test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim. 2009-2010, Giełdy z farmy


Test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim. 2009 - 2010

1. Do mineralokortykosterydów nie zalicza się:

A. dezoksykortykosteronu

B. fludrokortyzonu

C. aldosteronu

D. dezoksykortonu

E. odp. B. i D.

Prawidłowa odp. B., Farmakologia Kostowski Herman str. 333-344, tomI

2. Dezoksykortykosteronu nie - stosuje się w leczeniu:

A. zaburzeń wodno-elektrolitowych

B. choroby Basedowa

C. choroby Addisona

D. w niewydolności nadnerczy

E. w niewydolności przysadkowo-nadnerczowej

Prawidłowa odp. B., Farmakologia Kostowski Herman str. 333, tomI

3. Dla aldosteronu nie jest charakterystyczne:

A. działanie przeciwzapalne

B. niewielki wpływ na gospodarkę węglowodanową

C. nadmierne zatrzymywanie w organizmie sodu

D. zwiększenie siły skurczu serca

E. wzrost ciśnienia tętniczego

Prawidłowa odp. A., Farmakologia Kostowski Herman str. 333-335, tomI

4. Zaznacz nieprawdziwe zdanie dotyczące glikokortykosteroidów:

A. stosowane są głównie objawowo

B. związki naturalne to kortyzol i kortyzon

C. ich działanie przeciwzapalne jest niezależne od przyczyny

D. efekty ich działania występują po kilku godz.

E. w efekcie ich działania dochodzi do zmiany ilości i rodzaju syntetyzowanych białek

Prawidłowa odp. D., Farmakologia Kostowski Herman str. 336-7, tomI

5. Hydrokortyzon można podawać:

A. doustnie , dostawowo

B. domięśniowo, dożylnie

C. miejscowo i ogólnie

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

Prawidłowa odp. D., Farmakologia Kostowski Herman str. 336-7, tomI

6. Dodatkowe podwójne wiązanie między 1 a 2 atomem węgla w glikokortykosterydach:

A. taką budowę wykazuje prednizon

B. wzmacnia działanie przeciwzapalne

C. wzmacnia wpływ na gospodarkę węglowodanowo-białkową

D. wzmacnia wpływ na gospodarkę mineralną

E. odp. A., B., C.

Prawidłowa odp. E.., Farmakologia Kostowski Herman str. 338-344, tomI

7. W chorobach uczuleniowych nie zastosujesz:

A. leków blokujących receptory H1

B. leków blokujących receptory H2

C. glikokrtykosterydów

D. nedokromilu

E. flunizolidu

Prawidłowa odp. B.., Farmakologia Kostowski Herman str. 665, tomI

8. Spośród wymienionych leków sterydowych doustnie podasz:

A. budesonid

B. flutikazon

C. prednizon

D. beklometazon

E. mometazon

Prawidłowa odp. C., Farmakologia Kostowski Herman str. 338-343, tomI

9. Prednizolon - zaznacz zdanie fałszywe :

A. działa słabiej przeciwzapalnie od hydrokortyzonu

B. stosowany jest doustnie a jego sole pozajelitowo

C. niekorzystnie wpływa na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy

D. jest to związek syntetyczny

E. może być stosowany miejscowo

Prawidłowa odp. A., Farmakologia Kostowski Herman str. 338-346, tomI

10. Do działań niepożądanych po glikokortykosterydach należą wszystkie za wyjątkiem:

A. zwiększenie zawartości glukozy we krwi

B. zaburzenia psychiczne

C. zanik nadnerczy

D. zmniejszona krzepliwość krwi

E. skaza krwotoczna naczyniowa

Prawidłowa odp. D., Farmakologia Kostowski Herman str. 345-346, tomI

11. Blady obrzęk z czerwonym rąbkiem rozszerzonych naczyń i uczucie świądu pojawia się po śródskórnym podaniu:

A. amin katecholowych

B. histaminy*

C. insuliny

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

12. Nieprawdą jest, że:

A. na układ krążenia histamina wpływa wskutek pobudzenia receptorów H1 i H2

B. receptory H1 są zlokalizowane w żołądku *

C. przekaźnikiem drugiego rzędu dla receptora H2 jest cAMP

D. betahistyna blokuje autoreceptory H3

E. histamina jest neuroprzekaźnikiem w układzie nerwowym

13. Zaznacz insulinę o krótkim działaniu:

A. Insulinum isophanicum

B. Insulinum Sol. Neutralis *

C. insulina glargin

F. Insulinum lente

E. insuliny dwufazowe

14. Do działań niepożądanych po insulinie należą wszystkie za wyjątkiem:

A. insulinooporność

B. hipoglikemia

C. kwasica ketonowa *

D. lipodystrofia

E. hipotonia ortostatyczna

15. Glimepiryd to:

A. biguanid II generacji

B. jest stosowany głównie w cukrzycy ciężarnych

C. przydatny u chorych z hiperinsulinizmem i nadwagą

D. wszystkie odp. są fałszywe *

E. prawdziwe A. i C.

16. Do leków zwiększających wrażliwość na insulinę zaliczysz:

A. glinidy

B. akarbozę

C. rosiglitazon *

D. fibraty

E. sulfonamidy

17. Zaznacz prawidłowe połączenie lek hipoglikemizujacy - działanie niepożądane:

A. gliklazyd - hipoglikemia *

B. biguanidy - hepatotoksyczność

C. akarboza - kwasica mleczanowa

D. glikwidon - objawy uczuleniowe

E. repaglinid - bóle brzucha, wzdęcia

18. Klemastyna- zaznacz zdanie fałszywe:

A. to lek przeciwhistaminowy - bloker receptorów H1- generacji I

B. jest podawana doustnie i pozajelitowo

C. okres półtrwania ok. 12 godz.

D. może powodować senność

E. stosuje się ją tylko p.o.

Prawidłowa odp. E., Farmakologia Kostowski Herman str. 199, tomI

19. Do leków zwiotczających mięśnie gładkie na drodze bezpośredniej zaliczamy wszystkie za wyjątkiem:

A. alkaloidów izochinolinowych opium

B. pentoksyfiliny

C. cinnarizyny

D. inhibitory konwertazy angiotensyny

E. odp. A. i C.

Prawidłowa odp. D., Farmakologia Kostowski Herman str. 195, tomI

20. Zaznacz zdanie prawdziwe:

A. w mm. gładkich oskrzeli i jelit znajdują się receptory H1 i H2
B. przekaźnikiem II rzędu dla receptora H1 jest cGMP

C. histamina nie wpływa na wydzielanie amin katecholowych

D. histamina działa dodatnio inotropowo na serce

E. najwięcej histaminy znajduje się w mm. gładkich

Prawidłowa odp. B., Farmakologia Kostowski Herman str. 194-6, tomI

