Wstęp do prawoznawstwa(1), ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA), wstęp do prawoznastwa, WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA


WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA

1. Pojęcie i funkcja prawa

I. Idea ładu społecznego i wizje prawa:

Kierunek pozytywistyczny: