protokol z pomiarow stanu izolacji obwodow i urzadze n elektrycznych uklad siecowy tn s i tt

background image

Protokół z pomiarów stanu izolacji

obwodów i urządzeń elektrycznych

(Układ sieciowy TN-S i TT)

(Nazwa Firmy wykonującej pomiary)

Protokół Nr

z pomiarów stanu izolacji

obwodów i urządzeń elektrycznych

z dnia . . . . . . . . . . . . . . .

Zleceniodawca:

Obiekt:

Warunki pomiaru: Układ sieciowy TN-S, TT

Data pomiaru :

Rodzaj pomiaru:

Przyrządy pomiarowe: typ

Napięcie probiercze np. 500 V

Pogoda w dniu pomiaru:

W dniach poprzednich:

Szkic rozmieszczenia badanych urządzeń i obwodów przedstawiono na rys:


lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacją identyfikujące obiekty jednoznacznie

TABELA WYNIKÓW

Rezystancja zmierzona w [M

]

Lp.

Symbol

Nazwa

urządzenia

lub obwodu

Ilość

faz

L1

-

L2

L1

-

L3

L2

-

L3

L1

-

PE

L2

-

PE

L3

-

PE

N

-

PE

Rezystancje

wymagane

[M

]


UWAGI:

ORZECZENIE: Izolacja badanych urządzeń i obwodów elektrycznych spełnia / nie spełnia /
wymagania przepisów.

Sprawdzenie przeprowadził:

Protokół sprawdził:

Protokół otrzymał:


…………………………….

…………………..

……………………

(imię, nazwisko

(imię, nazwisko

(imię, nazwisko

i nr świadectwa

i nr świadectwa

i nr świadectwa

kwalifikacyjnego)

kwalifikacyjnego)

kwalifikacyjnego)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
protokol z pomiarow stanu izolacji obwodow i urzadze n elektrycznych uklad siecowy tn s i tt
protokol z pomiarow stanu izolacji obwodow i urzadze n elektrycznych uklad sieciowy tn c
Elektrotechnika okrętowa, elektra Gnat egzamin, Kontrola stanu izolacji zadaniem urządzeń kontroli s
protokol badania stanu izolacji przewodow elektrycznych w kontenerze
Protokół pomiarow rezyatancji izolacji i impedancji petli zwarcia
Protokół pomiarow rezyatancji izolacji i impedancji petli zwarcia
protokół Pomiary podstawowych wielkości w polu elektromagnetycznym, Politechnika Lubelska, Studia, S
Protokół KUE, Elektronika WAT, sem3, Konstrukcja urządzeń elektronicznych - KUE
2 Badanie transformatora jednofazowego Protokol(1), Zasilanie urządzeń elektronicznych wat Watral za
Pomiary eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych, SGGW TRiL, Elektrotechnika Tril Sggw
Czasokresy pomiarów instalacji i urządzeń elektr
Systemy nadzoru stanu izolacji elektrycznych sieci przemysłowych
zał nr 1 pomiar izolacji obw i urz elektr
urządzenia elektrotermiczn
Pomiary Rezystancji Izolacji

więcej podobnych podstron