zapis pomiarów obwodowych kończyny dolnej, Pomiary długości kończyny dolnej


Zapis pomiarów obwodowych kończyny dolnej

Badający:

Imię i Nazwisko:

Rozpoznanie:

KOLEJNE BADANIE

Data

1

2

3

k.p

k.l

R

k.p

k.l

R

k.p

k.l

R

P1

P2

U1

U2

K

G1

G2

P1- pomiar pośladkowy długi

P2-pomiar pośladkowy krótki

U1- pomiar udowy pierwszy

U2- pomiar udowy drugi

K- pomiar kolanowy

G1- pomiar goleniowy pierwszy

G2- pomiar goleniowy drugi

WNIOSKI/UWAGI:Wyszukiwarka