Szkol Okres Pracodawcy 01 Ochrona pracy

background image

Szkolenie okresowe

pracodawców

System ochrony pracy

w Polsce

background image

• System ochrony pracy w Polsce
• Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
• Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
• Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne
• Analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi występującymi

w procesach pracy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

• Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników

czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych

występujących w procesach pracy

• Analiza okoliczności i przyczyn charakterystycznych wypadków przy

pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka

• Wymagania bhp dotyczące budynków i pomieszczeń pracy oraz

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

• Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
• Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
• Organizacja, kwalifikacje i zadania służby bhp
• Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp
• Ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona środowiska naturalnego

Zakres tematyczny

background image

System ochrony pracy

w Polsce

background image

System ochrony pracy w Polsce

PARLAMENT RP

RADA OCHRONY

PRACY

PAŃSTWOWA

INSPEKCJA PRACY

WYŻSZY URZĄD

GÓRNICZY

NAJWYŻSZA

IZBA

KONTORLI

RADA MINISTRÓW

MINISTER

PRACY

I POLITYKI

SPOŁECZNEJ

MINISTER

ZDROWIA

MINISTER

GOSPODARKI

INNI

MINIS-

TROWIE

 INNE

INSTYTUTY

NAUKOWO

-BADAWCZE

 URZĄD

DOZORU

TECHNI-

CZNEGO

 PAŃSTWOWA

INSPEKCJA

SANITARNA

 INSTYTU

MEDYCYNY

PRACY

CENTRALNY

INSTYTUT

OCHRONY

PRACY

SĄD NAJWYŻSZY

SĄDY

POWSZECHNE

(apelacyjne,

okręgowe, rejonowe)

PAŃSTWOWA

AGENCJA

ATOMISTYKI

PRACODAWCA

 SPOŁECZNA

INSPEKCJA

PRACY

 SŁUŻBA BHP

 KOMISJA BHP

 ZAKŁADOWA

ORGANIZACJA

ZWIĄZKOWA

MINISTER

SPRAWIED-

LIWOŚCI

PROKURATOR

GENERALNY

SŁUŻBA

MEDYCYNY

PRACY

background image

Nadzór nad bezpieczeństwem
i warunkami pracy

Zewnętrzne i wewnętrzne organa nadzoru

PAŃSTWOWA

INSPEKCJA

PRACY

PAŃSTWOWA

STRAŻ

POŻARNA

ZAKŁAD PRACY:

• służba bhp

• społeczna
inspekcja pracy

• Komisja bhp

PAŃSTWOWA

INSPEKCJA

SANITARNA

URZĄD

DOZORU

TECHNICZNEGO

background image

Nadzór nad bezpieczeństwem
i warunkami pracy

Struktura organizacyjna i podległość Państwowej
Inspekcji Pracy

SEJM

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

RADA

OCHRONY PRACY

Główny

Inspektor Pracy

Gabinet GIP

Sekcja Kontroli

Wewnętrznej

Departament Prawny

Departament Warunków Pracy

Departament Analiz i Statystyki

Zastępca GIP ds. nadzoru

Departament Interwencji

Zastępca GIP ds. prewencji

Departament Promocji

i Współpracy

z Partnerami Społecznymi

Departament Organizacji

i Zarządzania

Departament Budżetowy

Ośrodek Szkolenia Państwowej

Inspekcji Pracy we Wrocławiu

Sekcja Informatyki

Zastępca GIP ds. organizacji

16 Okręgowych

Inspektoratów Pracy


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Szkol Okres pracodawców 3 środki ochrony
Szkol Okres Pracodawcy 08 Pomieszczenia pracy
Szkol Okres pracodawców 3 środki ochrony
Szkol Okres Pracodawcy 07 Koszty wypadków
Szkol Okres pracodawców cz04 czynniki szkodliwe
Szkol Okres Pracodawcy 05 Ograniczanie zagrożeń
Szkol Okres-pracodawca, BHP, Szkolenie-Okresowe-DOC
Szkol Okres pracodawców cz05 ryzyko
Szkol Okres pracodawców cz06 znaki
Szkol Okres-pracodawca2008, BHP, Szkolenie-Okresowe-DOC
Szkol Okres Pracodawcy 12 Ppoż

więcej podobnych podstron