Z2 11a, SPRAWOZDANIA czyjeś

Pobierz dokument
z2.11a.sprawozdania.czyjes.doc
Rozmiar 178 KB

Tomasz Madejski

WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW TELEKOMONIKACYJNYCH -SEMINARIUM.

Semestr zimowy 2000/2001.

Prowadzący: dr inż. Wojciech J. Krzysztofik.

Zadanie Z2/11.

Sygnał f(t) jest sygnałem modulującym przedstawionym na rysunku. Znaleźć wyrażenie określające odpowiedni sygnał SSB-SC gdy częstotliwość nośna jest równa f0=200kH.

0x01 graphic

1.Wstęp teoretyczny.

Tworzenie sygnałów zmodulowanych przebiega różnie w różnych rodzajach modulacji, zawsze jednak sygnał zmodulowany może być traktowany jako iloczyn dwóch funkcji czasu s(t)=c(t)m[f(t)] przy czym c(t) jest funkcją nośną, a m[f(t)] jest funkcjałem modulacji, przedstawiającym określoną operację na sygnale modulującym f(t).

Modulacja amplitudy polega na przesuwaniu widma częstotliwości sygnału modulującego przez pomnożenie go przez sygnał sinusoidalny, którego częstotliwość równa się częstotliwości o jaką musimy przesunąć widmo sygnału modulującego. Z twierdzenia o splocie w dziedzinie częstotliwości wynika, że funkcja widmowa funkcji 0x01 graphic
jest taka sama jak funkcji f(t) lecz jest przesunięta o ±0x01 graphic
. To znaczy , jeśli 0x01 graphic
to 0x01 graphic
. Sygnał 0x01 graphic
jest zwany falą nośną. Pomnożenie funkcji 0x01 graphic
przez funkcję f(t) w rzeczywistości jest równoważne zmianie amplitudy nośnej proporcjonalnie do f(t). Stąd, ten sposób przesyłania nosi nazwę modulacji amplitudy (AM).Jak widać w sygnale zmodulowanym nie występuje fala nośna.

W procesie modulacji amplitudowej, widmo początkowe F(ω) jest przesuwane o ±0x01 graphic
.Sygnał niezmodulowany zajmuje pasmo określone częstotliwością 0x01 graphic
,podczas gdy ten sam sygnał po modulacji zajmuje pasmo określone częstotliwością 20x01 graphic
.Jednakże nie jest to konieczne. Widma będące wynikiem modulacji są identyczne. Możemy dalej dostrzec, że widmo skupione przy częstotliwości 0x01 graphic
składa się z dwóch części : jedna część leży poza 0x01 graphic
i nosi nazwę wstęgi górnej

,a pozostała część leży przed 0x01 graphic
i nosi nazwę wstęgi dolnej. Podobnie ,widmo skupione przy -0x01 graphic
ma wstęgę górną i dolną. Widzimy teraz, że te dwie wstęgi górne widma (lub dwie wstęgi dolne) zawierają pełną informację dotycząca F(ω).Toteż, zamiast przesyłać pełne widmo ,wystarczy przesłać tylko albo wstęgi górne albo wstęgi dolne widma. Taka modulacja nazywa się jednowstęgową modulacją amplitudy bez fali nośnej w skrócie SSB-SC. Analizując modulację jednowstęgową będę posługiwał się pojęciem sygnału analitycznego 0x01 graphic
.

gdzie: 0x01 graphic
jest transformatą Hilberta sygnału modulującego f(t),i przyjmijmy analityczną harmoniczną falę nośną 0x01 graphic
.

Analityczny sygnał zmodulowany ma postać: 0x01 graphic

Jako fizyczny sygnał zmodulowany przyjmiemy część rzeczywistą sygnału analitycznego s(t)

0x01 graphic

Biorąc pod uwagę, że widmo sygnału 0x01 graphic
ma postać 0x01 graphic
oraz korzystając z twierdzenia o splocie w dziedzinie częstotliwości znajdujemy 0x01 graphic

i

0x01 graphic

Widmo sygnału zmodulowanego otrzymamy sumując widma iloczynów

0x01 graphic

0x01 graphic

Powstały sygnał jednowstęgowy odpowiada górnej wstędze bocznej.

W celu otrzymania sygnału jednowstęgowego odpowiadającego dolnej wstędze bocznej należy przyjąć funkcjonał modulacji sprzężony z funkcjonałem określonym zależnością 0x01 graphic
.

2.Rozwiązanie zadania.

0x01 graphic

W celu określenia transformaty Fouriera funkcji f(t) znajduję współczynniki Fn.

0x01 graphic
Stąd:

0x01 graphic

i

0x01 graphic

Transformata Fouriera sygnału f(t) jest zatem równa :

0x01 graphic

0x01 graphic

Podstawiamy wartości liczbowe: τ=50 μs, T=100 μs, 0x01 graphic
=62,830x01 graphic
=200x01 graphic
π,A=1

0x01 graphic

Funkcja widmowa funkcji f(t) ma postać:

0x01 graphic

Sygnał SSB-SC będzie miał następującą postać:

0x01 graphic

Podstawiamy wartości liczbowe: τ=50 μs, T=100 μs, 0x01 graphic
=62,830x01 graphic
=200x01 graphic
π ,A=1, 0x01 graphic

0x01 graphic

Widmo sygnału jednowstęgowego (wstęga górna):

0x01 graphic

Wnioski:

Modulacja jest operacją polegającą na translacji widma częstotliwościowego sygnału. Modulacja jest stosowana w systemach telekomunikacyjnych w celu zwiększenia efektywności procesu transmisji. Obecnie wszystkie sygnały radiowe i telewizyjne są obecnie modulowane.

Dzięki zastosowaniu SSB-SC nie musimy przesyłać informacji które są nadmiarowe. Pasmo występowania sygnału wynosi tyle co przed modulacją czyli0x01 graphic
.


Pobierz dokument
z2.11a.sprawozdania.czyjes.doc
Rozmiar 178 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Z2 08, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 05, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 02, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 15, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 12, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 11, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 01a, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 09, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 7 a, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zabezpieczenie transformatora za pomocą zespołu automatyki(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
w4m, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron