Plan Konspekt-strzel.szk.1z kbk wz96-27.10.97, WY˙SZA SZKO˙A OFICERSKA


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA

im. St. CZARNIECKIEGO

ZAKŁAD TEORII I PRAKTYKI STRZELAŃ

ZATWIERDZAM

KIEROWNIK ZTiPS

PPŁK DR W. KORCZYC

PLAN - KONSPEKT

do przeprowadzenia zajęć ze szkolenia ogniowego

w dniu 27.10.1997r.

TEMAT: Strzelanie szkolne nr 1 z karabinka szturmowego wzór 96

na celność i skupienie.

Opracował

mjr dr A. SZYMANOWSKI

_______________________________________________________

POZNAŃ

TEMAT: Strzelanie szkolne nr 1 z karabinka szturmowego wzór 96

na celność i skupienie.

CEL:

Ujednolicić sposób przygotowania i prowadzenia strzelań szkolnych oraz doskonalić umiejętności metodyczne i organizacyjne kadry zakładu.

Pokazać wariant organizacyjny przygotowania i prowadzenia strzelania z karabinka wzór 96.

Doskonalić budowę i użytkowanie oraz prowadzenie celnego ognia z karabinka wzór 96.

CZAS: 2 godziny szkoleniowe.

MIEJSCE: Strzelnica tunelowa.

FORMA: Zajęcia instruktażowo - metodyczne.

ZAGADNIENIA:

1.Strzelanie szkolne nr 1 z karabinka szturmowego wzór 96.

2.Przygotowanie broni do strzelania.

3.Budowa i użytkowanie karabinka.

4.Czyszczenie i konserwacja karabinka po strzelaniu.

WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE

1. 3 dni przed zajęciami przeprowadzić instruktaż w miejscu

szkolenia.

2. W przeddzień zajęć sprawdzić przygotowanie instruktorów

oraz ukompletowanie środków materiałowo - technicznych.

W czasie zajęć:

Po zajęciach:

Przebieg zajęć

Wyszczególnienie

Punkt nauczania nr 1

Punkt nauczania nr 2

Punkt nauczania nr 3

Punkt nauczania nr 4

Temat

(zagadnienie)

Strzelanie szkolne nr 1

z karabinka szturmowego wzór 96

Przygotowanie broni

do strzelania

Budowa

i użytkowanie karabinka

Czyszczenie

i konserwacja karabinka

po strzelaniu

Funkcja szkolonych

(wyposażenie w broń)

Uzbrojeni w kbk wzór 96

Uzbrojeni w kbk wzór 96

Uzbrojeni w kbk wzór 96

Uzbrojeni w kbk wzór 96

Liczba instruktorów

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Liczba

szkolonych

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Przebieg zmian na punktach nauczania.

Podział czasu.

PN nr 1 ⇒ PN nr 2 ⇒ PN nr 3 ⇒ PN nr 4

19 min ⇒ 19 min ⇒ 19 min ⇒ 19 min

⇑ ⇓

Rozpoczęcie zajęć 10 min.

Zakończenie zajęć 6 min.

Potrzeby materiałowe

Wyszczególnienie

Punkt nauczania nr 1

Punkt nauczania nr 2

Punkt nauczania nr 3

Punkt nauczania nr 4

Karabinek wzór 96

Cały stan

Cały stan

Cały stan

Cały stan

Inne

Amunicja 5,56mm 200 szt.

Instr. „Opis

i użytkowanie kbk wzór96”

Plansze poglądowe, tablice z przekrojami

Przybory do czyszczenia i konserwacji

LITERATURA:

„Program strzelań z broni strzeleckiej PSPP-86”.

„Metodyka szkolenia strzeleckiego”.

„Instrukcja, opis i użytkowanie karabinka szturmowego wzór 96”.

„Zbiór norm szkoleniowych”.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytać i omówić wybrane punkty z PSPP-86 (str. 159,

pkt. 12 i 13) dotyczące zasad bezpieczeństwa, a ponadto:

- przejrzeć 100% broni przed i po zajęciach;

- po zajęciach rozliczyć się z amunicji.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Plan Konspekt Strzelanie nr 1 z kbk AKM wz 88 Tantal(1), strzeleckie
Plan Konspekt Strzelanie nr 1 z kbk AKMS, KONSPEKTY MON, Strzeleckie
Plan Konspekt strzelanie szkolne nr 1 z kbkAk(1), strzeleckie
Plan pracy Postępowanie w czasie przystrzeliwania kbk AKMS, KONSPEKTY MON, Strzeleckie
Plan pracy Strzelanie z pistoletu wojskowego boj. nr B1, Plany pracy i konspekty
Plan pracy strzelanie b1pw, Plany pracy i konspekty
Plan Konspekt Przeznaczenie, strzeleckie
Plan pracy strzelanie pw, Plany pracy i konspekty
Plan pracy Strzelanie z karabinka strzelanie bojowe nr B1 różnymi sposobami, Plany pracy i konspe
Plan pracy strzelanie kbk B przez 1
Plan konspekt Trening strzelecki opracowanie metodyczne, KONSPEKTY MON, Strzeleckie
KONSPEKTY ROZPAKOWANE, 27, PLAN - KONSPEKT ZAJĘĆ
Plan pracy strzelanie pw B1, Plany pracy i konspekty
Plan pracy Strzelanie z pistoletu wojskowego boj. nr B1, Plany pracy i konspekty
plan pracy ogniowe strzelanie szkolne nr 2 z kbk 23 11 2006 r
Plan konspekt do przeprowadzenia zajęć z kształcenia obywatelskiego
PLAN KONSPEKT poprawiony
Czynności łączne do strzelania szkolnego nr 1 z kbk AK, UZBROJENIE
Plan konspekt - WF - trening ogólnousprawniający

więcej podobnych podstron