R3-5 [Jednostki redakcyjne i systematyzacyjne aktów normatywnych (PL)]


0x08 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

Oddziały

Rozdziały

Działy

Tytuły

W art. 1 ust. 1 (analogicznie: w § 1 ust. 1)

W art. 1 ust. 1 pkt 1

W art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a

W art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze (albo: tiret pierwszy)

W art. 1 ust. 1 zdanie pierwsze (albo: zd. 1)

Wskazywanie (powoływanie) jednostek redakcyjnych polskich aktów normatywnych

Księgi

Części

Art. 1. 1. _____________________________ :

1) ___________________________ ;

2) ___________________________ :

a) _________________________ ,

b) _________________________ :

− _______________________ ,

− _______________________ ,

c) _________________________ ;

3) ___________________________ .

§ 1.

§ 1. 1.

Art. 1.

Art. 1. § 1.

Art. 1.

Art. 1. 1.

Rozporządzenie

Ustawa2

Ustawa1

Jednostki redakcyjne polskich aktów normatywnych

Jednostki systematyzacyjne polskich aktów normatywnychWyszukiwarka

Podobne podstrony:
R3-3 [Schematy budowy aktów normatywnych (PL)], Budowa aktu normatywnego
R3-4 [Wskazywanie miejsca ogłoszenia aktu normatywnego (PL)]
R4-2 [Zamknięcie systemu źródeł prawa (przedmiotowo)], Formy aktów normatywnych powszechnie obowiązu
Zgapa pl Hierarchia aktĂłw normatywnych
opis systemu topto v2 5 pl HSBSIRSSZ37UY4A4OA7HVYOHRVRREU7GXBRV6GQ
jednostki weterynaryjne w systemie TRACES
Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych
Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Administracja, Ustawy Pra
Oglaszanie aktow normatywnych, Nauka, Administracja
02 17 o ogłaszaniu aktów normatywnych i
System aksjo-normatywny, Geografia, Socjologia
prawo-hierarchizacja aktów normatywnych (9 str), Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza
Wykaz aktów normatywnych
Rodzaje aktów normatywnych, Szkoła, Uczelnia
2011.02.25 - Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Prawo I rok
ogłaszanie aktów normatywnych, Prawo Cywilne
O ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych, Administracja, Prawo administracyjne

więcej podobnych podstron