21. Do działań niepożądanych po lekach przeciwhistaminowych generacji I należą wszystkie za wyjątkiem:

A. ból i osłabienie mięśni

B. depresja oun

C. zaburzenia widzenia

D. zaburzenia rytmu

E. uczulenia

Prawidłowa odp. A., Farmakologia Kostowski Herman str. 198, tomI

22. Do leków przeciwhistaminowych generacji II nie zalicza się:

A. cetiryzyny

B. cyproheptadyny

C. feksofenadyny

D. azelastyny

E. lewokabastyny

Prawidłowa odp. B., Farmakologia Kostowski Herman str. 200-207, tomI

23. Zaznacz zdanie prawdziwe:

A. kromoglikan disodowy hamuje degranulacje mastocytów

B. kromoglikan disodowy podawany jest wyłącznie miejscowo

C. fenytoina nasila metabolizm leków przeciwhistaminowych

D. odp. A. i B.

E. wszystkie odp. są prawdziwe

Prawidłowa odp. D., Farmakologia Kostowski Herman str. 204-208, tomI

24. Które działania niepożądane po lekach przeciwhistaminowych generacji II są prawdziwe ?:

A. działanie cholinolityczne

B. suchość w jamie ustnej

C. zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego

D. działanie kardiodepresyjne

E. odp. A. i B.

Prawidłowa odp. D., Farmakologia Kostowski Herman str. 204-208, tomI

25. Prawdziwe jest, że leki przeciwhistaminowe generacji II :

A. mogą wpływać na elementy komórkowe fazy alergicznego zapalenia

B. niezmetabolizowane wydalają się przez nerki

C. pokarm nie wpływa na ich wchłanianie z przewodu pokarmowego

D. mają powinowactwo wyłącznie do receptorów H1

E. odp. A. i D.

Prawidłowa odp. E., Farmakologia Kostowski Herman str. 201-204, tomI

26. Teofilina i teobromina:

A. rozkurczają mm.gładkie oskrzeli i naczyń krwionośnych

B. hamują fosfodiesterazę

C. hamują działania adenozyny

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

Prawidłowa odp. D., Farmakologia Kostowski Herman str. 461, tomI

27. Bezpośrednio spazmolitycznie na komórki mięśniowe nie działaja/ą:

A. metyloksantyny

B. papaweryna

C. hydrazynoftalazyny

D. atropina

E. kwas nikotynowy

Prawidłowa odp. D., Farmakologia Kostowski Herman str. 461, tomI

28. Leki przeciwkaszlowe o działaniu ośrodkowym - zaznacz zdanie fałszywe:

A. to wyłącznie pochodne opioidowe *

B. nie wszystkie powodują uzależnienie

C. to np. kodeina, pentoksyweryna

D. są często składnikami preparatów o działaniu złożonym

E. niektóre hamują ośrodek oddechowy

29. Dekstrometorfan:

A. ma zbliżoną budowę do leworfanolu

B. występuje często w preparatach bez recepty

C. to alkaloid otrzymany z opium

D. odp. A. i B. *

E. odp. A., B., i C.

30. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. kodeina i dekstrometorfan nie powodują uzależnienia

B. kodeina i dekstrometorfan działają przeciwbólowo

C. kodeina i dekstrometorfan nie hamują ośrodka oddechowego

D. okseladyna i alimemazyna to leki o działaniu przeciwkaszlowym obwodowym

E. wszystkie odpowiedzi są fałszywe *

31. Działanie przeciwkaszlowe śluzów roślinnych:

A. polega na działaniu miejscowo znieczulającym

B. polega na działaniu osłaniającym błony śluzowe *

C. polega na słabym hamowaniu ośrodka kaszlu

D. jest prawie tak samo silne jak leków o działaniu ośrodkowym, które nie wywołują uzależnienia

E. jest nasilane przez ich działanie uspokajające

32. Mechanizm działania wykrztuśnego odruchowego wykazują:

A. Radix Ipecacuanhae

B. Radix Symphyti

C. benzoesan sodu w jednorazowej dawce 0,5

D. wszystkie odp. są prawdziwe *

E. wszystkie odp. są fałszywe

33. Jodek potasu:

A. jest o małej skuteczności lekiem wykrztuśnym

B. pozbawionym działań niepożądanych

C. wywołuje wyprysk skórny, zaburzenia żołądkowo-jelitowe *

D. zalecany jest u chorych z kaszlem o podłożu gruźliczym

E. jest stosowany tylko do inhalacji

34. Sulfagwajakol i gwajafenazyna:

A. wykazują działanie wykrztuśne odruchowe

B. to leki wykrztuśne działające bezpośrednio na gruczoły oskrzelowe *

C. mają mieszane właściwości wykrztuśne i przeciwkaszlowe

D. występują w roślinach takich jak Radix Althaeae, Folium Farfarae

E. chętnie stosowane są w postaci inhalacji

35. Która z podanych dawek jednorazowych dla leków wykrztuśnych jest/są prawidłowa/e?

A. chlorek amonu 0,5 *

B. jodek potasu 0,05

C. korzeń wymiotnicy 0,005

D. odp. A. i B.

E. odp. B. i C.

36. Do działań niepożądanych po lekach mukolitycznych należą wszystkie za wyjątkiem:

A. nieprzyjemny smak

B. podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych

C. zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego

D. skórne objawy uczuleniowe *

E. osłabienie działania przeciwbakteryjnego aminoglikozydów

37. Prawdziwe jest/są zdanie/a:

A. pochodne cysteiny rozbijają wiązania dwusiarczkowe w polipeptydach śluzu

B. bromheksyna zmniejsza zawartość mukopolisacharydów i albumin w śluzie i zwiększa wytwarzanie surfaktantu

C. leki mukolityczne najsilniej działają przy zastosowaniu dożylnym

D. odp. A. i B.

E. odp. A., B. i C. *

38. Antidotum w zatruciu paracetamolem jest:

A. glutation

B. acetylocysteina *

C. bromheksyna

D. penicylamima

E. desferioksamina

39. W nagłym odczynie alergicznym możesz podać:

A. klemastynę

B. nedokromil

C. prometazynę

D. odp. A. i B.

E. odp. A. i C.

Prawidłowa odp. E., Farmakologia Kostowski Herman str. 199-200, tomI

40. Lansoprazol:

A. jest lekiem prekursorowym, nieczynnym przy podaniu

B. chemicznie wiąże kwas solny w żołądku

C. wiąże się w kanalikach wyprowadzających kwas solny z komórek okładzinowych żołądka z grupami SH reszt cysteiny i unieczynnia ATP-azę nieodwracalnie

D. wiąże się w kanalikach wyprowadzających kwas solny z komórek okładzinowych żołądka z grupami SH reszt cysteiny i unieczynnia ATP-azę odwracalnie

