracownia chemiczna 1-3

02.Pracownia komputerowa (informatyczna) 1-2

03.Pracownia obróbki skrawaniem 1-2

04.Pracownia techniczna 1-3

05.Pracownia maszyn elektrycznych i energoelektroniki

06.Pracownia technologiczna

07.Pracownia biologiczna

08.Pracownia fizyczna

09.Instr. ogólna bhp w warsztatach, laboratoriach, pracowniach oraz na

stanowiskach praktycznej nauki zawodu w szkołach i placówkach

publicznych

12.Wychowanie fizyczne, w tym:

01.Bhp - wychowanie fizyczne

02.Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

03.Regulamin korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego

13.Zbiór wzorcowych regulaminów i instrukcji dla szkoły - BEZPIECZNA SZKOŁA, w tym:

 

 

XXXI - SZWALNIE

01.Maszyny szyjące 1 - 3

02.Maszyny szwalnicze 1 - 3

03.Maszyny dziewiarskie 1 - 2

04.Prasowalnica 1 - 3

05.Klejarka 1 - 4

06.Wykaz prac wzbronionych kobietom w zakładzie krawieckim

07.Szwacz maszynowy

08.Maszyny do szycia nićmi

09.Szydełkarki cylindryczne

10.Produkcja wykrojów w szwalni

11.Wgrzewacz druków transferowych

12.Nanoszenie nadruku na tkaninach metodą sitodruku

13.Zgrzewarka do tkanin

14.Prasowanie żelazkiem

15.Przewijarka

16.Krajarka ręczna 1 - 2

17.Wycinarka taśmowa do tkanin

XXXII - TRANSPORT

01.Kierowca 1 - 2

02. Kierowca pojazdu samochodowego 1 - 3

03.Kierowca autobusu

04. Zagrożenia na stanowisku pracy kierowcy wózka i sposoby ochrony przed zagrożeniami

05.Pracownik transportu wewnętrznego

06.Transport międzynarodowy

07.Transport wewnątrzzakładowy

08.Organizacja ruchu na terenia placu zakładu

09.Wózki jezdne, w tym:

01.Instr. bhp dla stanowiska pracy - obsługi i eksploatacji wózków

jezdnych napędzanych silnikami elektrycznymi i spalinowymi

02.Instr. eksploatacji wózków jezdnych z napędem silnikowym i ruchu na

drogach zakładowych

10.Wózki jezdniowe, w tym:

01.z napędem silnikowym 1 - 2

02.z napędem silnikowym elektrycznym - spalinowym - gazowym

11.Wózki jezdniowe i podnośnikowe 1 - 3

12.Wózki podnośnikowe, w tym:

01.typ BT ORION P20

02.typ BT ORION W18 i W20

13. Wózki widłowe, w tym:

01.typ BT RR 12 oraz BT RR 14

02.typ LSV 1000E/1250E/1600E, BT LSF 1250E oraz BT LSV 1600

14.Wózek akumulatorowy

15.Montażownica opon 1 - 2

16.Wyważarka kół samochodowych 1 - 3

17.Instr. bhp w akumulatorni przy ładowaniu baterii

18.Obsługa ładowania baterii akumulatorów

19.Obsługa prostowników przeznaczonych do ładowania baterii akumulatorowych

20.Operator dźwignicy

21.Platforma transportowa

22.Wyciągarka elektromechaniczna

23.Suwnica elektryczna

24.Normy obciążenia przy transporcie ręcznym przedmiotów i towarów

25.Przemieszczanie ręczne przedmiotów nieporęcznych (mebli)

26.Myjnia autobusów

27.Etylina i olej napędowy

28.Ręczny transport surowców

XXXIII - TWORZYWA

01.Wtryskarka 1 - 3

02.Zgrzewarka elektryczna

03.Przetwórstwo tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych

XXXIV - BUDOWLANKA

01.Prace rozbiórkowe 1 - 2

02.Rusztowania, w tym:

