pytania1PKMT, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 5, PKMT, podstawy konstrukcji maszyn technologicznych, Pytania na kolokwium


badanie sztywności:
1. wskaźnik sztywności, jak jest wyznaczany

j= dP/df f- przemieszczenie


2. skąd się bierze histereza

Histereza jest efektem tego, że przemieszczenia badany przy obciążaniu różnią się od przemieszczeń przy odciążaniu.


3. jak się przygotowuje obrabiarkę

Każdorazowo przed pomiarami należy:

-wrzeciennik i stół ustawić na wysokości 2/3 maksymalnego przesuwu od dolnego położenia

-tuleję wrzeciona wysunąć z korpusu wrzeciennika na odległość równą średnicy zewnętrznej tulei

-tuleję wrzeciona zablokować przed przesuwem przez sprzęgnięcie jej z kołami zębatymi mechanizmu posuwowego w sposób odpowiadający uzyskaniu najniższej prędkości posuwowej

-wrzeciono zablokować przed obrotem przez sprzęgnięcie go z kołami zębatymi układu napędowego w sposób odpowiadający uzyskaniu najniższej prędkości obrotowej

-przed przystąpieniem do pomiaru właściwego poszczególne zespoły obciążyć i odciążyć kilkakrotnie do maksymalnej wartości siły obciążającej.


4. wzór na wyznaczenie wskaźnika z opisem

badania energetyczne:
1. jakie są rodzaje badań

- badanie drogi kątowej samohamowności wrzesciona

- pomiar mocy pobieranej z sieci


2. opisać badanie mocy przez pomiar mocy pobieranej z sieci
3. narysować wykres
4. co z wykresu wynika

gwinty:
1. co to gwint

Gwint to śrubowe nacięcie na powierzchni walcowej, zewnętrznej lub wewnętrznej. Komplementarne gwinty wewnętrzny i zewnętrzny mają tak dobrany kształt, że dokładnie pasują do siebie. Ruch obrotowy elementu z gwintem zewnętrznym powoduje przesuwanie się tego elementu względem elementu z gwintem wewnętrznym.

Gwint może być interpretowany jako równia pochyła nawinięta na powierzchnię walcową.
2. podział gwintów ze względu na zarys

-gwint trapezowy niesymetryczny

-gwint trapezowy symetryczny

-gwint prostokątny

-gwint okrągły

-gwint trójkątny
3. szkic walcowania gwintu

0x01 graphic

4. szkic szlifowania gwintów

0x01 graphic

5. jak się wykonuje gwinty
-toczenie

-walcowanie

-frezowanie

-gwintowniki

-narzymki

krzywki:


1. co automat

Nazywamy nimi te obrabiarki, w których wszystkie ruchy podstawowe i pomocnicze, odbywają się samoczynnie. Czynności związane z wykonaniem jednej sztuki są zautomatyzowane, łącznie z dostarczeniem materiału wyjściowego i odtransportowaniem gotowego wyrobu

-Ogolnego przez

-Specjalne

-jednowrzecionowe

-wielowrzecionowe

-poziome

-pionowe

-Wielonożowe

-kopiowe

-rewolwerowe

-kłowe

-szpulowe


2. czym się różni automat od półautomatu

Automat dostarcza i odtransportowywuje wyrób, w półautomacie wraz z ponownym uruchomieniem obrabiarki wykonuje te czynności operator
3. funkcje krzywek

-określają kolejność wykonywania czynności , lub operacji

-sterują ruchem narzędzia

-stosowane, do produkcji wielkoseryjnej


4. opisać automat do toczenie wzdłużnego

Automaty tokarskie wzdłużne są obrabiarkami, w których narzędzia wykonują tylko ruchy poprzeczne, natomiast obracający się przedmiot przesuwa się wraz z wrzeciennikiem, co umożliwia miedzy innymi toczenie wzdłużne części o stopniowanych dowolnie średnicach i znacznych długościach
5. rodzaje krzywek

-krzywki obrotowe tarczowe

-krzywki obrotowe walcowe

-krzywki obrotowe walcowo-czołowe,

-krzywki przesuwne.
6. funkcje krzywek

-napędzają za pośrednictwem różnego rodzaju mechanizmów elementy robocze automatu, nadając im określone ruchy podstawowe lub posuwowe, lub pomocnicze,

-sterują ruchami elementów roboczych (np. włączają i wyłączają mechanizm podajnika materiału prętowego)
7. opisać 5 funkcji krzywek w którymś automacie

8. rodzaje sterowania krzywkowego

-sterowanie za pomocą krzywek stałych dla danej obrabiarki

-sterowanie za pomocą krzywek wymiennych o konstrukcji zaleznej od kształtów i wymiarów obrabianego przedmiotu

9. co to jest takt?
Takt, jest to czas jednego pełnego obrotu krzywki wokół własnej osi, umieszczonej na wale sterującym.


odbiór geometryczny:
1. rodzaje badań
2. przykładowe badania
3. przyrządy na laboratorium

gwinty:
1 szkic toczenia na tokarce i czym sie to różnie od szlifowania gwintów,
2 metody tworzenia gwintów perzez obróbkę skrawaniem,
3 kinematyka frezowania gwintu wewnętrznego.

krzywki:
1 odmiany sterowania krzywkowego (3)

2 automat wzdłużny
3 co to jest takt?

badania energetyczne obrabiarek:
1 rodzaje badań energetycznych
2 co to jest moc (w sensie mechanicznym)
3 jak się wyznacza moc użyteczną
4 wspułczynnik sprawności (wielkości i jesnostki)
5 opisać posów zależny

Sztywnosć:
1 co to jest sztywność statyczna
2 czynniki wpływające na sztywność stykową
3 w jakim celu przeprowadza się badania sztywności

Odbiór:

-na czym polega i po co wykonuje się badania geometryczne obrabiarki.

-opisać 2 metody badań przeprowadzone na zajęciach

-opisać metodę barania bicia promieniowego wewnętrznej części wrzeciennikaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
PKMT pytania 03, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
sciaga pkmt, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Seme
pkmtech, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
Pytania na zasady, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 5, S
PYTANIA-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semest
Pytania i odpowiedzi FCS ost, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, S
PKM Pytania 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
Pytania2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
PYTANIA z moimtu na kolosa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, In
Pytania z odlewnictwa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
PKM Pytania 1 i 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
pytania pkm OK !!!!!!!!!, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PKM pytania ET I 2004, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
Pytania na egzamin 1, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniers
OU pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
obrobka ubytkowa - opracowane pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM
mozliwe pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,

więcej podobnych podstron