Dopuszczenie pojazdu do ruchu

background image

ZESTAW 10

1.Ogólne warunki techniczne;

2. Warunki dopuszczenia do ruchu
i wycofania z ruchu
samochodowego;

3. Wyposażenie pojazdu( KAT. B).

T: DOPUSZCZENIE POJAZDU DO
RUCHU.

background image

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE

art. 66 K.R.D.

art. 66 K.R.D.

nie zagrażało bezpieczeństwu
nie zakłócało spokoju

nie

powodowało

wydzielania

szkodliwych substancji

nie powodowało niszczenia drogi
zapewniało

wygodną obsługę

Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak
zbudowany, wyposażony i utrzymany,
aby korzystanie z niego:

background image

WARUNKI DOPUSZCZENIA

WARUNKI DOPUSZCZENIA

POJAZDU DO RUCHU

POJAZDU DO RUCHU

art. 71 K.R.D.

art. 71 K.R.D.

dowód rejestracyjny albo pozwolenie
czasowe

zalegalizowane tablice rejestracyjne i
nalepkę kontrolną

zespół pojazdów o DMC < 3,5 T jest
dopuszczony do ruchu po adnotacji w w/w
dokumentach na podstawie badania
technicznego.

obowiązkowe ubezpieczanie OC

background image

Potrzebne dokumenty przy

Potrzebne dokumenty przy

rejestracji

rejestracji

wypełniony formularz (druk) wniosku,

dowód własności pojazdu (m.in. umowa

sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny,

umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek,

prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o

prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu

stwierdzające nabycie spadku, karta pojazdu),

dowód osobisty (do wglądu).

tablice rejestracyjne

aktualne badanie techniczne pojazdu

background image

Rejestracji i

Rejestracji i

wycofaniu czasowemu

wycofaniu czasowemu

pojazdu dokonuje się

pojazdu dokonuje się

na wniosek

na wniosek

właściciela pojazdu,

właściciela pojazdu,

organem

organem

rejestrującym i

rejestrującym i

wydającym dokument

wydającym dokument

dopuszczający pojazd

dopuszczający pojazd

do ruchu jest

do ruchu jest

starosta

starosta

.

.

background image

DOKUMENTY DOPUSZCZENIA

POJAZDU DO RUCHU:

DOWÓD REJESTRACYJNY

WAŻNY PRZEGLAD TECHNICZNY
POJAZDU

POLISA UBEZPIECZNIA OC

background image

PRZEGLADU DOKONUJEMY:

PRZEGLADU DOKONUJEMY:

art. 81 P.R.D.

art. 81 P.R.D.

CO 3 LATA (nowy pojazd)

CO 3 LATA (nowy pojazd)

CO 2 LATA

CO 2 LATA

CO ROCZNIE

CO ROCZNIE

background image

Okres wycofania

Okres wycofania

czasowego pojazdu z ruchu

czasowego pojazdu z ruchu

wynosi:

wynosi:

od 2 do 6 m-cy ale nie

od 2 do 6 m-cy ale nie

więcej niż 9 m-cy w ciągu

więcej niż 9 m-cy w ciągu

roku

roku

background image

WARUNKI TECHNICZNE

WARUNKI TECHNICZNE

POJAZDU

POJAZDU

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 2)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych

pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia

(Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)

background image

Wymiary i masy pojazdu

Wymiary i masy pojazdu

stosownie do kategorii B

stosownie do kategorii B

prawa jazdy

prawa jazdy

:

:

Długość pojazdu 3,5 m

Szerokość pojazdu max 2,55 m

Wysokość pojazdu max 4 m

Dopuszczalna masa całkowita

background image

Warunki techniczne pojazdu

Warunki techniczne pojazdu

samochodowego i przyczepy

samochodowego i przyczepy

przeznaczonej do łączenia z

przeznaczonej do łączenia z

tym

tym

pojazdem

pojazdem

.

.

Pojazd przystosowany do

Pojazd przystosowany do

ciągnięcia przyczepy oraz

ciągnięcia przyczepy oraz

przyczepa powinny być

przyczepa powinny być

wyposażone w

wyposażone w

odpowiednie urządzenia

odpowiednie urządzenia

sprzęgające.

sprzęgające.

background image

Warunki techniczne

Warunki techniczne

pojazdu:

pojazdu:

background image

1. Zderzaki i klamki

1. Zderzaki i klamki
2. Kabina

-

przewietrzana i ogrzewania

-

szczelna

-

wyposażona w siedzenia

-

tablica rozdzielcza

-

wyposażona w drzwi i okna

3. Szyby pojazdu

background image

4.

4.

