II semestr, koło 3 test


1.Zmiany wątroby przy fasciola hepatica

2.Piasecznica wywoływana przez

3.Bronchopneumonia interstitialis dotyczy

4.W i. purulenta przeważają jakie kom.

5.W nadwrażliwości typu 1 biorą udział

6.Kokcydioze nerki powoduje

7.W listeriozie OUN wyst. : rozlanie leukocytarne, rozlanie limfocytarne, rozlanie wokół naczyn, histiolimfocyty

8. w centrum ziarniny nosacizny wyst.

9. paronychia co to

10. ponderis co to

11. glomerulo nephritis co to jest

12.pericarditis purulenta dotyczy?

13. hepatisatio flava chartka. Się

14. hepatisatio grisea charakt. Sie

15. stadium infiltrationis charakt sie

16. ogniska zapalne w nieżytowym chartka się

17. do zapalen wysiekowych należą?

18. największy naciek eozynofili jest przy?

19. zapalenie ostre chartka się? ( gorączka, leukocytoza, leukopenia,i cos jeszcze)

20. peri nephritis to?

21. gruźlicę rzekomą wywołuje?

22. funkcja kom olbrzymich

23. co to tuberculosis protrahens

24. fagocytoza to?

25. pochłanianie pyłów

26. co to verruca necrogenica

granulocyty obojętnochłonne to

granulocyty zasadochłonne to

guzek nosaciznowy to

gruźlica wysiękowa

gruźlica wytwórcza

piasek bąblowcowy co zawiera

immunostymulatory bakteryjne (w odp. był dopełniacz, BCG, LPS, TF i coś jeszcze)

co wywołuje kokcydiozę nerek (Eimeria truncata)

komórki nabłonkowate pochodzą z

komórki olbrzymie pochodzą z

jądra komórek olbrzymich (chodziło, że ułożone wianuszkowato)

jądra plazmocytów (okrągłe)

jakie komórki dominują w zakażeniach pasożytniczych (w odp. były

bazofile, neutrofile, eozynofile czy kom. polichromofilne)

bazofile charakteryzuje (jądro segmentowane i ziarnistości bazofilne)

stadium decrementi zapalenia włóknikowego może być (w odp. stadium

resulutionis, sequestratio, carnificatio i coś jeszcze)

Generalisatio w gruźlicy to (uogólnienie procesu)

w stadium infiltrationis płuca są (w odp. było powiększone, częściowo

powietrzne, ciemnoczerwone, jasne)

organizacja włóknika (w odp. synechiae, adhesiones, accretiones i coś jeszcze)

ropotok to zapalenie (w odp. powierzchowne, głębokie, błon śluzowych i

coś jeszcze)

cor villosum to (serce kosmate)

pneumonia gelatinosa dotyczy (gruźlicy)

ciałka wtrętowe powstają w wyniku (w odp. replikacji DNA, replikacji

wirusa i coś tam jeszcze)

posocznica to

zapalenie surowicze jest odpowiedzią na (nieznaczne uszkodzenie

śródbłonka, słaby czynnik zapaleniotwórczy, może cofnąć się bez śladu

lub przejść w inną formę)

wysięk surowiczy (powyżej 4% białka i coś tam jeszcze chyba pasowało)

korzystne działanie wysięku

w gruźlicy są obecne (komorki nabłonkowate, olbrzymie, limfoidalne)

fagocytoza polega na pochłanianiu (w odp. było pyłów, płynów i cząstek

nie pamiętam jakich)

zapalenie to

etapy fagocytozy

w ostrym zapaleniu jest (leukocytoza, limfocytoza, leukopenia, gorączka)Wyszukiwarka