2009, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY


Egzamin z interny 2009

 1. Gruźlica - ilość zachorowań w Polsce

a. 2/100 tys

b. 22/100 tys

c. 64/100 tys

d. 163/100 tys

 1. Przypadek kliniczny - leki powodujące hiperkaliemię (enalapryl, losartan, bisoprolol, diclofenac, verospiron).

 2. RZS - kryteria diagnostyczne.

 3. ASA + klopidogrel po zawale NSTEMI (czas leczenia wg standardów).

 4. Leki w aktywnej zakrzepicy (heparyna/acenokumarol, warfaryna - razem czy osobno?).

 5. Najczęstsza przyczyna dializoterapii w przewlekłej niewydolności nerek.

 6. Co jest przyczyna zapalenia śródmiąższowego nerek?

 7. Stan astmatyczny kirdy możemy rozpoznać?(różne parametry, w odpowiedziach kombinacje).

 8. Zwężenie tętnicy nerkowej - objawy.

 9. Objawy kliniczne w raku nerki (kombinacje poniższych punktów).

a. krwiomocz

b. poliglobulia

c. niedokrwistość

d. gorączka

 1. OZT - objawy (w odpowiedziach kombinacje)

 1. nudności, wymioty

 2. zaburzenia świadomości

 3. ściszenie, zanik perystaltyki

 4. ....

 1. Jak wykryć sztywne naczynia?

 2. Nadczynność przytarczyc - objawy w badaniach laboratoryjnych.

 3. Najlepszy test potwierdzający akromegalię.

 4. Mesalazyna (ale napisali kwas 5-aminosalicylowy żeby było ciekawiej) - gdzie stosowana

 5. Zespół nefrytyczny - objawy/co nie należy do obrazu zespołu nefrytycznego.

 6. Nieswoiste objawy w zawale serca (a raczej nietypowa cecha bólu dławicowego)

 7. NYHA (pacjent z określonymi objawami, do ktorej klasy zaliczysz)

 8. CCS (pacjent z określonymi objawami, do ktorej klasy zaliczysz)

 9. Przypadek kliniczny - zapalenie zatok przynosowych od pół roku, kaszel, zmiany miąższowe w RTG i coś z nerkami (ziarniniakowatość Wegenera)

 10. Co wyleczymy samą chemią

 1. chloniak grudkowy

 2. chloniak Burkitta

 3. chloniak limfoplazmocytowy

 4. chloniak z komorek plaszcza

 5. chloniak z malych limfocytow B

 1. 2 pytania z morfologii krwi, co rozpoznasz (jedna z niedokrwistoscią aplastyczną a druga z niedokwistością megaloblastyczną)

 2. ze 2 pytania o retinopatię cukrzycową i jakieś o nefropatię cukrzycową, ale szczegółów nie pamiętam

 3. Najczestsze ostre powikłanie cukrzycy

 1. śpiączka ketonowa

 2. kwasica mleczanowa

 3. hipoglikemia

 4. ...

 5. ....

 1. Pacjent ok. 50 lat, przyjety do szpitala, ból po lewej stronie klp, zmiany osłuchowe, opukowe, itp. W rtg zacienienia w płucu lewym i jakieś zrosty, po stronie prawej bez świeżych zmian. Co zrobisz: Wymienione różne badania + odpowiedz, że z badaniami się wstrzymasz do czasu aż zobaczysz co się dzieje po wstępnym leczeniu antybiotykiem

 2. Każdy pacjent z rozpoznanym migotaniem przedsionków powinien dostać acenokumarol, ponieważ leczenie p-zakrzepowe jest co najmniej tak samo ważne jak utrzymanie rytmu zatokowego

  1. 1 - prawda, 2 prawda, w zwiazku ze soba

  2. 1 - prawda, 2 prawda, bez zwiazku

  3. 1- prawda, 2 fałsz

  4. 1 - fałsz, 2 prawda

  5. oba fałszywe

 3. Izolowane wydłużenie APTT

  1. hemofilia a

  2. DIC

  3. ...

 4. Pierwszy objaw marskości wątroby.

 5. Objawy olbrzymiokomórkowego zapalenie tętnic.

 6. Agonista receptora GLP-1 jak działa?

 7. Który wydzielający guz przysadki leczymy zachowawczo

 8. Co nie jest wskazaniem do operacji tarczycy

  1. podejrzenie raka

  2. wole 20 ml w Gravesie

  3. wielokrotnie niediagnostyczna biopsja tarczycy

  4. wole uciskające tchawicę

  5. mutacja w genie RET i biegunka

 9. Do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego stosujemy wszystko oprócz

  1. albuminuria

  2. CRP

  3. kreatynina

  4. GFR

  5. glukoza

 10. Spirometria: VC 2,5 l (należne 5 l) FEV1 2,2 l (należne 4 l), co rozpoznasz?

 11. Pacjent z podejrzeniem POChP, spirometria po inhalacji B2-mimetyku, podane jakieś parametry-chyba FEV1 80%należnej, FVC 90%należnej, FEV1/FVC 75%, co rozpoznasz?

 12. Wskazaniem do immunoterpii swoistej jest

  1. alergia pokarmowa u dzieci

  2. uczulenie na jad owadów

  3. ...

  4. ...

  5. ...

