wykład nr 8 z RT studia stacjonarne

background image

Oznaczenia graficzne
części składowych budynku
( budowli )
cd.

background image

13. Schody (klatka

schodowa

)

Przykłady rzutów klatki schodowej ( oznaczenia
umowne

lub uproszczone)

a) na rzutach piwnic

b) kondygnacji pośredniej

c) ostatniej kondygnacji

Przykłady przekrojów klatki schodowej ( oznaczenia
umowne

i uproszczone)

Obowiązuje na zaliczeniu
pisemnym

background image

Biegi schodowe leżące w całości
poniżej płaszczyzny siecznej

oznaczenie
umowne

oznaczenie
uproszczone

7 x 160

300

background image

Biegi schodowe przecięte
płaszczyzną sieczną

oznaczenie
umowne

oznaczenie
uproszczone

7 x 160

300

background image

14. Drabiny

Oznaczenia umowne i
uproszczone

na rzutach

na przekrojach

background image

na
rzutach

oznaczenie

umowne

oznaczenie

uproszczone

na
przekrojach

oznaczenie umowne i
uproszczone

15. schody

drabiniaste

background image

16. oznaczenia urządzeń instalacji

budowlanych

background image

Nazwa

urządzenia

oznaczenie umowne

oznaczenie

uproszczone

Piec grzewczy stały

Kominek ogrzewczy

Trzon kuchenny

węglowy stały

Trzon kuchenny

przenośny na gaz lub

na paliwo stałe

750x75
0
1950

800x9
00
800

background image

Nazwa

urządzenia

oznaczenie umowne

oznaczenie

uproszczone

Trzon kuchenny

elektryczny

przenośny

Podgrzewacz c.w. na

paliwo gazowe

Nie oznacza się

Podgrzewacz

elektryczny c.w.

Nie oznacza się

Kocioł c.o. na

paliwo stałe

Nie oznacza się

Kocioł c.o. na

paliwo płynne

Nie oznacza się

background image

Nazwa

urządzenia

oznaczenie umowne

oznaczenie

uproszczone

Kocioł c.o. na gaz

Nie oznacza się

Kocioł c.o.

elektryczny

Nie oznacza się

Miska ustępowa

Nie oznacza się

Wpust podłogowy

Nie oznacza się

Zlew owalny

Nie oznacza się

background image

Nazwa urządzenia

oznaczenia umowne

oznaczenia

uproszczone

Zlew prostokątny

Nie oznacza się

Zlewozmywak

kuchenny
dwukomorowy

Nie oznacza się

Umywalka

prostokątna

z jednym punktem

czerpalnym

Nie oznacza się

Umywalka

prostokątna

z baterią czerpalną

Nie oznacza się

Wanna wolnostojąca

Nie oznacza się

Wanna do

obmurowania

Nie oznacza się

background image

Nazwa urządzenia

oznaczenia

umowne

oznaczenia

uproszczone

Brodzik

natryskowy

Nie oznacza się

Przyłącze

elektryczne

Nie oznacza się

Licznik

elektryczny

Nie oznacza się

Uwaga :

Wewnątrz uproszczonego oznaczenia można umieszczać jego

wymiary gabarytowe

( długość x szerokość x wysokość)

W h

background image

17. oznaczenia mebli

wbudowanych

background image

Nazwa mebla

oznaczenia

umowne

oznaczenia

uproszczone

Szafa

jednodrzwiowa

Szafa dwudrzwiowa

Pawlacz

Nie oznacza się

Szafka podokienna

Nie oznacza się

background image

Temat nr 13 : Uproszczone

przedstawianie

rozbiórki i

przebudowy

(PN-ISO

7518:1998)

background image

rozbiórka i przebudowa może być
przedstawiana na istniejących
rysunkach lub na nowych
rysunkach, na których
przedstawia się głównie nowe
elementy (roboty)

background image

należy wyraźnie zróżnicować
przedstawianie części
zachowywanych, usuwanych oraz
nowo wykonywanych