E. odp. A. i C. *

41. Inhibitory pompy protonowej:

A. powinny być przyjmowane po posiłku

B. powodują liczne działania niepożądane

C. u osób z istniejącym , nieleczonym zakażeniem H. pylori mogą prowadzić do nasilenia i szerzenia się nieżytu żołądka *

D. mogą w ponad 50% zahamować wydzielanie HCl

E. najchętniej stosowane są kilkakrotnie w ciągu doby

42. Famotydyna - wybierz zdanie prawdziwe:

A. to inhibitor pompy protonowej nowej generacji

B. chemicznie wiąże kwas solny w żołądku

C. jest konkurencyjnym antagonistą receptora H1

D. hamuje wydzielanie kwasu solnego stymulowane przez histaminę, gastrynę *

E. nie wpływa na wydzielanie nocne

43. Prawdziwe jest/są zdanie/a:

A. Cymetydyna jest inhibitorem cytochromu P-450

B. niektórzy antagoniści receptora H2 sa dostępni w sprzedaży odręcznej

C. Cymetydyna powoduje efekty ośrodkowe

D. antagoniści receptora H2 mogą wpływać toksycznie na szpik

E. wszystkie odp. są prawidłowe *

44. Która z informacji o lekach neutralizujących jest nieprawdziwa:

A. związki magnezu neutralizują znacznie silniej od związków glinu

B. alkalizacja długotrwała > pH 5 sprzyja zakażeniom przewodu pokarmowego

C. nie należy przekraczać dawki leków neutralizujących 10,0 *

D. najszybciej alkalizują postaci koloidalne

E. jony wapnia działają zapierająco

45. Działania selektywnie osłaniającego nie posiadaja/ą:

A. sól glinowa sulfonowanej sacharozy

B. cytrynian potasowo-bizmutawy

C. mizoprostol *

D. odp. A. i B.

E. odp. B. i C.

46. W leczeniu zakażenia Helicobacter pylori możesz zastosować:

A. pirenzepinę

B. linkozamidy

C. kompleksy glinowo-magnezowe

D. odp. B. i C.

E. wszystkie odp. są fałszywe *

47. Goryczki:

A. działają ściągająco na błonę śluzową jelit

B. zwiększają wydzielanie kwasu solnego *

C. działają przeczyszczająco

D. odp, A. i B.

E. odp. A., B. i C.

48. Prawdziwe jest/są zdanie/a:

A. siarczan magnezu i laktuloza to osmotyczne leki przeczyszczające

B. preparaty zawierające korę kruszyny i aloes drażnią jelito grube

C. siarczan magnezu i laktuloza silnie pobudzaja perystaltyke jelita cienkiego

D. odp, A. i B. *

E. odp. B. i C.

49. Oba leki: dokusat i bisakodyl:

A. pobudzają perystaltykę jelita cienkiego

B. oba są środkami zmiękczającymi kał

C. działają podobnie do parafiny

D. to środki przeczyszczające dobrze tolerowane *

E. oba wykazują właściwości emulgujące

50. Wszystkie podane sytuacje są wskazaniem do podania leków przeczyszczających za wyjątkiem:

A. przygotowanie do zabiegów na jamie brzusznej

B. badania diagnostyczne narządów jamy brzusznej

C. zatrucia doustne

D. przewlekłe stany zapalne narządów jamy brzusznej *

E. przewlekłe zaparcia u chorych unieruchomionych

51. Działanie zapierające oprócz opioidów posiadają:

A. zasadowy węglan glinowy

B. białczan tanniny *

C. związki magnezu

D. odp. B. i C.

E. tylko związki pobudzające receptor opioidowy

52. Loperamid i difenoksylat - wybierz zdanie prawdziwe:

A. to leki stosowane w biegunce niezapalnej *

B. zmniejszają napięcie mm. gładkich jelit

C. to najskuteczniejsze leki w biegunce zapalnej

D. loperamid w dużych dawkach może działać jak typowy opioid w przeciwieństwie do difenoksylatu

E. oba źle przenikają do OUN

53. Metoklopramid:

A. nie wpływa na biodostępność leków wchłanianych w żołądku

B. przyśpiesza pasaż treści pokarmowej w górnym odcinku p.pokarmowego *

C. przyśpiesza pasaż treści pokarmowej w górnym i dolnym odcinku p.pokarmowego

D. pobudza ośrodkowe receptory dopaminowe i serotoninowe

E. odp. C. i D.

54. Do leków przeciwwymiotnych nie zaliczysz:

A. antagonistów receptora 5-HT3

B. metoklopramidu

C. fenazoliny *

D. chloropromazyny

E. dronabinolu

55. Zaznacz prawidłową odpowiedź - działanie prokinetyczne niżej wymienionych leków zależy od:

A. cizapryd - wpływu na receptory dopaminowe

B. metoklopramid - blokowania receptorów serotoninowych

C. domperidon - agonista receptora dopaminowego obwodowego

D. erytromycyna - agonista receptora motylinowego *

E. metokloklopramid i domperidon - agoniści obwodowego receptora dopaminowego

56. O neuroleptykach nie można powiedzieć, że:

A. ich zasadniczy mechanizm działania wiąże się z blokowaniem przekaźnictwa dopaminergicznego

B. także wykazują powinowactwo do wielu innych receptorów

C. na ogół działają korzystnie na nastrój *

D. pochodne butyrofenonu wywołują objawy pozapiramidowe

E. neuroleptyki atypowe ograniczają swoje działanie do układu limbicznego

57. Chloropromazyna oraz inne neuroleptyki nie powodują:

A zaburzeń układu krwiotwórczego przede wszystkim leukopenii

B. wzrostu ciśnienia tętniczego *

C. działania hepatotoksycznego

D. zaburzeń ruchowych

E. zaburzeń rytmu

58. Fałszem jest, że imipramina i doksepina:

A. nasilają receptorowe działania noradrenaliny, serotoniny

B. to inhibitory monoaminooksydazy *

C. to inhibitory wychwytu monoamin

D. wykazują działanie cholinolityczne

E. mogą wykazywać działania niepożądane ze strony układu krążenia

59. Fałszem jest, że atypowe leki przeciwdepresyjne - SSRI:

A. podane łącznie z inhibitorami MAO mogą wywoływać zespół serotoninergiczny

B. działają przeciwdepresyjnie od razu po zażyciu *

C. działają z opóźnieniem, po upływie 2-4 tygodni

D. odstawienie SSRI może powodować zespół z odstawienia

E. odp. A. i D.

60. Silne działanie przeciwlękowe wykazują:

A. alprazolam, oksazepam

B. buspiron, fluoksetyna

C. estazolam, flurazepam

D. triazolam, zopiklon

E. odp.A. i B. *

61. Która z informacji odnośnie benzodiazepin jest nieprawdziwa:

A. wiele poch. ma działanie zwiotczające mm. gładkie *

B. mają działanie zwiotczające mm. poprzecznie prążkowane

C. długodziałające pochodne obdarzone są ryzykiem kumulacji działania

D. zespół odstawienny przebiega ciężko po poch. krótkodziałających

E. lorazepam i oksazepam nie posiadają aktywnych metabolitów

Test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim. 2009 - 2010 (wersja 1)

1. Do mineralokortykosterydów nie zalicza się:

A. dezoksykortykosteronu

B. fludrokortyzonu

C. aldosteronu

D. dezoksykortonu

E. odp. B. i D.

2. Dla aldosteronu nie jest charakterystyczne:

A. działanie przeciwzapalne

B. niewielki wpływ na gospodarkę węglowodanową

C. nadmierne zatrzymywanie w organizmie sodu

D. zwiększenie siły skurczu serca

E. wzrost ciśnienia tętniczego

3. Hydrokortyzon można podawać:

A. doustnie , dostawowo

B. domięśniowo, dożylnie

C. miejscowo i zewnętrznie

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. odp. A. i B.

4. W chorobach uczuleniowych nie zastosujesz :

A. leków blokujących receptory H1

B. leków blokujących receptory H2

C. glikokrtykosterydów

D. nedokromilu

E. flunizolidu

5. Prednizolon - zaznacz zdanie fałszywe :

A. działa słabiej przeciwzapalnie od hydrokortyzonu

B. stosowany jest doustnie a jego sole pozajelitowo

C. niekorzystnie wpływa na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy

D. jest to związek syntetyczny

E. może być stosowany miejscowo

6. Blady obrzęk z czerwonym rąbkiem rozszerzonych naczyń i uczucie świądu pojawia się po śródskórnym podaniu:

A. benzhydraminy

B. histaminy

C. histaderminy

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

7. Zaznacz insulinę o krótkim działaniu:

A. Insulinum isophanicum

B. Insulinum Sol. Neutralis

C. insulina glargin

F. Insulinum lente

E. insuliny dwufazowe

8. Glimepiryd to:

A. biguanid II generacji

B. jest stosowany głównie w cukrzycy ciężarnych

C. przydatny u chorych z hiperinsulinizmem i nadwagą

D. wszystkie odp. są fałszywe

E. prawdziwe A. i C.

9. Zaznacz prawidłowe połączenie lek hipoglikemizujacy - działanie niepożądane:

A. gliklazyd - hipoglikemia

B. biguanidy - hepatotoksyczność

C. akarboza - kwasica mleczanowa

D. glikwidon - objawy uczuleniowe

E. repaglinid - bóle brzucha, wzdęcia

10. Do leków zwiotczających mięśnie gładkie na drodze bezpośredniej zaliczamy wszystkie za wyjątkiem:

A. alkaloidów izochinolinowych opium

B. pentoksyfiliny

C. cinnarizyny

D. inhibitory konwertazy angiotensyny

E. odp. A. i C.

11. Do działań niepożądanych po lekach przeciwhistaminowych generacji I należą wszystkie za wyjątkiem:

A. ból i osłabienie mięśni

B. depresja oun

C. zaburzenia widzenia

D. zaburzenia rytmu

E. uczulenia

12. Zaznacz zdanie prawdziwe:

A. kromoglikan disodowy hamuje degranulacje mastocytów

B. kromoglikan disodowy podawany jest wyłącznie miejscowo

C. ketokonazol nasila metabolizm leków przeciwhistaminowych

D. odp. A. i B.

E. wszystkie odp. są prawdziwe

13. Prawdziwe jest, że leki przeciwhistaminowe generacji II :

A. mogą wpływać na elementy komórkowe fazy alergicznego zapalenia

B. niezmetabolizowane wydalają się przez nerki

C. pokarm nie wpływa na ich wchłanianie z przewodu pokarmowego

D. mają powinowactwo wyłącznie do receptorów H1

E. odp. A. i D.

14. Bezpośrednio spazmolitycznie na komórki mięśniowe działaja/ą:

A. metyloksantyny i kwas nikotynowy

B. papaweryna i alkaloidy fenantrenowe z opium

C. bromheksyna i kromony

D. atropina i oksyfenonium

E. kwas nikotynowy i leki przeciwleukotrienowe

15. Dekstrometorfan:

A. ma zbliżoną budowę do leworfanolu

B. występuje często w preparatach bez recepty

C. to alkaloid otrzymany z opium

D. odp. A. i B.

E. odp. A., B., i C.

16. Działanie przeciwkaszlowe śluzów roślinnych:

A. polega na działaniu miejscowo znieczulającym

B. polega na działaniu osłaniającym błony śluzowe

C. polega na słabym hamowaniu ośrodka kaszlu

D. jest prawie tak samo silne jak leków o działaniu ośrodkowym, które nie wywołują uzależnienia

E. jest nasilane przez ich działanie uspokajające

17. Jodek potasu:

A. jest słabo skutecznym lekiem wykrztuśnym

B. pozbawionym działań niepożądanych

C. wywołuje wyprysk skórny, zaburzenia żołądkowo-jelitowe

D. zalecany jest u chorych z kaszlem o podłożu gruźliczym

E. jest stosowany tylko do inhalacji

18. Która z podanych dawek jednorazowych dla leków wykrztuśnych jest/są prawidłowa/e?

A. chlorek amonu 0,5

B. jodek potasu 0,05

C. korzeń wymiotnicy 0,005

D. odp. A. i B.

E. odp. B. i C.

19. Prawdziwe jest/są zdanie/a:

A. pochodne cysteiny rozbijają wiązania dwusiarczkowe w polipeptydach śluzu

B. bromheksyna zmniejsza zawartość mukopolisacharydów i albumin w śluzie i zwiększa wytwarzanie surfaktantu

C. leki mukolityczne najsilniej działają przy zastosowaniu dożylnym

D. odp. A. i B.

E. odp. A., B. i C.

20. Która z informacji odnośnie benzodiazepin jest nieprawdziwa:

A. wiele poch. ma działanie zwiotczające mm. gładkie

B. mają działanie zwiotczające mm. poprzecznie prążkowane

C. długodziałające pochodne obdarzone są ryzykiem kumulacji działania

D. zespół odstawienny przebiega ciężko po poch. krótkodziałających

E. lorazepam i oksazepam nie posiadają aktywnych metabolitów

21. Inhibitory pompy protonowej:

A. powinny być przyjmowane po posiłku

B. powodują liczne działania niepożądane

C. u osób z istniejącym , nieleczonym zakażeniem H. pylori , mogą prowadzić do nasilenia i szerzenia się nieżytu żołądka

D. mogą w ponad 50% zahamować wydzielanie HCl

E. najchętniej stosowane są kilkakrotnie w ciągu doby

22. Prawdziwe jest/są zdanie/a:

A. Cymetydyna jest inhibitorem cytochromu P-450

B. niektórzy antagoniści receptora H2 sa dostępni w sprzedaży odręcznej

C. Cymetydyna powoduje efekty ośrodkowe

D. antagoniści receptora H2 mogą wpływać toksycznie na szpik

E. wszystkie odp. są prawidłowe

23. Działania selektywnie osłaniającego nie posiadaja/ą:

A. sól glinowa sulfonowanej sacharozy

B. cytrynian potasowo-bizmutawy

C. mizoprostol

D. odp. A. i B.

E. odp. B. i C.

24. Goryczki:

A. działają ściągająco na błonę śluzową jelit

B. zwiększają wydzielanie kwasu solnego

C. działają przeczyszczająco

D. odp, A. i B.

E. odp. A., B. i C.

25. Oba leki: dokusat i bisakodyl:

A. pobudzają perystaltykę jelita cienkiego

B. oba są środkami zmiękczającymi kał

C. działają podobnie do parafiny

D. to środki przeczyszczające dobrze tolerowane

E. oba wykazują właściwości emulgujące

26. Działanie zapierające oprócz opioidów posiadają:

A. zasadowy węglan glinowy

B. białczan tanniny

C. związki magnezu

D. odp. B. i C.

E. tylko związki pobudzające receptor opioidowy

27. Metoklopramid:

A. nie wpływa na biodostępność leków wchłanianych w żołądku

B. przyśpiesza pasaż treści pokarmowej w górnym odcinku p.pokarmowego

C. przyśpiesza pasaż treści pokarmowej w górnym i dolnym odcinku p.pokarmowego

D. pobudza ośrodkowe receptory dopaminowe i serotoninowe

E. odp. C. i D.

28. Zaznacz prawidłową odpowiedź - działanie prokinetyczne niżej wymienionych leków zależy od:

A. cizapryd - wpływu na receptory dopaminowe

B. metoklopramid - blokowania receptorów serotoninowych

C. domperidon - agonista receptora dopaminowego obwodowego

D. erytromycyna - agonista receptora motylinowego

E. metokloklopramid i domperidon - agoniści obwodowego receptora dopaminowego

29. Chloropromazyna oraz inne neuroleptyki nie powodują:

A zaburzeń układu krwiotwórczego przede wszystkim leukopenii

B. wzrostu ciśnienia tętniczego

C. działania hepatotoksycznego

D. zaburzeń ruchowych

E. zaburzeń rytmu

30. Nieprawdą jest, że atypowe leki przeciwdepresyjne - SSRI:

A. podane łącznie z inhibitorami MAO mogą wywoływać zespół serotoninergiczny

B. działają przeciwdepresyjnie od razu po zażyciu

C. działają z opóźnieniem, po upływie 2-4 tygodni

D. odstawienie SSRI może powodować łagodny zespół z odstawienia

E. odp. A. i D.

Test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim. 2009 - 2010 (wersja 2)

