opracowanie2, administracja semestr II, prawo międzynarodowe i publiczne

Pobierz dokument
opracowanie2.administracja.semestr.ii.prawo.doc
Rozmiar 370 KB

Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego.

1. Społeczność międzynarodowa:

  1. ogół suwerennych państw. Utrzymujących stosunki wzajemne regulowane przez prawo międzynarodowe

  2. ogół niesuwerennych podmiotów, czyli wszystkich uczestników stosunków międzynarodowych wyposażonych w zdolność do działania na płaszczyźnie międzynarodowej, których prawa i obowiązki są regulowane przez prawo międzynarodowe.

Geneza społeczności międzynarodowej:

Skład społeczności:

Cechy charakterystyczne społeczności międzynarodowej

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

mała liczba zasada równości mały stopień brak obowiązkowego

członków zorganizowania sądownictwa

wewnętrznego

Zasada równości:

Oparcie wzajemnych stosunków między państwami na zasadzie równości:

1. równość wobec prawa: