Drzewo problemów i drzewo celów, DRZEWO PROBLEMÓW


DRZEWO PROBLEMÓW SKUTKI

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

PRZYCZYNY

DRZEWO CELÓW EFEKTY

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

ŚRODKI

Marginalizacja i wykluczenie społeczne

Ciężka sytuacja bytowa rodziny

Utrata więzi emocjonalnych w rodzinie

Zła sytuacja finansowa rodziny

Nie możliwość uczestnictwa w kursach, które często są płatne

Poczucie odosobnienia, nie zrozumienia

Zamykanie się w patologicznych grupach społecznych

Bezrobocie

Nielegalna praca na czarno

Patologie społeczne

Brak integracji w środowisku rodzinnym

Brak informacji o miejscach pracy

Poczucie osamotnienia poszczególnych członków rodziny

Przemoc w rodzinie

Niechęć do leczenia, brak wiary w jego skutki

Niska świadomość rodzin o możliwości skorzystania z poradnictwa rodzinnego

Niskie wykształcenie lub jego brak

Błędy w socjalizacji pierwotnej

Uzależnienia

Eliminacja konfliktów z życia rodzinnego

Nauka rozwiązywania konfliktów przez rozmowę

Zapoznanie się z grupami społecznymi z poza środowiska danej rodziny

Inkluzja społeczna

Organizacja bezpłatnych szkoleń

Legalna praca, na uczciwych warunkach

Możliwość znalezienia pracy

Poprawa sytuacji bytowej rodziny

Odbudowa więzi emocjonalnych w środowisku rodzinnym i sąsiedzkim

Rozwiązanie konfliktów z prawem

Poradnictwo rodzinne

Terapie grupowe

Nauka współdziałania i współpracy

Dostępniejsze informacje o organizowanych kursach i szkoleniach

Aktywizacja osób bezrobotnych

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach

Zachęcanie do wtórnej socjalizacji do środowiska

Terapie, rozmowy specjalistyczne

Pomoc psychologiczno - terapeutycznaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
prezentacja z zarządzania drzewo celow i problemow
drzewo problemów
DRZEWO PROBLEMOW, word
Drzewo problemów
drzewo problemow
Drzewo celow, studia
DRZEWO CELÓW 3, DRZEWO CELÓW
drzewo celów, studia
drzewo celów, word
Drzewo celow, studia
DRZEWO CELÓW
004 relacyjne drzewo katalogów
DrzewoLogiczne
Drzewo decyzyjne przykład, Zadania
drzewogrzyby, botanika, ćwiczenia
TAROT- magia i wiedza(1), Dla Poszukujących, Magia, Tarot i Drzewo Życia
drzewo-genea-piastlw, szkoła
Wyszukiwanie drzewo
Drzewo 3 id 143652 Nieznany

więcej podobnych podstron