1. Dezoksykortykosteronu nie - stosuje się w leczeniu:

A. zaburzeń wodno-elektrolitowych

B. choroby Basedowa

C. choroby Addisona

D. w niewydolności nadnerczy

E. w niewydolności przysadkowo-nadnerczowej

2. Zaznacz nieprawdziwe zdanie dotyczące glikokortykosteroidów:

A. stosowane są głównie objawowo

B. związki naturalne to kortyzol i kortyzon

C. ich działanie przeciwzapalne jest niezależne od przyczyny

D. efekty ich działania występują po kilku godz.

E. w efekcie ich działania dochodzi do zmiany ilości i rodzaju syntetyzowanych białek

3. Dodatkowe podwójne wiązanie między 1 a 2 atomem węgla w glikokortykosterydach:

A. taką budowę wykazuje prednizon

B. wzmacnia działanie przeciwzapalne

C. wzmacnia wpływ na gospodarkę węglowodanowo-białkową

D. wzmacnia wpływ na gospodarkę mineralną

E. odp. A., B., C.

4. Spośród wymienionych leków sterydowych doustnie podasz:

A. budesonid

B. flutikazon

C. prednizon

D. beklometazon

E. mometazon

5. Do działań niepożądanych po glikokortykosterydach należą wszystkie za wyjątkiem:

A. zwiększenie zawartości glukozy we krwi

B. zaburzenia psychiczne

C. zanik nadnerczy

D. zmniejszona krzepliwość krwi

E. skaza krwotoczna naczyniowa

6. Nieprawdą jest, że:

A. na układ krążenia histamina wpływa wskutek pobudzenia receptorów H1 i H2

B. receptory H1 są zlokalizowane w żołądku

C. przekaźnikiem drugiego rzędu dla receptora H2 jest cAMP

D. betahistyna blokuje autoreceptory H3

E. histamina jest neuroprzekaźnikiem w układzie nerwowym

7. Do działań niepożądanych po insulinie należą wszystkie za wyjątkiem:

A. insulinooporność

B. hipoglikemia

C. kwasica ketonowa

D. lipodystrofia

E. hipotonia ortostatyczna

8. Do leków zwiększających wrażliwość na insulinę zaliczysz:

A. glinidy

B. akarbozę

C. rosiglitazon

D. fibraty

E. sulfonamidy

9. Klemastyna- zaznacz zdanie fałszywe:

A. to lek przeciwhistaminowy - bloker receptorów H1- generacji I

B. jest podawana doustnie i pozajelitowo

C. okres półtrwania ok. 12 godz.

D. może powodować senność

E. stosuje się ją tylko p.o.

10. Zaznacz zdanie prawdziwe:

A. w mm. gładkich oskrzeli i jelit znajdują się receptory H1 i H2
B. przekaźnikiem II rzędu dla receptora H1 jest cGMP

C. histamina nie wpływa na wydzielanie amin katecholowych

D. histamina działa dodatnio inotropowo na serce

E. najwięcej histaminy znajduje się w mm. gładkich

11. Do leków przeciwhistaminowych generacji II nie zalicza się:

A. cetiryzyny

B. cyproheptadyny

C. feksofenadyny

D. azelastyny

E. lewokabastyny

12. Silne działanie przeciwlękowe wykazują:

A. alprazolam, oksazepam

B. buspiron, fluoksetyna

C. estazolam, flurazepam

D. triazolam, zopiklon

E. odp.A. i B.

13. Które działania niepożądane po lekach przeciwhistaminowych generacji II są prawdziwe ?:

A. działanie cholinolityczne

B. suchość w jamie ustnej

C. zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego

D. działanie kardiodepresyjne

E. odp. A. i B.

14. Teofilina i teobromina:

A. rozkurczają mm.gładkie oskrzeli i naczyń krwionośnych

B. hamują fosfodiesterazę

C. hamują działania adenozyny

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

15. Leki przeciwkaszlowe o działaniu ośrodkowym - zaznacz zdanie fałszywe:

A. to wyłącznie pochodne opioidowe

B. nie wszystkie powodują uzależnienie

C. to np. kodeina, pentoksyweryna

D. są często składnikami preparatów o działaniu złożonym

E. niektóre hamują ośrodek oddechowy

16. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. kodeina i dekstrometorfan nie powodują uzależnienia

B. kodeina i dekstrometorfan działają przeciwbólowo

C. kodeina i dekstrometorfan nie hamują ośrodka oddechowego

D. okseladyna i alimemazyna to leki o działaniu przeciwkaszlowym obwodowym

E. wszystkie odpowiedzi są fałszywe

17. Mechanizm działania wykrztuśnego odruchowego wykazują:

A. Radix Ipecacuanhae

B. Radix Symphyti

C. benzoesan sodu w jednorazowej dawce 0,5

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

18. Sulfagwajakol i gwajafenazyna:

A. wykazują działanie wykrztuśne odruchowe

B. to leki wykrztuśne działające bezpośrednio na gruczoły oskrzelowe

C. mają mieszane właściwości wykrztuśne i przeciwkaszlowe

D. występują w roślinach takich jak Radix Althaeae, Folium Farfarae

E. chętnie stosowane są w postaci inhalacji

19. Do działań niepożądanych po lekach mukolitycznych należą wszystkie za wyjątkiem:

A. nieprzyjemny smak

B. podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych

C. zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego

D. skórne objawy uczuleniowe

E. osłabienie działania przeciwbakteryjnego aminoglikozydów

20. Antidotum w zatruciu paracetamolem jest:

A. glutation

B. acetylocysteina

C. bromheksyna

D. penicylamima

E. desferioksamina

21. Lansoprazol:

A. jest lekiem prekursorowym, nieczynnym przy podaniu

B. chemicznie wiąże kwas solny w żołądku

C. wiąże się w kanalikach wyprowadzających kwas solny z komórek okładzinowych żołądka z grupami SH reszt cysteiny i unieczynnia ATP-azę nieodwracalnie

D. wiąże się w kanalikach wyprowadzających kwas solny z komórek okładzinowych żołądka z grupami SH reszt cysteiny i unieczynnia ATP-azę odwracalnie

E. odp. A. i C.

22. Famotydyna - wybierz zdanie prawdziwe:

A. to inhibitor pompy protonowej nowej generacji

B. chemicznie wiąże kwas solny w żołądku

C. jest konkurencyjnym antagonistą receptora H1

D. hamuje wydzielanie kwasu solnego stymulowane przez histaminę, gastrynę

E. nie wpływa na wydzielanie nocne

23. Która z informacji o lekach neutralizujących jest nieprawdziwa:

A. związki magnezu neutralizują znacznie silniej od związków glinu

B. alkalizacja długotrwała > pH 5 sprzyja zakażeniom przewodu pokarmowego

C. nie należy przekraczać dawki leków neutralizujących 10,0

D. najszybciej alkalizują postaci koloidalne

E. jony wapnia działają zapierająco

24. W leczeniu zakażenia Helicobacter pylori możesz zastosować:

A. pirenzepinę

B. linkozamidy

C. kompleksy glinowo-magnezowe

D. odp. B. i C.

E. wszystkie odp. są fałszywe

25. Prawdziwe jest/są zdanie/a:

A. siarczan magnezu i laktuloza to osmotyczne leki przeczyszczające

B. preparaty zawierające korę kruszyny i aloes drażnią jelito grube

C. siarczan magnezu i laktuloza silnie pobudzaja perystaltyke jelita cienkiego

D. odp, A. i B.

E. odp. B. i C.

26. Wszystkie podane sytuacje są wskazaniem do podania leków przeczyszczających za wyjątkiem:

A. przygotowanie do zabiegów na jamie brzusznej

B. badania diagnostyczne narządów jamy brzusznej

C. zatrucia doustne

D. przewlekłe stany zapalne narządów jamy brzusznej

E. przewlekłe zaparcia u chorych unieruchomionych

27. Loperamid i difenoksylat - wybierz zdanie prawdziwe:

A. to leki stosowane w biegunce niezapalnej

B. zmniejszają napięcie mm. gładkich jelit

C. to najskuteczniejsze leki w biegunce zapalnej

D. loperamid w dużych dawkach może działać jak typowy opioid w przeciwieństwie do difenoksylatu

E. oba źle przenikają do OUN

28. Do środków przeciwwymiotnych nie zaliczysz:

A. antagonistów receptora 5-HT3

B. metoklopramidu

C. emetyny

D. chloropromazyny

E. dronabinolu

29. O neuroleptykach nie można powiedzieć, że:

A. ich zasadniczy mechanizm działania wiąże się z blokowaniem przekaźnictwa dopaminergicznego

B. także wykazują powinowactwo do wielu innych receptorów

C. na ogół działają korzystnie na nastrój

D. pochodne butyrofenonu wywołują objawy pozapiramidowe

E. neuroleptyki atypowe ograniczają swoje działanie do układu limbicznego

30. Nieprawdą jest, że imipramina i doksepina:

A. nasilają receptorowe działania noradrenaliny, serotoniny

B. to inhibitory monoaminooksydazy

C. to inhibitory wychwytu monoamin

D. wykazują działanie cholinolityczne

E. mogą wykazywać działania niepożądane ze strony układu krążenia

Test zaliczeniowy (IV zal) z farmakologii dla IV roku.

