Psychologia eBook's, PSYCHOLOGIA KLINICZNA-WYKŁADY, PSYCHOLOGIA KLINICZNA-WYKŁADY


PSYCHOLOGIA KLINICZNA-WYKŁADY

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych

 1. Definicje zdrowia psychicznego.

 2. Mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych w różnych koncepcjach psychologicznych.

 3. Podstawowe zasady terapii w różnych podejściach teoretycznych.

 4. Wybrane zaburzenia procesów psychicznych po uszkodzeniach mózgu.

Psychologia kliniczna zajmuje się odstępstwami od pewnej normy. Dzieli się ją na różne specjalności:

Psychologię kliniczną dzieli się wg etapów rozwoju człowieka. Z każdym z tych etapów wiążą się różne problemy psychiczne.

Różne kryteria zdrowia psychicznego

Czy jest zdrowie psychiczne a czym choroba psychiczna?

W chorobie somatycznej nie ma problemu bo jest jakaś przyczyna (wirus) etc w chorobie psychicznej jest problem z określeniem przyczyn.

Dzięki rozróżnieniu czym jest choroba a czym zdrowie możemy określać:

RÓŻNE KRYTERIA POJĘCIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

  1. Negatywne pojęcie zdrowia psychicznego

   • Teza - zdrowie psychiczne to brak objawów choroby. Jest to tzw definicja „ignotum per ignotum”

Poglądy na to co jest chorobą a co nią nie jest wciąż się zmieniają np. leworęczność. Z kolei wciąż poznawane są nowe schorzenia dotychczas niedostrzegane (zespół nadpobudliwości psychoruchowej)

  1. Kryterium statystyczne w nim jest

 1. Kryterium społeczno - kulturowe