Obwody trójfazowe, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetycznych


POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Laboratorium Zakłóceń w Układach Elektroenergetycznych

Temat: Badanie obwodów trójfazowych

Wykonał:

Dróżdż Tomasz

Sekret Tomasz

Studia magisterskie

Niestacjonarne

Semestr I

Częstochowa 2011/2012

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z własnościami obwodów trójfazowych symetrycznych i niesymetrycznych, ich wykresami topograficznymi oraz zjawiskami zachodzącymi w tych obwodach w przypadku istnienia różnych asymetrii.

2. Część teoretyczna

Układem trójfazowym nazywamy zbiór obwodów elektrycznych, w których działają napięcia źródłowe sinusoidalnie zmienne jednakowej częstotliwości, przesunięte względem siebie w fazie i wytwarzane w jednym źródle energii, zwanym prądnicą lub generatorem trójfazowym.

Układy trójfazowe dzielą się na:

Obwód 3-fazowy symetryczny jest to układ złożony z prądnicy 3-fazowej wytwarzającej trzy napięcia źródłowe symetryczne linii zasilającej o jednakowych impedancjach oraz trzech odbiorników energii o jednakowych impedancjach zespolonych

Obwód 3-fazowy nazywamy zrównoważonym jeżeli moc chwilowa pobrana przez wszystkie fazy odbiornika jest wielkością stałą niezależną od czasu. (Układ symetryczny jest zrównoważony).

W układzie trójfazowym symetrycznym przy połączeniu odbiornika w gwiazdę:

0x01 graphic

W układzie trójfazowym symetrycznym przy połączeniu odbiornika w trójkąt:

0x01 graphic

3. Schematy pomiarowe

0x01 graphic

0x01 graphic

Dla różnych położeń wyłączników W1 i W2 oraz przy różnych obciążeniach dokonano pomiarów napięć i prądów.


Lp.

Układ połączeń

Prze­wód zero­wy

W1

W2

Impedancje

Pomiary

Obliczenia

Za

Zb

Zc

ZN

Uf

UN

IA

IB

IC

IN

UN

IA

IB

IC

IN

SA

SB

SC

S

V

V

A

A

A

A

V

A

A

A

A

VA

VA

VA

VA

1

symetryczny

jest

Z

Z

RN

92

0

1,5

1,5

1,5

0

0

1,6

1,6

1,6

0

147,2

147,2

147,2

441

2

brak

Z

O

92

0

1,5

1,5

1,5

0

0

1,6

1,6

1,6

0

147,2

147,2

147,2

441

3

przerwa w fazie A

jest

O

Z

92

0

0

1,5

1,5

1,5

0

0

1,6

1,6

1,6

0

120

120

240

4

brak

O

O

92

47

0

1,5

1,5

0

49

0

1,6

1,6

0

0

100

100

200

5

zwarcie fazy A

brak

Z

O

0

92

90

3,4

2

2

0

89

3,6

2,1

2,1

0

140

80

80

300

6

niesymetryczny (ZaZbZc,
ZN = 0)

jest

Z

Z

0

92

0

1,5

1,2

1,2

1

0

1,6

1,1

1,1

1,1

36

22

22

80

7

brak

Z

O

92

64

2

1,1

1

0

67

2,2

1,3

1,1

0

110

80

70

260

8

(Za = ZbZc,
ZN  0)

jest

Z

Z

RN

92

0

1,5

1,5

1

3

0

1,6

1,6

1,2

4

90

90

60

240

4. Tabele pomiarowe

Z - zamknięty, O - otwarty

Dane: R = 55  (dla Uf = 85 V), L = 0,11 H, C = 40 F, ZN = j79,6 

Tabela 1 (dla odbiornika gwiazdowego)

Lp.

Układ połączeń

Prze­wód zero­wy

W1

W2

Impedancje

Pomiary

Obliczenia

Za

Zb

Zc

ZN

Uf

UN

IA

IB

IC

IN

UN

IA

IB

IC

IN

SA

SB

SC

S

V

V

A

A

A

A

V

A

A

A

A

VA

VA

VA

VA

1

symetryczny

jest

Z

Z

R

R

R

RN

94

0

1,5

1,5

1,5

0

2

brak

Z

O

R

R

R

94

0

1,5

1,5

1,5

0

3

przerwa w fazie A

jest

O

Z

R

R

RN

94

0

0

1,4

1,5

1,5

4

brak

O

O

R

R

94

46

0

1,3

1,5

0

5

zwarcie fazy A

brak

Z

O

0

R

R

92

90

3,4

2

2

0

6

niesymetryczny (ZaZbZc,
ZN = 0)

jest

Z

Z

R

L

C

0

92

232

1,9

4,3

3,9

0

8

(Za = ZbZc,
ZN ≠ 0)

jest

Z

Z

R

R

C

RN

92

0

1,5

1,2

1,2

3,5