Biofizyka egzamin pytania teoretyczne

background image

TEORIA – BIOFIZYKA

1. Entalpia swobodna jako termodynamiczna funkcja stanu.
2. Omówić związek zmian entalpii swobodnej z wykonaną pracą.
3. Energia swobodna jako termodynamiczna funkcja stanu.
4. Stan stacjonarny. Zmiany entropii w układzie otwartym.
5. Podać i omówić II zasadę termodynamiki dla stanów stacjonarnych w układach otwartych.
6. Co nazywamy entropią, a co prawdopodobieństwem termodynamicznym? Jaki jest związek
pomiędzy tymi wielkościami?
7. Przemiana adiabatyczna.
8. Przemiana izobaryczna.
9. Omówić potencjał elektrochemiczny.
10. Wymienić zjawiska zachodzące pod wpływem różnicy potencjałów elektrochemicznych. Omówić
powstanie jednego z nich.
11. Omówić potencjał chemiczny.
12. Omówić zjawiska wywołane różnicą potencjałów chemicznych.
13. Jak powstaje potencjał dyfuzyjny?
14. Opisz podstawowe źródła energii w komórce.
15. Opisz cechy błony komórkowej.
16. Mechanizmy transportu przez błony komórkowe.
17. Omówić mechanizmy transportu biernego.
18. Transport przez błony biologiczne.
19. Opisz potencjał jonowy na błonie.
20. Jak powstaje potencjał czynnościowy?
21. Przekazywanie informacji w układzie nerwowym.
22. Powstawanie promieniowania jonizującego elektromagnetycznego.
23. Powstawanie promieniowania jonizującego korpuskularnego.
24. Skutki promieniowania jonizującego na organizmy żywe.
25. Jak definiujemy dawkę pochłoniętą? W jakich jednostkach ją mierzymy?
26. Wymienić i omówić podstawowe elementy układu optycznego oka.
27. Powstawanie i właściwości ultradźwięków.
28. Wymienić i omówić zjawiska wykorzystywane w diagnostyce ultradźwiękowej.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Biofizyka - Egzamin (Pytania), far, biofizyka, egzamin, materiały na ćwiczenia
biofizyka stare pytania egzaminacyjne
Biofizyka - egzamin - część 1, pytania rachunkowe i odpowiedzi
Pytania na egzamin - biofizyka, far, biofizyka, egzamin, materiały na ćwiczenia
Pytania z egzaminu praktyczno teoretycznego
biofizyka-egzamin, egzamin biosyf pytania
Biofizyka egzamin część 1 pytania rachunkowe i odpowiedzi
Biofizyka egzamin część 3 pytania rachunkowe i odpowiedzi
pytania wszystko, MEDYCYNA, I ROK, BIOFIZYKA, Egzamin
biofizyka zaliczenie2006, CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA egzamin pytania
pytania biofizyka, Farmacja ŚUM, I ROK, Biofizyka, Egzamin
HISTOLOGIA egzamin (pytania testowe) 168na600, Lekarski I rok ŚUM, histologia, histologia, Histolog
Najbardzej popularne pytania na egzamin teoretyczny z roz, vet, Egzamin pytania
Pytania z colloquiów i egzaminu praktyczno-teoretycznego, kolos VII, VIII - krebs, aminokwasy

więcej podobnych podstron