wniosek-o-ulrop-wypoczynkowy-dla-pracownika-niepelnoetatowego, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły


(miejscowość i data)

(imię i nazwisko)

(dział)

(stanowisko)

WNIOSEK O URLOP WYPOCZYNKOWY

Wnoszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego w dniach od do r. w wymiarze godzin.

.............................. ...............................

(podpis pracownika) (podpis pracodawcy)

W okresie tym w harmonogramie czasu pracy zaplanowano pracownikowi do przepracowania godzin.

...................................

(podpis bezpośredniego przełożonego)

0x01 graphic

Wzór pochodzi z Portalu Ekspertkadrowy.plWyszukiwarka

Podobne podstrony:
wniosek-o-obnizenie-wymiaru-pracy-po-macierzynskim, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma
wniosek-o-pozbawienie-zmniejszenie-zwiekszenie-premii, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pi
wniosek-o-urlop-na-zadanie, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
SF uruzw, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
SF fp, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
SF urubw, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
przyjecie-oferty-pracodawcy-porozumienie-stron, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i t
SF uondk, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
udzielenie-urlopu-macierzynskiego, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pier
wycofanie-wniosku-o-urlop-wychowawczy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam
oswiadczenie-o-przyznaniu-premii, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierd
wypowiedzenie-zwolnienie-grupowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierd
wypowiedzenie-skrocony-okres-zwolnienie-grupowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i
Rola i zadania pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji, BHP i PPOŻ przygotowanie
Instrukcja BHP dla ¶lusarzy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP

więcej podobnych podstron