01.Rusztowania 1 - 3

02.Rusztowania jezdne RJ 1100 1 - 3

03.Młot wyburzeniowy 1 - 3

04.Dekarstwo, w tym:

01.Prace dekarskie 1 - 4

02.Dekarz - blacharz

05.Betoniarka (w tym BMK-500) 1 - 7

06.Koparko - ładowarka 1 - 3

07.Frezarki, w tym:

01.Frezarki 1 - 2

02.Frezarki dolnowrzecionowe do drewna 1 - 2

08.Magazyn tarcicy 1 - 2

09.Oklejarka płyt wiórowych 1 - 2

10.Piły, w tym:

01.Piła taśmowa do drewna 1 - 2

02.Piła do cięcia betonu STIHL 1 - 2

11.Suwnica elektryczna 1 - 3

12.Szlifierki, w tym:

01.Szlifierki

02.Szlifierki - ostrzarki

13.Tokarka 1 - 2

14.Wibratory, w tym:

01.Wibrator wgłębny elektryczny 1 - 3

02.Wibrator powierzchniowy

03.Wibrator pogrążalny

15.Prace na drabinie 1 - 3

16.Roboty ziemne (wykopy), w tym:

01.Roboty ziemne (wykopy) 1 - 2

02.Wykonywanie ręcznych wykopów ziemnych

17.Zagęszczarka gruntu 1 - 2

18.Żuraw 1 - 3

19.Wiertarka stołowa 1 - 2

20.Prasy, w tym:

01.Prasy do metalu 1 - 2

02.Prasy hydrauliczne

21.Heblarka grubościówka 1 - 2

22.Nożyce gilotynowe 1 - 2

23.Osadzak HILTI 1 - 2

24.Elektronarzędzia 1 - 2

25.Monter instalacji sanitarnej i co

26.Wciągarka budowlana

27.Wyciągarka budowlana

28.Prace betonowe i żelbetowe 1 - 2

29.Operator spycharki

30.Hydraulik

31.Monter instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej

32.Monter płyt kartonowo - gipsowych

33.Elektrodrążarka

34.Suszarnia do drewna

35.Operator koparko - spycharki

36. Obsługa oczyszczarki bębnowej

37.Agregat do tynkowania mechanicznego

38.Obsługa urządzenia przejezdnego do produkcji kręgów

39.Ręczny transport surowców

40.Malarz budowlany

41.Roboty malarskie

42.Prace murarskie i tynkarskie 1 - 2

43.Prace zbrojarskie

44.Prace w rejonie linii elektroenergetycznych

XXXV -INSTR. ENERGETYCZNE

01.WZÓR - Instrukcja eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

02.OGÓLNA Instrukcja eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

03. Instrukcja eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych dla zakładu mechaniki pojazdowej

04.Konserwacja i eksploatacja silników elektrycznych

05.Eksploatacja instalacji elektrycznych niskiego napięcia

06.Kartoteka elektronarzędzia

07.Obsługa agregatów prądotwórczych

08.Stosowanie obniżonego napięcia bezpiecznego

09.Stosowanie zerowania ochronnego

10.Eksploatacja oświetlenia elektrycznego

11.Eksploatacja instalacji odgromowej

12.Podstawowe zasady ratowania porażonych prądem elektrycznym

13.Rejestr przeglądu stanu technicznego maszyny / urządzenia

XXXVI - GAZY

 1. Karty charakterystyki gazów, w tym:

01.1-Chloro - 1,2,2,2 - Tetrafluoroetan (R 124)

02.2,2-Dichloro-1,1,1-Trifluoroetan (R 123)

03.Argon skroplony schłodzony

04.Argon sprężony

05.Azot skroplony schłodzony

06.Azot sprężony, BIOGON N

07.Chlorodiflourometan (R 22)

08.Ditlenek (Dwutlenek) węgla skroplony schłodzony

09.Ditlenek (Dwutlenek) węgla skroplony BIOGON C

10.Eten (Etylen)