1. Prawdziwe jest, że fludrokortyzon:

A. zastępuje dezoksykorton i aldosteron w leczeniu poza- i substytucyjnym glikokortykosteroidami

B. jest to mineralokortykosteroid

C. fizjologicznie odgrywa ważna rolę w regulacji równowagi sodowo-potasowej w organizmie

D. jest pozbawiony działania przeciwzapalnego

E. wszystkie odp. są prawdziwe

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 334-335, tomI

2. Na ekspresję genów wpływa/ją:

A. sulfonylomoczniki i biguanidy

B. naturalne glikokortykosteroidy

C. syntetyczne glikokortykosteroidy

D. naturalne i syntetyczne glikokortykosteroidy

E. tylko glikokortykosteroidy o przedłużonym działaniu

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 337 tomI

3. Działanie przeciwzapalne glikokortykosteroidów wzmacnia:

A. dodatkowe wiązanie podwójne między weglem 1 a 2

B. wprowadzenie grupy metylowej przy węglu 6

C. wprowadzenie atomów fluoru m.in., przy węglu 9

D. odp. A. i B.

E. odp. A. i B. i C.

Prawidłowa odp. E., Farmakologia, Kostowski Herman str. 343-44 tomI

4. Działania niepożądane występują:

A. tylko po sterydach podawanych ogólnie

B. nigdy po leczeniu miejscowym glikokortykosteroidami

C. po zastosowaniu miejscowym i ogólnym glikokortykosteroidów

D. tylko po leczeniu długotrwałym glikokortykosteroidami

E. po zastosowaniu poch. fluorowych glikokortykosteroidów

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 345-6 tomI

5. Do działań niepożądanych po glikokortykosteroidach nie należy:

A. martwica aseptyczna kości

B. niewydolność nerek

C. niewydolność nadnerczy

D. zmiany nastroju

E. hipokaliemia

Prawidłowa odp. B., Farmakologia, Kostowski Herman str. 345-6 tomI

6. Najwięcej histaminy znajduje się:

A. w płucach, błonie śluzowej nosa, skórze

B. w surowicy krwi i w sercu

C. w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym

D. w nadnerczach, mastocytach, bazofilach

E. odp. A. i C.

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 195 tomI

7. Generacji I leków przeciwhistaminowych nie charakteryzuje:

A. nieselektywne blokowanie także innych receptorów oprócz histaminowych H1

B. długi okres działania

C. podobna kinetyka

D. dobre przenikanie do oun.

E. działanie atropinowe

Prawidłowa odp. B., Farmakologia, Kostowski Herman str. 201 tomI

8. Działanie przeciwuczuleniowe, okres półtrwania 10 godz., niepożądane objawy senności, możliwość podania pozajelitowego - charakteryzują:

A. klemastynę

B. prometazynę

C. cetiryzynę

D. feksofenadynę

E. prednizolon do podań dożylnych

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 199 tomI

9. Zaznacz zdanie prawdziwe:

A. cetiryzyna eliminowana jest głównie w postaci metabolitów przez nerki

B. leki przeciwhistaminowe II generacji mogą działać depresyjnie na oun.

C. leki przeciwhistaminowe I generacji mogą działać kardiotoksycznie

D. Hydroksyzyna jest stosowana w odczynach z dużym świądem

E. azelastyna jest podawana tylko miejscowo na błony śluzowe nosa i spojówek

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 200-207 tomI

10.Degranulacje mastocytów hamuje:

A. zafirlukast

B. nedokromil

C. flutikason

D. wszystkie leki przeciwhistaminowe generacji I

E. wszystkie leki przeciwhistaminowe generacji II

Prawidłowa odp. B., Farmakologia, Kostowski Herman str. 208 tomI

11.Przeciwwskazania do stosowania leków przeciwhistaminowych to wszystkie za wyjątkiem:

A. uszkodzenie błędnika

B. nadwrażliwość

C. jaskra, przerost gruczołu krokowego

D. uszkodzenie szpiku

E. odp. A. i B.

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 208 tomI

12. Na działanie sulfonylomoczników nie w wpływają:

A. leki blokujące receptory histaminowe H2

B. kortyzol

C. dikumarol

D. nitraty

E. NLPZ-y

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 283 tomI

13. Poch. biguanidu:

A. nasilają glikolizę beztlenową w komórkach

B. potencjalizują działanie insuliny i zmniejszają tkankowe zużycie glukozy

C. nie wpływają na stężenie cholesterolu i trójglicerydów w surowicy

D. nie są przeciwwskazane w ciąży

E. odp. A. i D.

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 287-8 tomI

14. Zaznacz zdanie nieprawdziwe:

A. przeciętne dawkowanie insuliny u chorych na cukrzyce typu I wynosi 0,5-1,0 jm/kg mc.

B. dożylnie insulinę podaje się w kwasicy ketonowej

C. leczenie insuliną u chorych z cukrzycą typu I powinno naśladować fizjologiczne wydzielanie

D. stosowanie insuliny u chorych z cukrzycą typu I dwa razy na dobę, pozwala osiągąć zadawalające wyrównanie metaboliczne

E. u chorych z cukrzyca typu II przy dobowym zapotrzebowaniu na insulinę > 40 jm. należy dwa razy dziennie podać mieszankę insuliny krótko- i średniodługodziałającej

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 287-8 tomI

15. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. mieszać bezpośrednio przed wstrzyknięciem wolno insuliny od tego samego producenta, nieróżniące się gatunkiem, stopniem czystości, buforem

B. u dzieci z cukrzycą typu I stosuje się tylko insuliny długodziałające

C. w długotrwałym leczeniu cukrzycy insulinę wstrzykuje się zawsze śródskórnie

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 274-76 tomI

16. Dożylnie wolno podawać insuliny:

A. cynkowe

B. analogi insuliny ludzkiej

C. krystaliczne, obojętne

D. izofanowe

E. odp. B. i C.

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 274-76 tomI

17. U chorego z cukrzycą typu II z zaawansowaną makroangiopatią i zapaleniem płuc najlepiej zastosować:

A. insulinę

B. glikwidon

C. glikwidon i metfofminę

D. akarbozę i glikwidon

E. repaglinid i metforminę

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 274-76 tomI

18. Mieszanka tylko o działaniu wykrztuśnym może zawierać:

A. jodek potasu, korzeń żywokostu, dekstrometorfan

B. poch. kreozotu, benzoesan sodu, kodeinę

C. emetynę, syrop sosnowy, gwajafenazynę

D. chlorek amonu, emetynę, syrop z prawoślazu

E. odp. C. i D.

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 694-703 tomI

19. Czynny metabolit bromheksyny o silniejszym działaniu niż związek macierzysty :

A. może być stosowany p.o., pozajelitowo, w inhalacjach

B. to ambroksol

C. nie należy go łączyć z aminoglikozydami

D. odp. A. i B.

E. odp. A. B. i C.

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 694-703 tomI

20. Doustnie w dawkach przeciętnych 15-40 mg/24h a nawet wyższych podawana/y jest :

A. dekstrometorfan

B. bromheksyna

C. poch. cysteiny

D. jodek potasu

E. benzoesan sodu

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 696 tomI

21. Leki rozkurczające mm. gładkie oskrzeli to:

A. salbutamol, fenoterol

B. budesonid

C. ketotifen

D. metyloksantyny

E. odp.A i D.

Prawidłowa odp. E., Farmakologia, Kostowski Herman str. 696 tomI

22. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. leki przeciwleukotrienowe zmniejszają konieczną dawkę sterydów wziewnych przy łącznym podaniu

