NA DWORZE KRÓLA KRAKA - LITERKA Ó - SCENARIUSZ ZAJĘĆ WCZESNOSZKOLNYCH(1), MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ


Konspekt zajęć przeprowadzonych w klasie I 2009r.

Temat bloku: Na dworze króla Kraka

Temat dnia: Co słychać na zamku?

Cele ogólne :

- wprowadzenie małej i wielkiej litery „ó, Ó” na podstawie wyrazu : „król”

- wprowadzenie liczby 9 we wszystkich aspektach

Cele operacyjne:

Uczeń:

- słucha uważnie tekstu czytanego przez N.;

- swobodnie wypowiada się na temat ilustracji zamieszczonej w podręczniku oraz wysłuchanego tekstu;

- potrafi dokonać analizy i syntezy wzrokowo - słuchowej wyrazów z literą „ó”

- umie wskazać na ilustracji rysunki, w których nazwie słychać głoskę ó;

- poprawnie kreśli pisaną literę „ó,Ó”, łączy z innymi literami;

- kształtnie pisze sylaby i wyrazy z poznaną literą;

- wyróżnia litery „ó,Ó” wśród innych liter alfabetu;

- samodzielnie czyta tekst i zaznacza w nim wyrazy z ó;

- poznaje zasady pisowni ó w końcówkach -ówka;

- wypowiada się pełnymi zdaniami, opowiadając historyjkę o królu;

- sprawnie przelicza elementy w zakresie 9;

- dodaje i odejmuje w zakresie 9;

- potrafi pokolorować rysunek według kodu;

- ćwiczenia mnemotechniczne;

- aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno - ruchowych

Metody pracy : słowna, praca z tekstem , pokaz

Formy pracy : praca zbiorowa , praca indywidualna zróżnicowana .

Środki dydaktyczne : cegiełki ; litery ; zdjęcia, widokówki, ilustracje zamków w Polsce i na świecie, Podręcznik cz.1, s. 58,59, Matematyka cz.1, s. 59, Ćwiczenia cz.2, s. 27, kolorowe liczby, skrzynia z przedmiotami(gumka, kreda, książka, świeca, ołówek, butelka, korek, łyżka, płyta CD, mydło, jabłko, samochodzik, maskotka, zegarek, moneta, kwiaty), indywidualne karty pracy; obrazki do kolorowania

Czas trwania zajęć : 4 godziny .

Przebieg zajęć :

1. Czytanie prze N. tekstu - Co słychać na zamku?

2. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ilustracji.

3. Wprowadzenie liter ó, Ó.

4. Ćwiczenia w pisaniu liter

5. Układanie i opowiadanie historii o mądrym królu.

6. Kolorowanie ukrytego rysunku na karcie pracy.

7. Samodzielne czytanie przez uczniów tekstu Co słychać na zamku?

8. Oglądanie ilustracji oraz przyniesionych do klasy zdjęć lub rysunków różnych zamków.

9. Wprowadzenie liczby 9 we wszystkich aspektach; kolorowe liczby

10. Liczenie w zakresie 9.

11. Wspólne wykonanie zadań matematycznych

12. Przepisywanie do zeszytu i obliczenie działań zapisanych przez nauczyciela.


5+4=

4+5=

6+3=

7+2=

9+0=

9-5=

8-7=

7-2=

6-3=

5-4=


Uczniowie słabiej liczący obliczają działania na konkretach.

+

5+4=

+

4+3=

+

3+4=

9-4=

9-2=

9-6=

13. Zabawy muzyczno - ruchowe- „Pingwin”, „Jeśli jesteś wesoły”.Wyszukiwarka