Zadania tekstowe kl. 1, dla dzieci, matematyczne


Tomek ma 3 balony zielone i 5 balonów niebieskich. Ile balonów ma Tomek?

Tomek ma …. balonów.

Tomek ma 3 balony zielone i 5 balonów niebieskich. Ile balonów ma Tomek?

Tomek ma …. balonów.

Tomek ma 3 balony zielone i 5 balonów niebieskich. Ile balonów ma Tomek?

Tomek ma …. balonów.

Tomek ma 3 balony zielone i 5 balonów niebieskich. Ile balonów ma Tomek?

Tomek ma …. balonów.

Tomek ma 3 balony zielone i 5 balonów niebieskich. Ile balonów ma Tomek?

Tomek ma …. balonów.

Tomek ma 3 balony zielone i 5 balonów niebieskich. Ile balonów ma Tomek?

Tomek ma …. balonów.

Tomek ma 3 balony zielone i 5 balonów niebieskich. Ile balonów ma Tomek?

Tomek ma …. balonów.

Tomek ma 3 balony zielone i 5 balonów niebieskich. Ile balonów ma Tomek?

Tomek ma …. balonów.

Tomek ma 8 balonów. Bratu dał 3 balony. Ile balonów zostało Tomkowi?

Tomkowi zostało … balonów.

Tomek ma 8 balonów. Bratu dał 3 balony. Ile balonów zostało Tomkowi?

Tomkowi zostało … balonów.

Tomek ma 8 balonów. Bratu dał 3 balony. Ile balonów zostało Tomkowi?

Tomkowi zostało … balonów.

Tomek ma 8 balonów. Bratu dał 3 balony. Ile balonów zostało Tomkowi?

Tomkowi zostało … balonów.

Tomek ma 8 balonów. Bratu dał 3 balony. Ile balonów zostało Tomkowi?

Tomkowi zostało … balonów.

Tomek ma 8 balonów. Bratu dał 3 balony. Ile balonów zostało Tomkowi?

Tomkowi zostało … balonów.

Tomek ma 8 balonów. Ali dał 5 balonów. Ile balonów zostało Tomkowi?

Tomkowi zostały … balony.

Tomek ma 8 balonów. Ali dał 5 balonów. Ile balonów zostało Tomkowi?

Tomkowi zostały … balony.

Tomek ma 8 balonów. Ali dał 5 balonów. Ile balonów zostało Tomkowi?

Tomkowi zostały … balony.

Tomek ma 8 balonów. Ali dał 5 balonów. Ile balonów zostało Tomkowi?

Tomkowi zostały … balony.

Tomek ma 8 balonów. Ali dał 5 balonów. Ile balonów zostało Tomkowi?

Tomkowi zostały … balony.

Tomek ma 8 balonów. Ali dał 5 balonów. Ile balonów zostało Tomkowi?

Tomkowi zostały … balony.

Tomek ma 8 balonów. Ali dał 5 balonów. Ile balonów zostało Tomkowi?

Tomkowi zostały … balony.

Tomek ma 8 balonów. Ali dał 5 balonów. Ile balonów zostało Tomkowi?

Tomkowi zostały … balony.

Tomek ma 8 balonów. Ali dał 5 balonów. Ile balonów zostało Tomkowi?

Tomkowi zostały … balony

Tomek ma 8 balonów. Ali dał 5 balonów. Ile balonów zostało Tomkowi?

Tomkowi zostały … balony.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zadania tekstowek kl.1, dla dzieci, matematyczne
Zadania tekstowe 16, dla dzieci, matematyczne
Zadania tekstowe 10, dla dzieci, matematyczne
Zadania tekstowe 12, dla dzieci, matematyczne
Zadania tekstowe 15, dla dzieci, matematyczne
Zadania tekstowe 17, dla dzieci, matematyczne
Zadania tekstowe 18, dla dzieci, matematyczne
Zadania tekstowe 19, dla dzieci, matematyczne
Zadania tekstowe - porównywanie, dla dzieci, matematyczne
Zadania tekstowe 14, dla dzieci, matematyczne
Zadania tekstowe 16, dla dzieci, matematyczne
Zadania tekstowe 3, dla dzieci, matematyczne
Zadania tekstowe 6, dla dzieci, matematyczne
sprawdzian z matematyki w kl 6 dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym, rewalidacja indywidualna
zad.tekst kl.II, dla dzieci, matematyczne
Zadania matematyczne dla klasy II, dla dzieci, matematyczne
zadania tekstowe i metoda kruszenia, edukacja matematyczna z metodyką

więcej podobnych podstron