File60, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 5, Odlewnictwo, Odlewnictwo, Kolos


MOŻECIE POPRAWIĆ TO CO UWAŻACIE, ŻE JEST ŹLE.

1. Konstrukcja modelu odlewniczego i formy. 0x08 graphic
0x01 graphic


2. Zasady doboru układów wlewowych i zasilających.

Podstawową zasadą konstruowania układów wlewowych jest wypełnienie wnęki formy odlewniczej, spokojnie i w określonym czasie. Wszystkie kanały układu wlewowego w czasie zalewania powinny być całkowicie wypełnione ciekłym metalem.


3. Materiały na formy jednorazowego użytku.

0x01 graphic
0x01 graphic

4. Teoretyczne podstawy procesów odlewniczych: krzepnięcie i krystalizacja odlewów.

PROCES KRYSTALIZACJI -- to zarodkowanie fazy stałej i wzrost kryształów, to proces tworzenia struktury pierwotnej odlewu

PROCES KRZEPNIĘCIA -- proces przechodzenia metalu ze stanu ciekłego w stan stały związany z oddawaniem ciepła przez odlew od chwili wypełnienia formy do ostygnięcia odlewu do temperatury otoczenia


5. Krzepnięcie jednoczesne i kierunkowe.

krzepnięcie jednoczesne - Realizujemy w odlewach o mało zróżnicowanych grubościach ścianek, walcowych stopów metali o małym skurczu w zakresie temperatur krzepnięcia. Sposób ten realizowany jest najczęściej w odlewach cienkościennych. Ten sposób krzepnięcia nazywany jest krzepnięciem jednoczesnym, czas krzepnięcia węzła będzie taki sam jak ścianki.

krzepnięcie kierunkowe - Występuje, gdy odlew będzie miał różną grubość ścianki (najpierw krzepną części najcieńsze, a później grubsze). Na najgrubszym elemencie stosuje się nadlew.


6. Zjawisko skurczu odlewniczego i podstawowe wady odlewów z nim związane oraz sposoby ich eliminacji.

Jednym z elementów towarzyszącym procesowi krzepnięcia i stygnięcia, są zjawiska skurczowe. Skurcz odlewniczy powoduje zmianę wymiarów liniowych odlewu w stosunku do odpowiednich wymiarów modelu, według którego wykonano formę. Skurcz ten może być swobodny lub hamowany wskutek oporów formy oraz nierównomiernego stygnięcia odlewu. Należy także odróżnić skurcz związany ze stygnięciem ciekłego metalu, skurcz przy krzepnięciu oraz skurcz w stanie stałym. Każdy odlew krzepnie i stygnie w formie o pewnych właściwościach mechanicznych. Wpływa to na zmiany wymiarowe odlewu spowodowane skurczem odlewniczym.

rodzaje skurczu:

Swobodny: pustki (jamy skurczowe, mikrorzadzizny, makrorzadzizny)

Hamowany: naprężenia, odkształcenia, pęknięcia


7. Podstawowe zasady konstruowania odlewów.

1. Projekt:

-Rysunek surowego odlewu,

-Rysunek koncepcji odlewania.

2. Wykonanie zespołu modelowego:

-Model zasadniczy,

-Modele układu wlewowego,

-Rdzennice.

3. Przygotowanie masy formierskiej i rdzeniowej:

-Osnowa,

-Spoiwo (Lepiszcze),

-Utwardzacz,

-Dodatki specjalne.

4. Przygotowanie formy do zalania ciekłym metalem:

-Włożenie rdzeni do formy (w gniazda rdzeniowe),

-Złożenie formy,

-Dociśnięcie górnej skrzyni do dolnej.

5. Przygotowanie ciekłego metalu -proces metalurgiczny,

6. Zalewanie Formy,

7. Wybicie odlewu z formy,

8. Kontrola Jakości,

9. Oczyszczenie odlewu w tym odcięcie układu wlewowego,

10. Kontrola jakości.
8. Klasyfikacja metod wytwarzania odlewów.

0x01 graphic

9. Automatyczne linie formierskie.


10. Podstawowe stopy odlewnicze

0x01 graphic

0x08 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
Pytania2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
odlewy sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
Pytania z odlewnictwa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PKM sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
W.7.4.Stale Stopowe - Wprowadzenie, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM P
PNOM kolokwium1-wykłady3 4 5, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, I
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PrzydziałZD2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
PYTANIA-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semest
sciaga pkmt, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Seme
wyklad kolos sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniersk
PKMT pytania 03, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
mat rezystywne, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, S
Laboratorium MT, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
PKM Pytania 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se

więcej podobnych podstron