zad na egz z fizyki. zestaw 70 ok


ZESTAW NR 70

1. Współczynnik załamania światła z ośrodka 1 do 2 równa się sinusowi kąta padania na:

a) sinus kąta załamania

b) sinus kąta granicznego

c) prędkości rozchodzenia się światła w ośrodku 2

d) prędkości rozchodzenia się światła w ośrodku 1

2. jednostką ciśnienia nie jest

a) paskal b) Newton c) atmosfera d) milimetr słupa wody

3. a=4m/s, jeśli po 2 s V=10m/s to V0=?

a)4m/s b)8m/s c)0m/s d)2m/s

4. V=0,02m3, p=200kPa, T=350K, ciśnienie końcowe p=400kPa, przemiana jest izochoryczna. Ile wynosi objętość gazu po przemianie?

a)0,04m3 b)0m3 c)0,06m3 d)0,02m3

5. uszereguj od największej do najmniejszej energii

a)energia fotonu lampy UV

b)jednego fotonu promieniowania gamma

c)jednego fotonu mikrofalówki

A)acb B)cab C)abc D)bac

6. Polaryzatory X i Y są prostopadłe ustawione na drodze światła. Wiązkę całkowicie odbito. Jak dodać trzeci polaryzator Z, aby część wiązki przeszła przez wszystkie trzy polaryzatory?

a)niemożliwe b)przed X i Y c)za X i Y d)miedzy X i Y

7. Fałszywe jest

a)substancje ferromagnetyczne ogrzane powyżej określonej temp przechodzą w paramagnetyczne

b)pole magnetyczne wytwarzane jest przez stałe magnesy i prądy elektryczne

c)zorza polarna to cząsteczki obojętne przesuwane przez wiatr słoneczny

d)w paramagnetykach kierunek magnetyzacji jest zgodny z kierunkiem przyłożonego pola, w diamagnetykach odwrotny

8. prawdziwe jest

a)dostępna energia rozkłada się w równych porcjach na wszystkie niezależne sposoby w jakie cząsteczka może ją absorbować

b)średnia energia na stopień swobody to (1/2)KT na cząst. gazu

c)średnia energia kinetyczna na każdy stopień swobody jest taka sama dla wszystkich cząsteczek

9. wózek stacza się po równi pochyłej z prędkością V, na dole jest sprężyna; prędkość wózka po odbiciu od sprężyny jest

a) mniejsza, bo wózek traci w zderzeniu energię

b)mniejsza od V bo wózek jedzie do góry

c)taka sama bo zderzenie jest idealnie sprężyste

d)większa od V bo sprężyna odpycha wózek

10. aby stopić 0oK lód o m=1kg, 2kg, 3kg ilość ciepła przypadająca na 1kg na stopienie kawałków lodu jest

a)równa

b)największa dla 1kg

c)największa dla 3kg

d)największa dla 2kg

11. jak określa się układy inercjalne?

jest spełn. I zas. dynamiki.

12. średnia prędkość wynosi

a)4/5 m/s

b)5/4 m/s

c)3/2 m/s

d)3/4 m/s

0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

13. gdzie po podgrzaniu jest największe ciśnienie wywierane na dno?

0x08 graphic
0x01 graphic

ostatni

14. kula to

a)nadprzewodnik

b)izolator

c)przewodnik na 100%

d)nie wiadomo

E to natężenie pola elektrycznego.

jeżeli sfera!!! a nie kula to taki rys.: 0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

do ostatnich trzwch zadań są rysunki. do 12ego był wykres przedstawiał ruch najpierw z predkością 1 w czasie3ech sekund i potem był to ruch z prędkością 2 w czasie od 3ciej do 4tej sekundy czyli w czasie jednej sekundy. Do zad 13ego były rysunki naczyń z cieczą, miały różne szerokości na spodzie i na wierzchu, poziom cieczy był we wszystkich taki sam. Do 14ego rysunek był bardzo skomplikowany, w każdym razie w kuli nateżenie pola elektrycznego rosło a poza nia spadało. to na tyle. powodzenia!

3

4

t

1

V

E

E

r

2Wyszukiwarka