Wniosek o wszczecie ekzekucji, Wniosek o wszczęcie egzekucji

Pobierz dokument
wniosek.o.wszczecie.ekzekucji.wniosek.o.doc
Rozmiar 75 KB

,

miejscowość

data

Komornik Sądowy Rewiru

przy Sądzie Rejonowym w

ul.

Wierzyciel:

zam.

Dłużnik:

zam.

WNIOSEK
o wszczęcie egzekucji

Przedkładając prawomocny

Sądu Rejonowego w

z dnia

, sygn. akt

zaopatrzony w klauzulę wykonalności

z dnia

, wierzyciel

, wnosi o:

I. Wszczęcie egzekucji:

1) z następujących ruchomości dłużnika:

-

-

-

-

2) z następujących rachunków bankowych dłużnika:

-

-

3) z wynagrodzenia za pracę dłużnika pobieranego w

4) z następujących wierzytelności i innych praw majątkowych:

-

-


5) z następujących nieruchomości dłużnika:

-

-

- w celu wyegzekwowania następujących kwot:

a) kwoty

z tytułu kosztów sadowych,

b) kwoty

z tytułu wynagrodzenia adwokackiego w procesie,

c) kwoty

z tytułu kosztów klauzuli wykonalności,

d) kwoty

z tytułu należności głównej.

II. Ustalenie i ściągnięcie wraz z egzekwowanymi roszczeniami kosztów postępowania egzekucyjnego

Jednocześnie podaje nr rachunku bankowego, na który proszę przekazywać wyegzekwowane należności:

W załączeniu :

1. tytuł wykonawczy


Pobierz dokument
wniosek.o.wszczecie.ekzekucji.wniosek.o.doc
Rozmiar 75 KB

Wyszukiwarka