LABORK~1, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola1, III, CHŁODNIE, CHŁODN~1

Pobierz dokument
labork7E1.akademia.morska.materialy.doc
Rozmiar 367 KB

W Y Ż S Z A

L A BO R A T O R I U M

CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

Nazwisko i imię

S Z K O Ł A

M O R S K A

w S Z C Z E C I N I E

WYDZIAŁ

MECHANICZNY

Nr ćw.

4

Temat ćwiczenia

BILANS CIEPLNY CHŁODNI PROWIANTOWEJ

Tomasz Burnos

Rok akad. 1999/00

Data wyk. ćwicz.

Data odd. spr.

Ocena

Podpis wykł.

GRUPA

III MCb

I OPIS UKŁADU CHŁODNICZEGO

Chłodnia jest układem jednostopniowym, parowym o zasilaniu ciśnieniowym działającym na ziębniku R12 i przeznaczonym do wyziębienia dwóch komór.

W skład urządzenia chłodniczego wchodzą:

II Wyniki obliczeń dla pomiaru o godzinie 08:28

1. Bilans cieplny izolowanego skraplacza pomiarowego:

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
2. Moc ziębienia wyznaczona na podstawie bilansu cieplnego skraplacza

0x08 graphic

0x08 graphic

3. Moc ziębienia w przedchłodni na podstawie pomiaru elektronicznym przepływomierzem ultradźwiękowym

0x08 graphic

0x08 graphic
4. Moc ziębienia w mroźni na podstawie pomiaru elektronicznym przepływomierzem ultradźwiękowym

0x08 graphic
0x08 graphic

5. Moc ziębienia sprężarki na podstawie danych producenta ujętych na wykresie zmian mocy ziębienia Qop[kW], pobieranej mocy elektrycznej N1p [kW] w funkcji temperatur nasycenia TN1 iTN2 odpowiadających ciśnieniu ssania P1 i tłoczenia P2 na podstawie danych producenta.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

6. Moc regeneracyjnego wymiennika ciepła obliczona po stronie dochłodzonej cieczy (strumień masy m.o wyznaczony na podstawie pomiaru strumienia objętości ziębnika)

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

7. Pobrana moc elektryczna na podstawie danych producenta ujętych na wykresie podanym w punkcie 5

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
8. Średni współczynnik przenikania dla chłodnic w przedchłodni Tkom1 = T16= 7,4oC

0x08 graphic

9. - Średni współczynnik przenikania dla chłodnicy i parownika w mroźni Tkom2 = T17 = 10,4 oC

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
10. Współczynnik przenikania dla regeneracyjnego wymiennika ciepła

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

11. Współczynnik przenikania dla regeneracyjnego wymiennika ciepła

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

12. - Stopień zassania

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

13. Sprawność efektywna sprężarki

0x08 graphic

13. Efektywność ziębienia

0x08 graphic
0x08 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


Pobierz dokument
labork7E1.akademia.morska.materialy.doc
Rozmiar 367 KB

Wyszukiwarka