B. doustnie sterydy stosuje się jedynie w ciężkich postaciach astmy

C. sterydy najsilniej hamują procesy alergicznego zapalenia

D. długotrwałe podawanie beta-adrenomimetyków krótkodziałajacych zwiększa nadreaktywność oskrzeli

E. wszystkie odp. są prawdziwe

Prawidłowa odp. E., Farmakologia, Kostowski Herman str. 708-728 tomI

23. Zaznacz zdanie/a nieprawdziwe:

A. inhibitory pompy protonowej przyśpieszają eliminację diazepamu i fenytoiny

B. to proleki, które po przejściu przez żołądek wchłaniają się w jelicie cienkim, a potem docierają do komórek okładzinowych w żołądku

C. cymetydyna może nasilić działanie benzodiazepin, doustnych antykoagulantów, teofiliny

D. cymetydyna jest inhibitorem enzymów mikrosomalnych wątroby

E. leki zobojętniające powinny być zażywane 1-3 godz. po posiłku, a także przed snem

Prawidłowa odp. A., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera str. 308-310

24. Antagoniści receptora histaminowego H2 :

A. działają słabiej na wydzielanie kwasu solnego niż blokery pompy protonowej

B. powodują większy wzrost pH w żołądku niż blokery pompy protonowej

C. wykazują działanie zobojętniające

D. zamiast blokera pompy protonowej mogą być stosowane w eradykacji Helckobacter pylori

łącznie z lekami przeciwbakteryjnymi

E. są podawane jako lek towarzyszący podczas stosowania niesteroidowych lekóow przeciwzapalnych

Prawidłowa odp. A., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera str. 308-310

25. Wydzielanie soku żołądkowego nie pobudza:

A. odruchowo substancje poch. roślinnego o silnie gorzkim smaku

B. kwas solny jako substytut

C. sok ze ściętych liści aloesu

D. histamina

E. alkohol etylowy w niewielkich stężeniach

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 708-728 tomI

26. W biegunce zapalnej przyczynowe leczenie to:

A. podanie carbo medicinalis

B. syntetycznych poch. opioidowych

C. kotrimoksazolu, chinolonów lub aminopenicylin

D. odp. B. i C.

E. odp. A. i B. i C.

Prawidłowa odp. C., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera str. 316-317

27. Działanie prokinetyczne może być związane z :

A. aktywacją receptora serotoninergicznego 5-HT 4 na neuronach jelit

B. aktywacją receptora dopaminergicznego

C. działaniem dopaminolitycznym

D. działaniem przeciwhistaminowym

E. odp. A. i C.

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 665-6 tomI

28. Butyrofenony:

A. to atypowe neuroleptyki

B. ich aktywność neuroleptyczna jest 50 razy mniejsza od chloropromazyny

C. mechanizm działania jest związany z blokowaniem receptorów dopaminergicznych

D. to neuroleptyki o średniej aktywności neuroleptycznej

E. działają skutecznie w w stanach lękowych

Prawidłowa odp. C., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera str. 70-73

29. Nieprawdą jest, że:

A. z benzodiazepinami krótkodziałającymi wiąże się duże ryzyko zależności

B. długi okres półtrwania wykazuje nitrazepam

C. po benzodiazepinach krótkodziałających objawy z odstawienia utrzymują się dłużej niż po

długodziałających

D. mirtazapina i mianseryna nasilają przekaźnictwo serotoninergiczne

E. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny mogą wywoływać zaburzenia ze strony p. pokarmowego, niepokój, lek, bezsenność

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 665-6 tomI

30. Osmotyczne działanie przeczyszczające wykazuje:

A. laktuloza

B. sól sodowa bursztynianu dioktylu

C. parafina ciekła

D. siarczan magnezu

E. odp. B. i D.

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 668-9 tomI

Test zaliczeniowy (IV zal) z farmakologii dla IV roku.

1. Prawdziwe jest, że fludrokortyzon:

A. zastępuje dezoksykorton i aldosteron w leczeniu poza- i substytucyjnym glikokortykosteroidami

B. jest to mineralokortykosteroid

C. fizjologicznie odgrywa ważna rolę w regulacji równowagi sodowo-potasowej w organizmie

D. jest pozbawiony działania przeciwzapalnego

E. wszystkie odp. są prawdziwe

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 334-335, tomI

2. Na ekspresję genów wpływa/ją:

A. sulfonylomoczniki i biguanidy

B. naturalne glikokortykosteroidy

C. syntetyczne glikokortykosteroidy

D. naturalne i syntetyczne glikokortykosteroidy

E. tylko glikokortykosteroidy o przedłużonym działaniu

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 337 tomI

3. Działanie przeciwzapalne glikokortykosteroidów wzmacnia:

A. dodatkowe wiązanie podwójne między weglem 1 a 2

B. wprowadzenie grupy metylowej przy węglu 6

C. wprowadzenie atomów fluoru m.in., przy węglu 9

D. odp. A. i B.

E. odp. A. i B. i C.

Prawidłowa odp. E., Farmakologia, Kostowski Herman str. 343-44 tomI

4. Działania niepożądane występują:

A. tylko po sterydach podawanych ogólnie

B. nigdy po leczeniu miejscowym glikokortykosteroidami

C. po zastosowaniu miejscowym i ogólnym glikokortykosteroidów

D. tylko po leczeniu długotrwałym glikokortykosteroidami

E. po zastosowaniu poch. fluorowych glikokortykosteroidów

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 345-6 tomI

5. Do działań niepożądanych po glikokortykosteroidach nie należy:

A. martwica aseptyczna kości

B. niewydolność nerek

C. niewydolność nadnerczy

D. zmiany nastroju

E. hipokaliemia

Prawidłowa odp. B., Farmakologia, Kostowski Herman str. 345-6 tomI

6. Najwięcej histaminy znajduje się:

A. w płucach, błonie śluzowej nosa, skórze

B. w surowicy krwi i w sercu

C. w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym

D. w nadnerczach, mastocytach, bazofilach

E. odp. A. i C.

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 195 tomI

7. Generacji I leków przeciwhistaminowych nie charakteryzuje:

A. nieselektywne blokowanie także innych receptorów oprócz histaminowych H1

B. długi okres działania

C. podobna kinetyka

D. dobre przenikanie do oun.

E. działanie atropinowe

Prawidłowa odp. B., Farmakologia, Kostowski Herman str. 201 tomI

8. Działanie przeciwuczuleniowe, okres półtrwania 10 godz., niepożądane objawy senności, możliwość podania pozajelitowego - charakteryzują:

A. klemastynę

B. prometazynę

C. cetiryzynę

D. feksofenadynę

E. prednizolon do podań dożylnych

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 199 tomI

9. Zaznacz zdanie prawdziwe:

A. cetiryzyna eliminowana jest głównie w postaci metabolitów przez nerki

B. leki przeciwhistaminowe II generacji mogą działać depresyjnie na oun.

C. leki przeciwhistaminowe I generacji mogą działać kardiotoksycznie

D. Hydroksyzyna jest stosowana w odczynach z dużym świądem

E. azelastyna jest podawana tylko miejscowo na błony śluzowe nosa i spojówek

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 200-207 tomI

10.Degranulacje mastocytów hamuje:

