sprawozdanie filtry mikrofalowe, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, ua1


0x01 graphic

LABORATORIUM TECHNIKI MIKROFAL

Grupa: E8G1S1

Data wykonania ćwiczenia:

14.04.2010 r.

Ćwiczenie prowadził:dr

dr inż. Czesław Rećko

Imię:Kamil

Nazwisko:Gozdur

Data oddania sprawozdania:
05.05.2010 r.

Podpis:

SPRAWOZDANIE

Temat:Badanie filtrów mikrofalowych

1.Układ pomiarowy

0x01 graphic

  1. Spis użytych przyrządów pomiarowych

  2. Nazwa

   Firma

   Typ

   1. Generator mikrofalowy

   Agilent

   8648D

   2. Sprzęgacz kierunkowy

   Hewlett Packard

   778D

   3. Zasilacz

   Cobrabid

   KB-6118

   4. Miernik uniwersalny

   Appa

   207

   -1-

   2.Wyniki pomiarów i obliczeń

   2.1 Pomiar mocy sygnału dobiegającego do wrót wejściowych Tab.1a

   f

   [MHz]

   Ud1

   [mV]

   Ud2

   [mV]

   Pwe

   [μW]

   Ppad_2

   [μW]

   0x08 graphic
   0x08 graphic

   Tab. 1b

   f

   [MHz]

   0x08 graphic
   0x08 graphic

   Ud1

   [mV]

   Ud2

   [mV]

   Pwe

   [μW]

   Ppad_2

   [μW]

   -2-

   Tab.1c

   f

   [MHz]

   Ud1

   [mV]

   Ud2

   [mV]

   Pwe

   [μW]

   Ppad_2

   [μW]

   0x08 graphic
   0x08 graphic

   2.2 Pomiar mocy sygnału wyjściowego i mocy sygnału odbitego od wrót wejściowych strojnika równoległego Tab.2

   f

   0x08 graphic
   0x08 graphic
   [MHz]

   Ud1

   [mV]

   Ud2

   [mV]

   Pwy

   [μW]

   Podb_2

   [μW]

   Γ

   [V/V]

   Γ

   [dB]

   WFS

   S21

   [V/V]

   S21

   [dB]

   -3-

   2.3 Pomiar mocy sygnału wyjściowego i mocy sygnału odbitego od wrót wejściowych filtru dolnoprzepustowego

   Tab. 3

   f

   [MHz]

   Ud1

   [mV]

   Ud2

   [mV]

   Pwy

   [μW]

   Podb_2

   [μW]

   Γ

   [V/V]

   Γ

   [dB]

   WFS

   S21

   [V/V]

   S21

   [dB]

   0x08 graphic

   2.4 Pomiar mocy sygnału wyjściowego i mocy sygnału odbitego od wrót wejściowych filtru pasmowo - przepustowego

   Tab. 4

   f

   [MHz]

   Ud1

   [mV]

   Ud2

   [mV]

   Pwy

   [μW]

   Podb_2

   [μW]

   Γ

   [V/V]

   Γ

   [dB]

   WFS

   S21

   [V/V]

   S21

   [dB]

   0x08 graphic

   -4-

   2.5 Pomiar mocy sygnału wyjściowego i mocy sygnału odbitego filtru z rezonatorem YIG

   Prąd elektromagnesu Im = 158 mA Tab. 5

   f

   [MHz]

   Ud1

   [mV]

   Ud2

   [mV]

   Pwy

   [μW]

   Podb_2

   [μW]

   Γ

   [V/V]

   Γ

   [dB]

   WFS

   S21

   [V/V]

   S21

   [dB]

   0x08 graphic

   Prąd elektromagnesu Im = 275 mA Tab. 6

   f

   [MHz]

   Ud1

   [mV]

   Ud2

   [mV]

   Pwy

   [μW]

   Podb_2

   [μW]

   Γ

   [V/V]

   Γ

   [dB]

   WFS

   S21

   [V/V]

   S21

   [dB]

   0x08 graphic

   -5-

   3. Obliczanie przykładowych wartości badanych parametrów mikrofalowych

   kalibracja Tab. 1a f=1000 MHz

   0x01 graphic
   0x01 graphic

   0x01 graphic
   0x01 graphic

   dla strojnika równoległego Tab. 2 f=1000 MHz

   0x01 graphic
   0x01 graphic

   0x01 graphic
   0x01 graphic

   0x01 graphic
   0x01 graphic

   0x01 graphic
   0x01 graphic

   0x01 graphic
   0x01 graphic

   0x01 graphic
   0x01 graphic

   0x01 graphic
   0x01 graphic

   Ud1 - napięcie na wyjściu detektora mikrofalowego D1,

   Ud2 - napięcie na wyjściu detektora mikrofalowego D2,

   Pwe - moc sygnału dobiegającego do wrót wejściowych badanego filtru (tabela 1a -dla filtrów w technice NLP, tabela 1b lub 1c dla -dla filtru YIG ),

   Pwy - moc sygnału we wrotach wyjściowych badanego filtru,

   Ppad_2 - moc sygnału dobiegającego do wrót wejściowych badanego filtru, ale zmierzona poprzez wrota sprzężone sprzęgacza pomiarowego (tabela 1a,1b lub 1c),

   Podb_2 - moc sygnału odbitego od wrót wejściowych badanego filtru, ale zmierzona poprzez wrota sprzężone sprzęgacza pomiarowego,

   γ - czułość napięciowa detektora mikrofalowego (przyjąć: γ = 0.9mV/μW),

   j| - moduł współczynnika odbicia wrót wejściowych badanego filtru wyrażony w skali liniowej [V/V],

   j [dB] |- moduł współczynnika odbicia wrót wejściowych badanego filtru wyrażony w skali logarytmicznej [dB],

   WFS - współczynnik fali stojącej ,

   |S21|- moduł transmitancji badanego filtru wyrażony w skali liniowej [V/V],

   |S21 [dB]|- moduł transmitancji badanego filtru w skali loga-rytmicznej [dB].

   -6-

   3 . Charakterystyki filtrów

   

   

   

   

   

   

   

      Wyszukiwarka