Konwencjonalne, Konwencjonalne:


Konwencjonalne:

-ruchy w tokarce wzdłużnej

-ruchy w tokarce poprzecznej

-rodzaje frezów

-wiertarka

NC:

-cechy NC

-co to jest oś sterowana numerycznie

-cechy tokarki NC

-co to jest centrum obróbkowe

Napędy:

-wady, zalety napędu elektrycznego

-opisać różnice i narysować rozdzielacze jednostronnego i dwustronnego działania

-do czego służy smarownica

-wady, zalety napędu hydraulicznego

Obróbka plastyczna:

-narzędzia w ciągarce, co można ciągnąć

-rodzaje walców w walcarce

Obróbka tworzyw sztucznych:

-formowanie negatywowe

-formowanie pozytywowe

-etapy wyciskania

-co można regulować

Wykład:

-zużycie

-etapy procesu technologicznego

-parametry maszyny technologicznej (moc, sprawność)

-optymalizacja

-obciążenie statyczne, dynamiczne

gozdzik (9-01-2008 16:58)

WTRYSKARKA

1. Narysuj charakterystyke wydajności ślimaka

2. Narysuj chybrydowy uklad wytryskowy

3. System chlodzenia wodą

4. Narysuj rozkład przepływu 3 częsci ślimaka

5. Wymien wady i zalety elektrycznego układu napędowego wytryskarek

6. Wymienic zadania 2 strefy ślimaka

8. Wymienic typy pracy układu sterowania wtryskarki

9. narysowac odciągarke do rur - schemat

MASZYNOZNASTWO ( ogólnie )

1). parametry techniczne maszyn

2). Optymalizacja konstrukcji

3). Unifikacji

1. Różnice pomiedzy strugarka wzdłużną a poprzeczną

2. Różnice pomiędzy strugarka a dłutownicą

3. Wymień maszyny tech służące do obróbki kół zębatych

4. Wymień maszyny tech do obróbki powierzchni płaskich

5. Wymień operacje wykonywane na tokarkach ( rys + nazwa )

6. Wymień operacje wykonywane na wiertarkach ( rys + nazwa )

NAPĘDY

1. Wymien rodzaje napędów hydraulicznych

2. Wymień podstawowe elementy bloku przygotowawnia powietrza

3. Naszkicuj siłowniki pneumatyczne jednostronnego i dwustronnego działania

4. Jakimi parametrami cieczy roboczej sterują zawory w napędach hydraulicznych.

5. Narysuj charakterystyke statyczna pompy

6. Podział pomp wyporowych

WALCOWANIE

1. narysuj .... ( nie umiem sie doczytać ) walcowy

2. jakie mamy rodzaje maszyn do ciągnięcia prętów do kucia matrycowego

3. Jakie maszyny stosuje się do kuciaWyszukiwarka