Elektrotechnika- PROSTOWNIKI2 , Data

Pobierz dokument
elektrotechnika.prostowniki2.data.doc
Rozmiar 785 KB

Temat:

PROSTOWNIKI

ocena:

1. Schemat do badania układów prostowniczych.

a) 1- fazowy półokresowy

  1. 1 - fazowy pełnookresowy

c) 3 - fazowy półokresowy

  1. 3 - fazowy pełnookresowy

2. Tabela pomiarowa

Rodzaj

Rodzaj

Pomiary

Obliczenia

prostownika

obci --> [Author:MS] ążenia

U1

I1

I2

I3

U2

U3

U4

P

kksz

ksz

[V]

[A]

[A]

[A]

[V]

[V]

[V]

[W]

-

-

1- fazowy półokresowy

R

52

0,12

0,12

0,08

24

25

70

27,5

1.6

1.4

RC

52

0,3

0,3

0,15

44

42,5

70

47,5

1,6

1,4

1 - fazowy pełnookresowy

R

52

0,17

0,18

0,16

48

45

70

55

1.1

1

RC

51

0,32

0,33

0,2

54

55

70

72,5

1,2

1,1

3 - fazowy

półokresowy

R

52

0,12

0,21

0,21

58

58

70

80

0.95

0.9

RC

52

0,19

0,33

0,22

60

60

70

87,5

1

0,95

3 - fazowy pełnookresowy

R

51

0,33

0,41

0,41

112

120

100

310

0.98

0.9

RC

51

0,44

0,55

0,42

114

120

100

320

1

0,95

Do obliczenia współczynników szczytu i kształtu skorzystaliśmy z następujących wzorów:

Dla trzech pierwszych przypadków naszego pomiaru rezystancja obciążenia wynosiła 160 Ω, natomiast w czwartym pomiarze musieliśmy zmienić rezystancje 320 Ω ze względu na zbyt małe zakresy przyrządów pomiarowych.

4. Wnioski.

Prostownikiem nazywamy urządzenie, które prostuje prąd prze-mienny dwukierunkowy, zamienia go na prąd jednokierunkowy.

W przypadku najprostszego prostownika 1- połówkowego jednofazowego dioda przewodzi tylko dodatnią połówkę napięcia przemiennego. Wadą tego prostownika jest to, że przez uzwojenie wtórne transformatora płynie prąd jednokierunkowy oraz tętnienia napięcia są bardzo duże. Bardziej stosowanym jest prostownik z diodami połączonymi w układzie mostkowym, zwanym mostkiem Gretza . W prostowniku mostkowym uzwojenie wtórne transformatora sieciowego jest w pełni wykorzystane, ponieważ płynie przez nie pr --> [Author:JS] ąd w ciągu całego okresu napięcia sieciowego. Niedogodnością w tym układzie jest spadek napięcia jednocześnie na dwóch diodach połączonych szeregowo, przy tym samym prądzie wyprostowanym. Sprawność prostownika jest tym większa, im większe jest napięcie wyprostowane. Różnica wynikająca pomiędzy prostownikami jednofazowymi i trójfazowymi jest taka, iż częstotliwość tętnień jest trzy razy wyższa niż w prostownikach jednofazowych.

We wszystkich badanych przypadkach zmieniając obciążenie rezystancyjne na rezystancyjno- pojemnościowe prądy I1 i I2 rosną , a wszystkie inne wskazania przyrządów pozostają bez zmian.

Współczynniki kształtu i szczytu wyznaczone w ćwiczeniu różnię

od wartości podanych w podręczniku. Różnice wynikają z niedokładności pomiaru, błędnego odczytania oraz mogą wynikać z niedokładności przyrządów pomiarowych.

4


Pobierz dokument
elektrotechnika.prostowniki2.data.doc
Rozmiar 785 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
laborki z elektry, PROSTOW, II rok
Elektronika- Prostowniki.DOC, Wydz. Elektryczny_
Elektronika- Prostowniki.DOC, Wydz. Elektryczny_
laborki z elektry, PROSTO~3
laborki z elektry, UKŁADY~2, Data
Elektronika- PROSTOWNIKI1.DOC, LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI ._
Sprawozdanie elektronika prostowniki cw 5pkt
Prosta ładowarka akumulatorków, Elektronika, Prostowniki i zasilacze
3)Prostowniki, prostownik, Data
laborki z elektry, Prostowniki 35uF, II Elektryczny
Elektrotechnika- Prostowniki3.DOC, II rok
elektra prostowniki, Politechnika Opolska, sprawozdania, zachomikowane, ElektroTechnika, inne
Elektrotechnika- Prostowniki1.DOC, Wydz. Elektryczny_
laborki z elektry, PROSTO~2, LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI .
Elektronika - Prostowniki, Politechnika Opolska, sprawozdania, zachomikowane, Elektronika i metrolog
Płytka elektroniki prostownika doc
24 Sygnał prostokątny + parametry ELEKTRONIKA

więcej podobnych podstron