3-slup-procedura, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje betonowe


Przekrój obciążony momentem zginającym

i podłużną siłą ściskającą

fck 50MPa

0x01 graphic

Obliczanie zbrojenia

Dane: b, h, d, a1, a2 Szukamy: As1, As2

fcd, fyd, Es

MEd - obliczeniowy moment z uwzględnieniem imperfekcji oraz efektów II rzędu

NEd - podłużna osiowa siła ściskająca

Obliczamy

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Na podstawie 0x01 graphic
i 0x01 graphic
ustalamy przedział przewidywanych wartości ξ i dla kolejno przyjmowanych ξ obliczamy

ω

μcs

0x01 graphic

oraz odkształcenia w poziomie zbrojenia i wynikające stąd wartości naprężenia w prętach zbrojenia

εs1→σs1

εs2→σs2

Obliczamy pole przekroju zbrojenia As1 i As2

0x01 graphic

0x01 graphic

Wybieramy tę wartość ξ, przy której

ΣAs = As1+As2

osiąga wartość minimalną lub tę, przy której pola przekroju zbrojenia As1 i As2 nas satysfakcjonują.

As1 + As2 ≥ 0,10 NEd / fyd As1 + As2 ≤ 0,04bh

As1 + As2 ≥ 0,002bhWyszukiwarka

Podobne podstrony:
2-zginanie-procedura, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje betonowe
Podaj wzr na maksymalny wskanik porowatoci, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Me
Martyna - WYTRZYMAŁOŚĆ MAT. - SPRAWKOcw 2, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, S
Zestaw III dobry, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻELBET, wykłady
sprawko made by Rogal, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, Labo
inne pytania, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Budownictwo ogólne
dodatek do stali, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstukcje metalowe, Projekt
Kolokwium - laborki z betonu, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻEL
Sprawozdanie WUFI i COLO1 by Martyna i Beata, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty
grunty - pytania, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, grunty eg
METODA GLASERA, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Fizyka budowli 2,
tablice-x-male, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje betonowe
pytania z żelbetu wykładowe, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻELB
tablice-x-duze, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje betonowe
sc, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, grunty egz
sprawko nr 4 -Ania Ćwiklińska, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Fi

więcej podobnych podstron