background image

dla zróżnicowania istniejących i
nowych wymiarów oraz informacji
tekstowych stosuje się różne
wysokości i rodzaje pisma oraz cyfr

background image

oznaczenia, wymiary i informacje tekstowe

background image

Oznaczenia na rysunku

istniejącym

nowym

Część istniejąca

przewidziana do

zachowania

(bez zmian)

cienka linia

Część istniejąca

przewidziana do

usunięcia

cienka linia

z krzyżykami

Część nowa

(projektowana)

gruba linia

linia grubsza niż

pozostałe

gruba linia

Istniejące

informacje

i wymiary

przewidziane do
zachowania

(bez zmian)

1570

INFORMACJE

Informacje

i wymiary dot.

istniejącej części

przeznaczonej do
usunięcia

1570 INFORMACJA

cienka linia przekreślająca wymiar lub tekst

Informacje

i wymiary

dotyczące części

nowej

1570 INFORMACJA

background image

Przedstawienie budynku lub jego części

background image

Oznaczenia na rysunku

istniejącym

nowym

Część istniejąca

przewidziana do

zachowania

(bez zmian)

Część istniejąca

przewidziana do

usunięcia

Część nowa

Kreskowanie lub
cieniowanie wyraźnie
odróżniające się od
kreskowania istniejącego

Kreskowanie lub
cieniowanie

background image

Wypełnienie

istniejącego

otworu

Kreskowanie lub
cieniowanie wyraźnie
odróżniające się od
kreskowania
istniejącego

Kreskowanie lub cieniowanie

Projektowany

otwór w

istniejącej
konstrukcji
Uzupełnienie

części

istniejącej po
usunięciu

części

uprzednio z nią

połączonej

Prace

wymagające

modyfikacji

warstwy
powierzchniow

ej

Otwór
projektowany

background image

Pozostałe informacje dotyczące

rysunku budowlanego :

background image

1. Projekty zagospodarowania

terenu :

PN-EN ISO 11091:2001
PN-B-01027:2002

background image

2. Przedstawianie modularnych

wymiarów, linii i siatek :

PN-ISO 8560:1994

background image

3. Składanie rysunków o formatach

większych

od A4 :

PN-86/N-01603

background image

4. Systemy oznaczeń : budynki i

części budynków, nazwy i
numery pomieszczeń,
identyfikatory pomieszczeń:

PN-EN ISO 4157-

1:2001

PN-EN ISO 4157-

2:2001

PN-EN ISO 4157-

3:2001

background image

5. Terminologia dotycząca rysunków

technicznych, metod rzutowania,
dokumentacji budowlanej

PN-ISO 10209-1:1994
PN-ISO 10209-2:2001
PN-ISO 10209-4:2002

background image

6. Oznaczanie tolerancji na

rysunkach budowlanych:

PN-ISO 6284:1994


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wykład nr 1, Prywatne, Studia, Pedagogika
Wykład nr 9 cd cz II studia stacjonarne
BO II stacjonarne wykład nr 09
BO II stacjonarne wykład nr 08
PPN -Wykład I - periodyzacja - materiały, Wykłady dla IV roku/ studia stacjonarne pięcioletnie 2008/
BO II stacjonarne wykład nr 03
BO II stacjonarne wykład nr 04
Laboratorium nr 2 tablice, studia wsiz, semestr 1 2, programowanie LAB wyklad, Programowanie, BFryc,
BO II stacjonarne wykład nr 07
BO II stacjonarne wykład nr 11
BO II stacjonarne wykład nr 01
Wyklad nr 1 2, Studia, Prawo, Podstawy prawa
1 Sylabus Metodologia Nauk Spolecznych wyklad studia stacjonarne dzienne II stopnia I rok30 03 2015
Pytania z zaliczenia wykladow RT, studia mechatronika dwspit, grafika inzynierska
BO II stacjonarne wykład nr 10
BO II stacjonarne wykład nr 09

więcej podobnych podstron