Odwołanie pełnomocnictwa, Odwołanie pełnomocnictwa

Pobierz dokument
odwolanie.pelnomocnictwa.odwolanie.doc
Rozmiar 30 KB

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

Niniejszym odwołuję pełnomocnictwo udzielone przez

w formie aktu notarialnego w Biurze Notarialnym w

na podstawie którego

reprezentował interesy upoważniającego w sprawach wymienionych w dokumencie pełnomocnictwa.

data:

podpis odwołującego pełnomocnictwo


Pobierz dokument
odwolanie.pelnomocnictwa.odwolanie.doc
Rozmiar 30 KB

Wyszukiwarka