11.Etyn (Acetylen) rozpuszczony

12.Heksafluorek (Sześciofluorek) siarki 1

13.Izobutan

14.Krypton sprężony

15.Ksenon sprężony

16.Metan

17.Mieszaniny argonowo azotowe

18.Mieszaniny azotu i wodoru (H2 < 5%)

19.Podtlenek azotu skroplony medyczny i techniczny

20.Powietrze sprężone

21.Propan

22.Propen (Propylen)

23.Gaz chłodniczy R 402B

24.Gaz chłodniczy R 404A

25.Gaz chłodniczy R 408A

26.Gaz chłodniczy R 409A

27.Gaz chłodniczy R 410A

28.Gaz chłodniczy R 507

29.Siarkowodór

30.Tlen skroplony schłodzony medyczny, spożywczy i techniczny

31.Tlen sprężony medyczny, spożywczy i techniczny

32.1,1,1,2-Tetraflouroetan (R 134A)

33.Heksafluorek (Sześciofluorek) siarki 2

34.Hel sprężony

35.Gaz chłodniczy R 401B

36.Gaz chłodniczy R 401C

37.Gaz chłodniczy R 403B

38.Gaz chłodniczy R 407C

39.Tlenek azotu

40.Ditlenek węgla stały (suchy lód)

02.Instrukcje bezpieczeństwa dla kierowcy, przewożącego ładunek:

01.Gazy palne, w zbiornikach przenośnych lub pojemnikach, ADR KLASA 2

02.Gazy palne, schłodzone, skroplone, w cysternach, ADR KLASA 2

03.Gazy trujące, w zbiornikach przenośnych lub pojemnikach, ADR KLASA 2

04.Gazy nietrujące, w zbiornikach przenośnych lub pojemnikach, ADR

KLASA 2

05. Gazy utleniające, w zbiornikach przenośnych lub pojemnikach, ADR

KLASA 2

06. Gazy utleniające, schłodzone, skroplone, w cysternach, ADR KLASA 2

07.1072 Tlen, sprężony, ADR KLASA 2, PUNKT 10 O

08.1049 Wodór, sprężony, ADR KLASA 2, PUNKT 10 F

09. Gazy duszące, w zbiornikach przenośnych lub pojemnikach, ADR

KLASA 2

10.Gazy duszące, schłodzone, skroplone, w cysternach, ADR KLASA 2

11.1965 Propan, ADR KLASA 2, PUNKT 20 F

12.1001 Acetylen, rozpuszczony, ADR KLASA 2, PUNKT 40 F

13.Mieszany ładunek zbiorników przenośnych i pojemników z gazami,

ADR KLASA 2

03.Obecne i nowe kodowanie barwne butli gazowych 1 - 2

04.Transport pojemników gazowych pojazdami samochodowymi 1 - 2

05.Postępowanie z butlami wystawionymi na działanie ognia i wysokiej temperatury

(za wyjątkiem butli acetylenowych)

06.Postępowanie z butlami acetylenowymi wystawionymi na działanie ognia

i wysokiej temperatury

07.Postępowanie z acetylenem

08.Postępowanie z silnie oziębionymi skroplonymi gazami

09.Nadmiar tlenu

10.Niedobór tlenuWyszukiwarka

Podobne podstrony:
SPIS LEKÓW, BHP, INSTRUKCJE BHP, instrukcje stanowiskowe
instrukcja bhp przy magazynowaniu i stosowaniu chloru w oczyszczalni sciekow i stacji uzdatniania wo
instrukcja bhp na stanowisku ko Nieznany
instrukcja bhp przy obsludze pilarki lancuchowej o napedzie elektrycznym
instrukcja bhp przy obsludze wiszacego odsysacza spalin typu ow
instrukcja bhp przy obsludze maszyny wilka kolbe do mielenia miesa
instrukcja bhp przy obsludze el Nieznany (5)
instrukcja bhp przy obsludze pi Nieznany (7)

więcej podobnych podstron