METRO 14, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo

Pobierz dokument
metro.14.agh.imir.mechanika.i.budowa.maszyn.ii.doc
Rozmiar 110 KB

LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ

Imię i Nazwisko Ludwik Kusiak, Miros*aw Bo*ek

Grupa ED 5.1

Data wyk. ćwicz. 27.11.1995 r.

Numer ćwiczenia

14

Temat ćwiczenia:

Pomiar mocy biernej uk*ad*w tr*j-fazowych.

Ocena

Celem *wiczenia było zapoznanie si* z metodami pomiaru mocy biernej przy pomocy watomierzy.

Spis przyrządów użytych do pomiarów:

0x08 graphic
W1 - , kl. 0.5; In = 5A, 2.5A; Un = 400V, 100V; nr PL-P3-582-E6;

0x08 graphic

W2 - , kl. 0.5; In = 2.5A; Un = 100V; nr PL-P3-247-E6;

0x08 graphic

A1 - ; kl. 0.5; In = 5A; nr PL-P3-114-E6;

0x08 graphic

A2 - ; kl. 0.5; In = 5A, 2.5A; nr PL-P3-116-E6;

0x08 graphic

A3 - ; kl. 0.5; In = 5A, 2.5A; nr PL-P3-120-E6;

0x08 graphic

V1 - ; kl. 1; Un = 600V; nr PL-P3-48-E6;

0x08 graphic

V2 - ; kl. 0.5; Un = 150V; nr PL-P3-222-E6;

Pi1 - przekładnik prądowy; nr PL-P3-41-E6; ϑizn = 10A/5A;

Pi2 - przekładnik prądowy; nr PL-P3-43-E6; ϑizn = 10A/5A;

Pu1 - przekładnik napięciowy; nr PL-P3-84-E6; ϑuzn = 400V/100V;

Pu2 - przekładnik napięciowy; nr PL-P3-82-E6; ϑuzn = 400V/100V;

1. Pomiar mocy biernej przy pomocy jednego watomierza metodą bezpośrednią.

0x08 graphic
Schemat pomiarowy:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Tabela pomiarowa:

Odb.

I1

I2

I3

U12

U13

U23

Pw

Q0

S0

cosϕ

[A]

[A]

[A]

[V]

[V]

[V]

[W]

[VAr]

[VA]

-

L

3,25

3,55

3,45

385

390

390

1260

2182

2195

0,11

P

3,5

3,25

3,45

390

390

390

1360

2355

2364

0,09

Przykładowe obliczenia:

Q0 = *Pw = *1260W = 2182 Var

S0 = *U23*I1 = *390V*3,25A = 2195 VA

cosϕ =

2. Pomiar mocy biernej przy pomocy jednego watomierza metodą pośrednią.

Schemat pomiarowy:

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Tabela pomiarowa:

Odb.

I1

U23

Pw

Q0

S0

cosϕ

[A]

[V]

[W]

[VAr]

[VA]

-

P

1,75

100

172,5

2390

2425

0,13

L

1,65

100

162,5

2252

2286

0,17

Przykładowe obliczenia:

Q0 = *ϑiznuzn*Pw = *2*4*172,5W = 2390 Var

S0 = *ϑiznuzn*U23*I1 = *2*4*100V*1,75A = 2425 VA

cosϕ =

3. Pomiar mocy biernej przy pomocy dwóch watomierzy metodą pośrednią.

Schemat pomiarowy:

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Tabela pomiarowa:

Odb.

I1

I2

U23

Pw1

Pw2

Q0

S0

cosϕ

[A]

[A]

[V]

[W]

[W]

[VAr]

[VA]

-

L

1,625

1,675

98

110

126,25

3274

2240

P

1,75

1,7

98

122,5

135

3568

2376

Przykładowe obliczenia:

Q0 = *ϑiznuzn*(Pw1 +Pw2) = *2*4*(110W+126,25W) = 3274 Var

S0 = *ϑiznuzn*U23*I1 = *2*4*100V*1,75A = 2425 VA

cosϕ =

1

2

3

A1

W2

A2

ODB.

A3

V1

1

2

3

ODB.

A2

W2

V2

1

2

3

ODB.

V2

W2

W1

W1

A2

A1


Pobierz dokument
metro.14.agh.imir.mechanika.i.budowa.maszyn.ii.doc
Rozmiar 110 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
KUK-METRO-23, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrol
METRO 12, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
14''', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, l
METRO 10, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
14''''~1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
14''''~3, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Lokalizacja uszkodzeń w liniach kablowych (L21), AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrolo
Zastosowanie kompensatorów prądu stałego moje, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologi
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
LABMETS1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
LABMETS4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia

więcej podobnych podstron