Zagadnienia i zadania na zaliczenie ćw. laboratoryjnych 1, 5 ii 6., Ćwiczenia nr 1, 5

Pobierz dokument
803.doc
Rozmiar 39 KB

Zagadnienia i zadania do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych 1/5 i 6

Zakres materiału do opanowania

Ćwiczenia nr 1, 5

1. Teoria potencjału izentropowego,

2. Wyznaczanie gęstości powietrza kopalnianego,

3. Metody pomiaru prędkości średniej powietrza w wyrobisku (rurociągu),

4. Pomiary parametrów takich jak:

5. Przeliczanie jednostek

6. Znajomość podstawowych pojęć (i relacji między nimi) takich jak:

Ćwiczenie nr 6

  1. Rodzaje pożarów podziemnych.

  2. Charakterystyka powstawania i przebiegu pożarów podziemnych.

  3. Procesy samozagrzewania i samozapalenia węgla.

  4. Metody oceny skłonności węgli do samozapalenia (szczególnie metody Maciejasza i Olpińskiego).

  5. Pobieranie i przygotowanie prób węgla do badania samozapalności.

Przykładowe zadania

Ćwiczenie nr 1/5

 1. Jednostkowy opór (właściwy) rurociągu (opór 1 m bieżącego rurociągu) wynosi rf = 100 kg/m8. Ile będzie wynosiła różnica ciśnień całkowitych 0x01 graphic
  zmierzona w prostoosiowym, poziomym rurociągu o długości L = 5,0 m i średnicy D = 160 mm, jeśli płynie nim powietrze ze średnią prędkością wm = 8 m/s. Gęstość średnia powietrza w bocznicy wynosi 0x01 graphic
  = 1,185 kg/m3. Jakie będzie wskazanie (w mm) mikromanometru kompensacyjnego MK-1 zastosowanego do pomiaru tej różnicy ciśnień całkowitych.

 1. Ile będzie wynosił potencjał 0x01 graphic
  w węźle nr 1 na stanowisku w laboratorium, jeśli mamy dane:

0x01 graphic
= 1002 hPa, 0x01 graphic
= 125 m, 0x01 graphic
= 122 m, 0x01 graphic
= 1,1698 kg/m3, 0x01 graphic
= 1,1684 kg/m3, różnica ciśnienia statycznego zmierzona między atmosferą a powietrzem w węźle 1 0x01 graphic
= 150 Pa, Prędkość powietrza w bocznicy 0 - 1 wynosi 0x01 graphic
= 12 m/s., ts = 24 °C

 1. Podać definicję depresji naturalnej. Omówić na przykładach jakie czynniki ją wywołują. Uzasadnić jaki czynnik musi wystąpić, żeby pod wpływem czynników naturalnych nastąpił przepływ powietrza przez rurę (bocznicę)

 2. Podać równanie na spadek całkowitego potencjału izentropowego. Które z elementów tego równania wyrażają straty energii, a które są źródłami energii. Jakiego typu źródła energii występują w tym równaniu.

 3. Ile wynosi opór właściwy bocznicy 0 - 1 jeśli średnica rurociągu D = 160 mm. Pozostałe dane jak w pytaniu nr 2.

Ćwiczenie nr 6

 1. Dokonać oceny skłonności węgla do samozapalenia zmodyfikowaną metodą Olpińskiego jeśli w oparciu o dane ze stanowiska pomiarowego wyznaczono następujące równania charakterystyk przyrostu temperatury (°C) pastylki w czasie


Pobierz dokument
803.doc
Rozmiar 39 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zadanie na zaliczenie zajęć laboratoryjnych i ćwicze ń(1), nawigacja 2 rok
Zadania na zaliczenie 12.01.08, Ćwiczenia Vistula
Zadanie na zaliczenie ćwiczeń II poprawka 2010 , 1
Zakres tematyki obowiązujący na zaliczeniu części laboratoryjnej, ZiIP UR Kraków, II Semestr, Techni
Zadanie na zaliczenie ćwiczeń 2010 - poprawka , 1
Zagadnienia na zaliczenie wykladu Bud. II sem 2012, Budownictwo, fizyka
Zadanie na zaliczenie ćwiczeń 2009 - zaoczne, Elektrotechnika I stopień PWSZ Leszno, SEM IV, urządze
Zadania na zaliczenie I8X2S1, WAT, SEMESTR II, ALS
Zadanie na zaliczenie ćwiczeń 2009 - poprawka I , 1
Zadanie na zaliczenie ćwiczeń 2010 , 1
Zagadnienia teoretyczne na zaliczenie cwiczen z enzymologii
Zadania Na Zaliczenie Ćwiczeń
ZADANIA NA ZALICZENIE Z MIKRO DLA STUDENTÓW

więcej podobnych podstron