Badanie właściwości silnika bocznikowego, Studia, sprawozdania, sprawozdania od cewki 2, Dok 2, Dok 2, POLITECHNIKA LUBELSKA, Labolatorium napędu elektrycznego


POLITECHNIKA LUBELSKA W LUBLINIE

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

LABORATORIUM NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

Nowak Jerzy, Niezgoda Rafał

Małaj Marcin, Lemański Krzysztok

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI NAPĘDOWYCH SILNIKA PRĄDU STAŁEGO BOCZNIKOWEGO

grupa: ED.6.4

data wyk. 1997.03.04

Ćwiczenie nr. 7:

ocena:

1. Badanie charakterystyki naturalnej:

0x01 graphic

Rys1. Układ do pomiaru charakterystyki naturalnej silnika bocznikowego

Pomiary przeprowadzono dla następujących stałych:

prąd wzbudzenia silnika: Iws=0,45A

prąd wzbudzenia prądnicy hamującej: Iwp=0,37A

napięcie zasilania silnika: U=220 V

Lp

Its

Ith

Uts

Uth

Uω

ω

ΔP0

Rt

PM

Mm

A

A

V

V

V

ras/s

W

Ω

W

Nm

1

1

0

222

290

150

157

106.9

0

106,9

0,68

2

3.5

1.85

220

265

146

152.8

101

4,85

607,8

3,98

3

4.7

2.8

220

250

144

150.7

98

4,77

835,4

5,54

4

5.5

3.5

218

240

142

148.6

95

4,74

993,1

6,68

5

6

3.95

218

235

142

148.6

95

4,73

1097

7,38

6

6.6

4.4

218

230

141

147.6

93.6

7,71

1254,9

8,5

7

7

4.75

217

225

139

145.5

90.7

8

1339,9

9,21

Rys 2. Charakt1erystyka naturalna:

Charakterystyka przy pracy z dodatkową rezystancją w obwodzie twornika:

Lp

Its

Ith

Uts

Uth

Uω

ω

ΔP0

Rt

PM

Mm

A

A

V

V

V

ras/s

W

Ω

W

Nm

1

1

0

217

282

147

154

102,7

0

102,7

0,67

2

2,6

1,3

210

255

138

144

88,5

4,85

428,2

2,97

3

3,7

2,1

200

238

134

140

82,9

4,8

603,9

4,31

4

4,5

2,8

195

225

128

134

74,4

4,78

741,9

5,54

5

5,5

3,6

190

210

123

129

67,3

4,75

884,9

6,86

6

6,5

4,3

186

195

119

124

60,3

4,72

986

7,95

ω =ωn* 0.8=1160*0.8rad/s

Rys 3. Charakterystyka dla rezystancji dodatkowej w obwodzie wirnika

Charakterystyka przy pracy z obniżonym prądem wzbudzenia silnika:

Lp

Its

Ith

Uts

Uth

Uω

ω

ΔP0

Rt

PM

Mm

A

A

V

V

V

ras/s

W

Ω

W

Nm

1

1

0

220

310

162

169,6

124,7

0

124,7

0,7

2

3,2

1,5

220

290

158

165,4

118,8

4,8

564,6

3,4

3

4,2

2,2

220

280

156

163,3

115,8

4,8

755

4,6

4

5,2

2,9

220

270

156

163,3

115,8

4,75

935,7

5,7

5

6,1

3,6

228

262

154

161,2

112,8

4,7

1116,90

6,9

6

7

4,1

217

260

153

160,1

111,3

4,73

1256,8

7,8

7

7,5

4,6

217

250

152

159,1

109,9

4,71

1359,6

8,5

Rys 4. Charakterystyka mechaniczna przy obniżonym prądzie wzbudzenia

Charakterystyki porownawcze:

0x01 graphic

Charakterystyka hamowania dynamicznego:

0x01 graphic

Rys. 7. Schemat układu do pomiaru charakterystyki hamowania dynamicznego.

Lp

Its

Ith

Uts

Uth

Uω

ω

ΔP0

Rt

PM

Mm

A

A

V

V

V

ras/s

W

Ω

W

Nm

5.9

5.2

105

28

86

90

49,3

4.7

322

3.6

5.6

4.9

98

40

80

83.7

45,3

4.7

354

4.2

5

4.4

86

60

72

75.3

40

4.71

395

5.2

4

3.6

70

90

56

58.6

29,3

4.7

414

7.1

3.3

3.1

58

110

47

49.2

23,3

4.75

410

8.3

2

2

36

150

30

31.4

11,9

4.8

331

10.5

1

1.1

17

187

15

15.7

1,9

4.9

213

13.6

0

0

0

220

0

0

0

0

0

0

Rys 8. Charakterystyki mechaniczne

Rys 9. Charakterystyka prędkości w funkcji prądu twornika

Charakterystyki hamowania przeciwwłączeniem:

0x01 graphic

Rys 10. Schemat do pomiaru charakterystyki hamowania przeciwwłączeniem.

Lp

Its

Ith

Uts

Uth

Uω

ω

ΔP0

Rt

PM

Mm

A

A

V

V

V

ras/s

W

Ω

W

Nm

0.9

0

173

320

117

122.5

65.4

0

65.4

0.53

2.7

1.7

62

280

37

38.9

19.7

4.8

509.5

13.1

3

1.7

59

275

35

36.8

18.5

4.8

450

12.2

3.2

1.8

50

260

27

28.4

13.9

4.8

497.5

17.51

3.6

2.4

16

212

5

5.4

1.4

4.79

537.8

99.6

3.7

2.5

12

205

0

0

0

4.77

542.2

-

3.8

3.4

7

195

2

2.3

0.3

4.75

607.8

47.8

4

3.6

4

170

12

12.7

5.3

4.7

545.8

42.98

4.5

4.1

36

130

36

37.8

19.1

4.7

434.9

11.5

5

4.5

62

90

55

57.7

30

4.7

243.8

4.22

5.3

4.75

80

65

68

71.3

37.4

4.7

165.3

2.32

5.6

5.1

95

40

80

83.8

44.2

4.7

105.8

1.3

5.8

5.3

107

25

87

91.1

48.2

4.7

47.7

0.52

Rys 11. Charakterystyka mechaniczna przy hamowaniu przeciwwłączeniem.

Rys 12. Charakterystyka prędkości w funkcji prądu twornika przy hamowaniu przeciwwłączeniem:

Wnioski:

Badania charakterystyk silnika bocznikowego prądu stałego wykazały, że dodanie rezystancji w obwód twornika zwiększa jej nachylenie w stosunku do osi momentów. Zwiększenie tangensa kąta nachylenia, spowodowane jest większym spadkiem napięcia na całkowitej rezystancji obwodu wirnika.

Zmniejszenie prądu wzbudzenia spowodowało równoległe przesunięcie charakterystyki w stosunku do ch. naturalnej w stronę większych prędkości. Z pomiarów wynika, że obie charakterystyki są do siebie równoległe. Zachowanie silnika można tłumaczyć zmniejszonym strumieniem magnetycznym, do którego prędkość obrotowa jest odwrotnie proporcjonalna.

Podczas bada charakterystyk hamowania, zwróciłem szczególną uwagę na różnicę pomiędzy hamowaniem dynamicznym a hamowaniem przeciwwłączeniem. Pierwszy rodzaj hamowania powoduje pobranie energii bezpośrednio z wału układu napędowego, zaś hamowanie przeciwwłączeniem pobiera potrzebną energię z sieci zasilającej.Wyszukiwarka