Pojazd powinien być tak zbudowany,

Pojazd powinien być tak zbudowany,

wyposażony i utrzymany, ab

wyposażony i utrzymany, ab

y

y

odpowiadał:

odpowiadał:

-

-

poziom

poziom

owi

owi

hałasu zewnętrznego

hałasu zewnętrznego

,

,

- odpowiedniemu zadymieniu spalin,

- odpowiedniemu zadymieniu spalin,

5. Pojazd był wyposażony w układ

5. Pojazd był wyposażony w układ

zasilania:

zasilania:

- szczelny

- szczelny

- zabezpieczony przed korozją;

- zabezpieczony przed korozją;

6. Zbiornik paliwa

6. Zbiornik paliwa

7. Instalację elektryczną i hydrauliczną

7. Instalację elektryczną i hydrauliczną

8. Istniała możliwość jazdy do tyłu

8. Istniała możliwość jazdy do tyłu

( wyjątek motor)

( wyjątek motor)

background image

Pojazd samochodowy

Pojazd samochodowy

wyposaża się:

wyposaża się:

- w elementy związane z

- w elementy związane z

bezpieczeństwem i ochroną

bezpieczeństwem i ochroną

środowiska,

środowiska,

- numer VIN, numer silnika,

- numer VIN, numer silnika,

- wycieraczki przedniej szyby i

- wycieraczki przedniej szyby i

przednią szybę,

przednią szybę,

-

-

w lusterka

w lusterka

( zewnętrzne i

( zewnętrzne i

wewnętrzne),

wewnętrzne),

-

-

w sygnał dźwiękowy

w sygnał dźwiękowy

,

,

background image

-

-

w prędkościomierz

w prędkościomierz

,

,

- drogomierz

background image

-

w pasy bezpieczeństwa na

w pasy bezpieczeństwa na

siedzeniach wyposażonych w punkty

siedzeniach wyposażonych w punkty

kotwiczenia,

kotwiczenia,

- w zagłówki na siedzeniach,

- w zagłówki na siedzeniach,

- w trójkąt do ustawiania na drodze,

- w trójkąt do ustawiania na drodze,

- w gaśnicę,

- w gaśnicę,

- w elementy nadwozia i podwozia

- w elementy nadwozia i podwozia

( błotniki, tłumik wydechu,

( błotniki, tłumik wydechu,

- w miejsce przewidziane do

- w miejsce przewidziane do

umieszczenia tablicy rejestracyjnych

umieszczenia tablicy rejestracyjnych

background image

-

w zaczep do holowania z przodu
pojazdu ,

-

w silnik ( nie może być dwusuwowy),

-

w odpowiednie ogumienie- w opony o
głębokości rzeźby bieżnika nie
mniejszej niż 1,6 mm.

,

-

w koło zapasowe ,

-

w lewarek zapewniający podniesienie
pojazdu przy wymianie koła

background image

Światła

Światła

-

-

światła zewnętrzne

światła zewnętrzne

:

:

drogowe ( barwa biała
lub żółta selektywna)

mijania biała
lub żółta
selektywna
,

background image

k

k

ierunkowskaz

ierunkowskaz

y:

y:

-

-

przednie

przednie

( barwa żółta),

( barwa żółta),

- tylne ( barwa żółta),

- tylne ( barwa żółta),

- boczne ( barwa żółta)

- boczne ( barwa żółta)

- awaryjne
( jak
kierunkowskazy),

background image

oświetlające

oświetlające

tylną tablicę

tylną tablicę

rejestracyjną

rejestracyjną

( barwa

( barwa

biała),

biała),

background image

Światła tylne

Światła tylne

background image

p

p

ozycyjne

ozycyjne

p

p

rzednie

rzednie

(barwa biała lub żółta),

(barwa biała lub żółta),

- tylne( barwa czerwona)

- tylne( barwa czerwona)

background image

-

-

hamowania "stop

hamowania "stop

( barwa czerwona),

( barwa czerwona),

-

-

odblaskowe tylne inne niż trójkątne

odblaskowe tylne inne niż trójkątne

( barwa

( barwa

czerwona),

czerwona),

-

-

odblaskowe boczne

odblaskowe boczne

,

,

-

-

przeciwmgłowe

przeciwmgłowe

:

:

przednie ( biała lub żółta)

przednie ( biała lub żółta)

tylne

tylne

( barwa czerwona),

( barwa czerwona),

- c

- c

ofania

ofania

( barwa biała),

( barwa biała),

-

-

obrysowe przednie i tylne

obrysowe przednie i tylne

( biała z przodu i

( biała z przodu i

czerwona z tyłu),

czerwona z tyłu),

-

-

pozycyjne boczne

pozycyjne boczne

,

,

- p

- p

ostojowe

ostojowe

,

,

-

-

obrysowe przednie i tylne

obrysowe przednie i tylne

,

,

background image

Hamulce

Hamulce

1.

hamulec roboczy ( działający na

wszystkie koła),

2.

hamulec awaryjny ( działający na koła

co najmniej jednej osi pojazdu),

3.

hamulec postojowy (przeznaczony do

unieruchomienia pojazdu na

wzniesieniu i spadku) ,


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konspekt - Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu, Materiały dla instruktora nauki jazdy, Prezentacja
Warunki dopuszczenia pojazdow do ruchu
ROZPORZĄDZENIE, Kurs Instruktora Prawa Jazdy, Konspekty, Konspekty, 18 Dopuszczenie pojazdu do ruchu
Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu
w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu ora
praca 3 z transportu i spedycji badania środków transportu i dopuszczenie ich do ruchu
D20161088 w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu d
T-11. BADANIA SRODKOW TRANSPORTU ORAZ ICH DOPUSZCZENIE DO RUCHU, technik spedytor
Dopuszczenie środka transportu do ruchu
Obsługa i warunki techniczne utrzymywania środków transportu samochodowego Dopuszczenie środków tran
Wlaczanie sie do ruchu konspek, Konspekty
03 39 kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów do sk
DEKLARACJA O DOPUSZCZENIU KOBIET DO KAPŁAŃSTAWA URZĘDOWEGO, Wokół Teologii
obsługa kserokopiarki, WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

więcej podobnych podstron