 13. Co mamy w hiperglikemii hiperosmolalnej? Kombinacje hipo i hiperglikemi( małej i dużej), hipo i hipernatremi, kwasicy i chyba jeszcze czegoś

 14. Od czego zależy czas działania insuliny?

 15. Jaka choroba hematologiczna daje białko benc-johnsa

  1. szpiczak niewydzielający,

  2. makroglobulinemia Waldenstroma,

  3. choroba łańcuchów lekkich

  4. ...

  5. ...

 16. Krążenie hiperkinetyczne (kombinacja odpowiedzi)

  1. nadczynność tarczycy

  2. ciąża pierwszy trymestr

  3. stenoza aortalna

  4. niedomykalność mitralna

  5. ...

 17. Przypadek kliniczny kobieta po zawale z niewydolnym sercem generalnie nędza, miała epizod 10 minutowego kołatania serca z omdleniem jakie zaburzenie rytmu najbardziej prawdopodobne wymienione między innymi AF, VF, i VT i częstoskurcze nadkomorowe

 18. Jaki lek antyarytmiczny w migotaniu przedsionków u osoby z NT i przerostem lewej komory?

 19. Przypadek kliniczny OZT z żółtaczką i poszerzonym pżw co zrobisz : CT, ECPW, sonda do żywienia dojelitowego, cholangio MR.

 20. Otyła pacjentka z cukrzycą na insulinie, w przypadkowym USG stwierdzono duży złóg w pęcherzyku. Co zalecisz

  1. dieta

  2. obniżenie masy ciała

  3. cholecystektomia

  4. nic

  5. ...

 21. Pacjent z niewydolnością serca i niedomykalnością mitralną, objawy osłuchowe (kombinacja)

 22. Czynniki ryzyka zgonu w kardiomiopati przerostowej, które nie jest:

  1. Grubość przegrody międzykomorowej powyżej 2cm

  2. Zasłabnięcia

  3. Spadek ciśnienia w próbie wysiłkowej o 20mmHg

  4. …..

  5. ….

 23. Co jest najlepszym badaniem przesiewowym układu oddechowego (plwocina, RTG, CT, a może nie ma)?

 24. Wskazanie do leczenia zapalenia płuc w szpitalu.

 25. Co jest najczęstszą przyczyną niewydolności serca w Polsce?

 26. Po jakim czasie zbadasz TSH u pacjenta, któremu zmieniono dawkę lewotyroksyny?

 27. Tętno paradoksalne (gdzie stwierdzamy, na czym polega).

 28. Gdzie najczęściej lokalizują się uchyłki jelita grubego?

 29. Pacjentka 55 lat, w kolonoskopii 2 polipy (6 i 8 mm), usunięto, w histologii gruczolak cewkowy. Kiedy następna kolonoskopia?

 30. Co nie zwiększa ryzyka raka j. grubego u pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego?

  1. czas trwania choroby

  2. rozległość zmian

  3. nowotwory j. grubego w rodzinie

  4. współwystępowanie uchyłków i ich częste zapalenia

  5. pierwotnie stwardniające zapalenie dróg żółciowych

 31. Jakie leki p-płytkowe u chorego planowanego do PCI?

 32. Kiedy PCI (biorąc pod uwagę czas do założenia balonu, stan pacjenta, dostępność fibrynolizy, itp)?

 33. Co nie jest powikłaniem bezdechu sennego?

 34. Jakie badania w diagnostyce OBPS (kombinacja różnych typu morfologia, EKG, polisomnografia, test senności).

 35. Postępowanie w ograniczonym raku drobnokomórkowym (operacja/chemioterapia/radioterapia - kombinacje).

 36. Przyczyny niedoczynności przysadki (kombinacja)

  1. przerzuty nowotworowe

  2. operacje przysadki

  3. tętniak t. szyjnej wewnętrznej

  4. zespół Sheehana

  5. guz przysadki

 37. Pytanie z farmakologii typu ACE-I a nefropatia (czy każdy, kiedy nie dajemy).

 38. Co poprawia/pogarsza rokowanie w niewydolności serca (jakie leki, czy aktywne leczenie niedokrwistości, jakie parametry z krwi).

 39. Przypadek kliniczny chory z krwiopluciem , albo krwawieniem z układu oddechowego co robisz : pozycja boczna ustalona, etamsylat,GKS, przetoczenie płytek, i jeszcze coś .

 40. Jaki lek p-krzepliwy u chorego z OZW bez uniesienia ST i wysokim ryzykiem krwawienia, wymienione różne heparyny albo heparynodpodobne.

 41. Jakie badanie w monitorowaniu samoistnego włóknienia płuc (opór oskrzelowy, HRCT, spirometria, itp)?

 42. Czego nie ma w niewydolności wątroby?

  1. leukopenia

  2. małopłytkowość

  3. niedokrywistość

  4. wzrost AST i ALT

  5. wzrost cholinesterazy

 1. Co jest główną przyczyna krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego?

  1. wrzód żołądka

  2. wrzód dwunastnicy

  3. żylaki przełyku

  4. zespół Mallory'ego -WeissaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
egzamin2(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
test z gastrologii(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2008v2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2006, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
pietro1, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
egzamin3, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
Regulamin egzaminu testowego z chorób wewnętrznych dla studentów V roku(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMI
2008, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2004, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
matuszkiewicz rowinska, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
Test Interna 2007a(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
interna przyklad 2008(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
egzamin2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
b(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
pietro2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY

więcej podobnych podstron