sumo drewno, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adama, 4 sem, drewno ostateczne


POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

ZESPÓŁ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

0x08 graphic

Szymon Sarek

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

Semestr IV, Grupa 1

R.A. 2007/2008

TEMAT NR 44

Projekt wg normy PN-B-03150:2000

ZADANIE 1: Złącze rozciągane

Zaprojektować złącze rozciągane na podstawie następujących danych:

Dane:

  1. Siła rozciągająca: N = 90 kN

  2. Klasa drewna: C24.

  3. Łączniki: sworznie.

  4. Współczynnik modyfikacyjny do wytrzymałości drewna ze względu na warunki użytkowania 0x01 graphic
   =0,80.

Drewno konstrukcyjne świerkowe, lite, o wilgotności 12%, klasy C24:

0x01 graphic
, 0x01 graphic

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa:

0x01 graphic
dla drewna

0x01 graphic
dla sworzni

0x08 graphic

0x01 graphic

stąd

0x01 graphic

Założenie szacunkowe ubytku przekroju 15%

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic

Schemat rozkładu obciążenia w styku:

0x01 graphic
Przyjęte wymiary elementów: (wg PN-75/D-96000 - wymiary tarcicy iglastej obrzynanej ogólnego przeznaczenia)

Czyli:

0x01 graphic
32 mm

0x01 graphic
38 mm

0x01 graphic
250 mm

Naprężenia w elementach drewnianych złącza:

 1. w gałęziach pasa i wkładce (przyjmujemy sworznie o średnicy d=16mm)
  0x01 graphic

  0x01 graphic

 2. w nakładkach

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wymiarowanie złącza:

a) Nośność obliczeniowa na docisk sworznia w odniesieniu do płaszczyzny ścinania i do jednego łącznika, dla łączników dwuciętych

0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic
grubość elementów składowych złącza, w mm

0x01 graphic
wytrzymałość obliczeniowa na docisk w elemencie o grubości 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
średnica trzpienia łącznika, w mm

My,d - moment obliczeniowy uplastycznienia łącznika, w Nmm.

0x01 graphic
32 mm

0x01 graphic
38 mm

d = 16 mm

0x08 graphic

Wytrzymałość charakterystyczna na docisk dla łączników z uprzednio nawierconymi otworami:

Dla kąta nachylenia siły w stosunku do włókien α = 0o, wzór na wytrzymałość charakterystyczną na docisk przyjmuje postać:

0x01 graphic

0x01 graphic
- wytrzymałość charakterystyczna na rozciągnie sworznia; dla stali St0S mamy:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
moment obliczeniowy uplastycznienia łącznika

0x01 graphic

0x08 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic

b) Potrzebna ilość sworzni.

0x01 graphic
> 4 z jednej strony styku

Przyjmujemy 6 sworzni Ф=16mm w dwóch szeregach z jednej strony styku, w układzie prostokątnym, w tym 3 śruby ściągające M16

c) Rozmieszczenie sworzni w złączu.


0x01 graphic
- kąt między kierunkiem siły i kierunkiem włókien w elementach drewnianych złącza.


0x01 graphic
, przyjęto 0x01 graphic
120 mm; 0x01 graphic
, przyjęto 0x01 graphic
110 mm;

0x01 graphic
, przyjęto 0x01 graphic
120 mm;

0x01 graphic
, przyjęto 0x01 graphic
70 mm;

d) Minimalna szerokość elementów drewnianych złącza z uwagi na zachowanie minimalnego rozstawu sworzni.

0x01 graphic


e) Długość nakładek.

0x01 graphic

gdzie 0x01 graphic
jest liczbą szeregów ustawienia sworzni w elemencie

f) Liczba śrub:

0x01 graphic

Przyjęto 3 śruby z każdej strony styku.


g) Długość sworzni:

Lsw = ∑ti + 10÷15

Lsw = 2x32 + 2x38 + 1x38 + 10÷15 = 178 + 10÷15 mm

Przyjęto długość sworzni Lsw = 190 mm

h) Długość trzpienia śruby:

Ls = ∑ti + 2g + m + 5÷10 mm

Ls = 178 + 2x5 + 14.8 + 5÷10 = 202.8 + 5÷10 mm

Przyjęto długość trzpienia śruby Ls = 210 mm

i) Długość gwintu:

Lgw = Ls - ∑ti - g

Lgw = 210 - 190 - 5 = 15 mm Przyjęto długość gwintu 15 mm.

ZADANIE 2: Belka stropowa o przekroju dwuteowym

Zaprojektować belkę stropową o przekroju złożonym dla następujących danych:

 1. Siły wewnętrzne w belce od obciążenia

L=1.05·510=535,5cm≈536cm

Obciążenie przypadające na jedną belkę:

g'k=1.0·0,6=0,6kN/m

p'k=2.0·0.6=1.2kN/m

q'd=(1.0·1.1+2.0·1.3) ·0.6=2,2kN/m - obciążenie obliczeniowe

Siły wewnętrzne:

0x01 graphic

 1. Wymiary przekroju belki, charakterystyka geometryczna przekroju

Wstępne określenie przekroju belki

Wysokość beki: 0x01 graphic

Przyjęto wymiary przekroju:

h1=63mm

b1=175mm

h2=160mm

b2=125mm

Σh=286mm

A1= A3=6.3·17.5=110cm2

A2= 16.0·12.5=200cm2

Atot=110+200+110=420cm2

a=11.15cm a2=0cm

0x01 graphic

0x01 graphic

Sy,1=Sy,3=A1·a=110·11.15=1229cm3

 1. Charakterystyka materiału

Przyjęto drewno iglaste klasy C14

Wartości charakterystyczne:

ρk=370kg/m3

fm,k=27.0MPa

ft,0,k=16.0MPa

fc,0,k=22.0MPa

fv,k=2,8MPa

E1=E2=E3=E0,mean=11500MPa

E1=E2=E3=E0,05=7700MPa

Wartości obliczeniowe:

γM=1.3

γM=1.1

-dla elementów drewnianych

-dla elementów stalowych

0x01 graphic

 1. Łączniki

  1. Minimalna grubość środnika, z uwagi na rozmieszczenie 2 szeregów sworzni (z nawierconymi otworami)

Przyjęto średnicę trzpienia łącznika d=12mm

a2,min=3·d=3·12=36mm

a4,min=(2+2·sinα)·d=2·d=24mm, ale nie może być mniej niż 3·d, więc a4,min=3·d=3·12=36mm

b2,min=2·a4,min+a2,min=3·36=108mm<125mm

Przyjęto rozstaw łączników a4=40mm, a2=45mm.

  1. Nośność sworzni

fh,k=fh,1,k=fh,2,k=0.082· (1-0.01d) ·ρk=0.082· (1-0.01·12) ·370=26,7MPa

0x01 graphic

0x01 graphic

Gdzie:

fu,k=220MPa dla stali St0S - wytrzymałość charakterystyczna stali na rozciąganie

0x01 graphic