A. zafirlukast

B. nedokromil

C. flutikason

D. wszystkie leki przeciwhistaminowe generacji I

E. wszystkie leki przeciwhistaminowe generacji II

Prawidłowa odp. B., Farmakologia, Kostowski Herman str. 208 tomI

11.Przeciwwskazania do stosowania leków przeciwhistaminowych to wszystkie za wyjątkiem:

A. uszkodzenie błędnika

B. nadwrażliwość

C. jaskra, przerost gruczołu krokowego

D. uszkodzenie szpiku

E. odp. A. i B.

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 208 tomI

12. Na działanie sulfonylomoczników nie w wpływają:

A. leki blokujące receptory histaminowe H2

B. kortyzol

C. dikumarol

D. nitraty

E. NLPZ-y

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 283 tomI

13. Poch. biguanidu:

A. nasilają glikolizę beztlenową w komórkach

B. potencjalizują działanie insuliny i zmniejszają tkankowe zużycie glukozy

C. nie wpływają na stężenie cholesterolu i trójglicerydów w surowicy

D. nie są przeciwwskazane w ciąży

E. odp. A. i D.

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 287-8 tomI

14. Zaznacz zdanie nieprawdziwe:

A. przeciętne dawkowanie insuliny u chorych na cukrzyce typu I wynosi 0,5-1,0 jm/kg mc.

B. dożylnie insulinę podaje się w kwasicy ketonowej

C. leczenie insuliną u chorych z cukrzycą typu I powinno naśladować fizjologiczne wydzielanie

D. stosowanie insuliny u chorych z cukrzycą typu I dwa razy na dobę, pozwala osiągąć zadawalające wyrównanie metaboliczne

E. u chorych z cukrzyca typu II przy dobowym zapotrzebowaniu na insulinę > 40 jm. należy dwa razy dziennie podać mieszankę insuliny krótko- i średniodługodziałającej

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 287-8 tomI

15. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. mieszać bezpośrednio przed wstrzyknięciem wolno insuliny od tego samego producenta, nieróżniące się gatunkiem, stopniem czystości, buforem

B. u dzieci z cukrzycą typu I stosuje się tylko insuliny długodziałające

C. w długotrwałym leczeniu cukrzycy insulinę wstrzykuje się zawsze śródskórnie

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 274-76 tomI

16. Dożylnie wolno podawać insuliny:

A. cynkowe

B. analogi insuliny ludzkiej

C. krystaliczne, obojętne

D. izofanowe

E. odp. B. i C.

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 274-76 tomI

17. U chorego z cukrzycą typu II z zaawansowaną makroangiopatią i zapaleniem płuc najlepiej zastosować:

A. insulinę

B. glikwidon

C. glikwidon i metfofminę

D. akarbozę i glikwidon

E. repaglinid i metforminę

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 274-76 tomI

18. Mieszanka tylko o działaniu wykrztuśnym może zawierać:

A. jodek potasu, korzeń żywokostu, dekstrometorfan

B. poch. kreozotu, benzoesan sodu, kodeinę

C. emetynę, syrop sosnowy, gwajafenazynę

D. chlorek amonu, emetynę, syrop z prawoślazu

E. odp. C. i D.

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 694-703 tomI

19. Czynny metabolit bromheksyny o silniejszym działaniu niż związek macierzysty :

A. może być stosowany p.o., pozajelitowo, w inhalacjach

B. to ambroksol

C. nie należy go łączyć z aminoglikozydami

D. odp. A. i B.

E. odp. A. B. i C.

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 694-703 tomI

20. Doustnie w dawkach przeciętnych 15-40 mg/24h a nawet wyższych podawana/y jest :

A. dekstrometorfan

B. bromheksyna

C. poch. cysteiny

D. jodek potasu

E. benzoesan sodu

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 696 tomI

21. Leki rozkurczające mm. gładkie oskrzeli to:

A. salbutamol, fenoterol

B. budesonid

C. ketotifen

D. metyloksantyny

E. odp.A i D.

Prawidłowa odp. E., Farmakologia, Kostowski Herman str. 696 tomI

22. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. leki przeciwleukotrienowe zmniejszają konieczną dawkę sterydów wziewnych przy łącznym podaniu

B. doustnie sterydy stosuje się jedynie w ciężkich postaciach astmy

C. sterydy najsilniej hamują procesy alergicznego zapalenia

D. długotrwałe podawanie beta-adrenomimetyków krótkodziałajacych zwiększa nadreaktywność oskrzeli

E. wszystkie odp. są prawdziwe

Prawidłowa odp. E., Farmakologia, Kostowski Herman str. 708-728 tomI

23. Zaznacz zdanie/a nieprawdziwe:

A. inhibitory pompy protonowej przyśpieszają eliminację diazepamu i fenytoiny

B. to proleki, które po przejściu przez żołądek wchłaniają się w jelicie cienkim, a potem docierają do komórek okładzinowych w żołądku

C. cymetydyna może nasilić działanie benzodiazepin, doustnych antykoagulantów, teofiliny

D. cymetydyna jest inhibitorem enzymów mikrosomalnych wątroby

E. leki zobojętniające powinny być zażywane 1-3 godz. po posiłku, a także przed snem

Prawidłowa odp. A., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera str. 308-310

24. Antagoniści receptora histaminowego H2 :

A. działają słabiej na wydzielanie kwasu solnego niż blokery pompy protonowej

B. powodują większy wzrost pH w żołądku niż blokery pompy protonowej

C. wykazują działanie zobojętniające

D. zamiast blokera pompy protonowej mogą być stosowane w eradykacji Helckobacter pylori

łącznie z lekami przeciwbakteryjnymi

E. są podawane jako lek towarzyszący podczas stosowania niesteroidowych lekóow przeciwzapalnych

Prawidłowa odp. A., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera str. 308-310

25. Wydzielanie soku żołądkowego nie pobudza:

A. odruchowo substancje poch. roślinnego o silnie gorzkim smaku

B. kwas solny jako substytut

C. sok ze ściętych liści aloesu

D. histamina

E. alkohol etylowy w niewielkich stężeniach

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 708-728 tomI

26. W biegunce zapalnej przyczynowe leczenie to:

A. podanie carbo medicinalis

B. syntetycznych poch. opioidowych

C. kotrimoksazolu, chinolonów lub aminopenicylin

D. odp. B. i C.

E. odp. A. i B. i C.

Prawidłowa odp. C., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera str. 316-317

27. Działanie prokinetyczne może być związane z :

A. aktywacją receptora serotoninergicznego 5-HT 4 na neuronach jelit

B. aktywacją receptora dopaminergicznego

C. działaniem dopaminolitycznym

D. działaniem przeciwhistaminowym

E. odp. A. i C.

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 665-6 tomI

28. Butyrofenony:

A. to atypowe neuroleptyki

B. ich aktywność neuroleptyczna jest 50 razy mniejsza od chloropromazyny

C. mechanizm działania jest związany z blokowaniem receptorów dopaminergicznych

D. to neuroleptyki o średniej aktywności neuroleptycznej

E. działają skutecznie w w stanach lękowych

Prawidłowa odp. C., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera str. 70-73

29. Nieprawdą jest, że:

A. z benzodiazepinami krótkodziałającymi wiąże się duże ryzyko zależności

B. długi okres półtrwania wykazuje nitrazepam

C. po benzodiazepinach krótkodziałających objawy z odstawienia utrzymują się dłużej niż po

długodziałających

D. mirtazapina i mianseryna nasilają przekaźnictwo serotoninergiczne

E. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny mogą wywoływać zaburzenia ze strony p. pokarmowego, niepokój, lek, bezsenność

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 665-6 tomI

30. Osmotyczne działanie przeczyszczające wykazuje:

A. laktuloza

B. sól sodowa bursztynianu dioktylu

C. parafina ciekła

D. siarczan magnezu

E. odp. B. i D.Wyszukiwarka